İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Dış Ticarette Kolaylaştırıcı İşlemler Akıllı Sınırlar Akıllı Gümrükler Paneli - 22 Şubat 2019

Gümrükler ve Endüstri 4.0

Akıllı Sınırlar - Akıllı Gümrükler

Yetkilendirilmiş Yükümlü Müessesesi

Sonradan Kontrol

Dış Ticarette Maliyetleri Azaltıcı İşlemler

 

Moderatör : Prof. Dr. Ersan Öz PAÜ İİBF Maliye Bölüm Başkanı

Konuşmacılar : Sami Ceyhan  Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dernek Başkanı - Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

                           Murat Palaoğlu (KPMG)  E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

                           Evren Kılıç (Ernst Young)  E.Gümrük ve Ticaret Müfettişi

                           Esat Burak  Erçetin Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

                           Fatih Uzun  Nazalı Uluslararası Gümrükleme - E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

                           Gökhan Terzi   Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Yetkilendirilmiş Yükümlü

                           Güven Yıldız Sır Customs Consultant Company - E.Gümrük ve Ticaret Müfettişi

Tarih - Gün : 22 Şubat 2019 / Cuma

Saat : 14:00 - 16:30

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Raşit Güntaş Konferans Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu