Sirküler No: 2019/80 - Konferans Bilgilendirmesi

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/241-01023

Denizli, 14/06/2019

Konu

:

Konferans Bilgilendirmesi

 

                                                                     SİRKÜLER

                                                                  (İK / 2019–80)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda bahisle; Ülkemizde adli mercilere intikal eden davaların çoğunluğunun iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar oluşturmaktadır.

Bu uyuşmazlıkların adli mercilere intikal etmeden çözümlenebilmesini teminen, İstanbul Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde 20 Haziran 2019 Perşembe günü,  İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı E.SGK Müfettişi Umut ÇİRAY tarafından “İş İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları” konulu seminer düzenlenecektir.

Seminere ihracatçı firmalarımızın yöneticileri ve/veya insan kaynakları yöneticileri davet edilmektedir. Katılım sağlayacak firma temsilcilerinin teyitlerini 18 Haziran 2019 Salı günü saat 13:00’e kadar insankaynaklari@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesini rica ederim.

 

                                                                                                              Saygılarımla,

 

                                                                                                           Uğur DAYIOĞLU

                                                                                                              Genel Sekreter                                                                                                              

                                                                                                                            

Tarih : 20 Haziran 2019

Salon : Dış Ticaret Kompleksi Ömer Halisdemir Konferans Salonu / İSTANBUL

Program Akışı

13:00-16:00  İhracatçı Firmalara Yönelik Bilgilendirme