Sirküler No: 2019/87 - ISPM 15 Uygulamaları ve İhracatçı Üye Bilgileri Hk.

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/133-01087

Denizli, 24/06/2019

Konu

:

ISPM 15 Uygulamaları ve İhracatçı Üye Bilgileri Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(UYG / 2019-87)

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ihraç yolu ile gönderilen mal ve malzeme ile birlikte taşıma ve korunma gibi amaçlarla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan ISPM-15 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Ahşap Ambalaj Materyali) standardına uygun olarak ısıl işleme tabi tutulması gerektiği, aksi takdirde ürünlerin ülkemize iade edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, zararlı organizmaların ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik"in kaldırıldığı, 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmeliğin ise 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olduğu bildirilmektedir.

İhracat işlemlerinde bitki ve bitkisel ürünler için resmi kontrollerin Zirai Karantina ve İl Müdürlüklerince görevli inspektörler tarafından denetlendiği, mermer, beyaz eşya, makine ekipman, oto yedek parça, cam, elektronik eşya vb. diğer sanayi ürünleri ile ilgili görev ve yetkileri olmadığı için ihraç edilen bu ürünlerin ahşap malzemelerinin görülemediği, ISPM-15 işaretlemesi yapılıp yapılmadığının denetlenemediği, ancak geri bildirimlerin çok büyük kısmını kontrolü yapılmayan bu ürünlerin oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Yeni yönetmelikle ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin paydaşları olan izin belgeli işletmelere, ihracatçılara ve piyasada "ikinci elci" olarak tabir edilen tedarikçilere eşit sorumluluklar yüklendiği belirtilmekte olup, yönetmeliğe uygun ahşap malzeme kullanmamaları durumunda ihracatçılara idari yaptırımlar getirildiği vurgulanmakta ve tüm paydaşları kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek olan eğitim toplantılarına katılmak üzere ilgili ihracatçı firma listelerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Konu ile ilgilenen firmalarımızın uygulama@denib.gov.tr adresine 25.06.2019 mesai bitimine kadar bildirimde bulunması gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.                                                                                                                                                   

                                                                          Saygılarımla,

 

                                                                        Uğur DAYIOĞLU

                                                                          Genel Sekreter

                       

Ek : Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Yazısı