Sirküler No: 2019/86 - Sayın Cumhurbaşkanımızın Ziyaretleri Hk.

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/112-01082

Denizli, 21/06/2019

Konu

:

Sayın Cumhurbaşkanımızın Ziyaretleri Hk.

                                                                                                        SÜRELİ

                                        S İ R K Ü L E R

                                     (ARGE / 2019–86)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 2 farklı yazıya atfen, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sayın Ticaret Bakanımızın da katılımları ile 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirileceği ve ayrıca yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Temmuz ayının ilk yarısında Sırbistan ve Bosna Hersek’e ziyaret düzenlemesinin muhtemel olduğu belirtilerek söz konusu ziyaretler kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların Meclisimizden talep edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ihracatçılarımızın Çin, Bosna Hersek ve Sırbistan pazarlarında yaşadıkları sorunlar, bu ülkelere ihracatın artırılması için öneriler ve resmi temaslarda dile getirilmesinde fayda görülen konuların, her bir ülke için ayrı maddeler olması suretiyle 24 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

                                                                           Saygılarımla,

 

                                                                        Uğur DAYIOĞLU

                                                                          Genel Sekreter