Sirküler No: 2019/81 - TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri Hk.

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/104-01032

Denizli, 17/06/2019

Konu

:

TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri Hk.

 

                                       S İ R K Ü L E R

                                    (ARGE / 2019–81)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 80 Milyar Avro’luk dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan “TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri” hakkındaki bilgi notuna aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

                                                                           Saygılarımla,

 

                                                                       Uğur DAYIOĞLU

                                                                         Genel Sekreter                                                                        

 

Ek : TÜBİTAK UFUK2020 Destek ve Ödülleri Bilgi Notu