Sirküler No: 2019/82 - Türkiye – Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Bilgilendirme Semineri Hk.

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/105-01036

Denizli, 17/06/2019

Konu

:

Türkiye – Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Bilgilendirme Semineri Hk.

                                                                                                        SÜRELİ

                                       S İ R K Ü L E R

                                     (ARGE / 2019–82)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla TİM koordinasyonunda gönüllülük esasına dayanan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulaması yürütülmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, TİM’in koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü ile Rusya Federal Gümrük Servisi yetkililerinin katılımları ve sunumlarıyla bahse konu sistemin, henüz BGH kullanmayan ihracatçılara tanıtımının yapılacağı, sisteme ilişkin soruların yanıtlanacağı ve sistemin işlerliğinin görüşüleceği Türkiye – Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Bilgilendirme Semineri’nin 21 Haziran 2019 Cuma günü saat 13.30’da Dış Ticaret Kompleksi (İSTANBUL)’ da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İstanbul’da gerçekleştirilecek olan söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılımcı bilgilerinin 19 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

                                                                           Saygılarımla,

 

                                                                        Uğur DAYIOĞLU

                                                                          Genel Sekreter

                                                                      

Program:

 

Tarih : 21 Haziran 2019, Cuma

Yer : Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu Dış Ticaret Kompleksi- İstanbul

 

13.30             Kayıt ve Karşılama

14.00             Açılış

14.15-15.00   BGH Sistemi ve Sağladığı Kolaylıklar

15.00-15.45   BGH Sistemi’nin İşleyişi ve Edinilen Tecrübeler

15.45-16.00   Kahve Molası

16.00-16.45   Rusya Federal Gümrük Servisi’nin Sunumu

16.45-17.00   Değerlendirme ve Kapanış