İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-29 Ülke Eylem Planları - Sorunlar

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/35-00426                      Denizli, 28/02/2019
Konu: Ülke Eylem Planları - Sorunlar

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-29)

Sayın Üyemiz,

İlgi: 7/02/2019 tarih ve 2019/17 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Çin Ticaret Eylem Planı, Rusya Ticaret Eylem Planı, Meksika Ticaret Eylem Planı ve Hindistan Ticaret Eylem Planı kapsamında, anılan ülkelerde önem arz eden sorunların türleri, yaşanan sorunların sıklığı/genel yaygınlığı/çözüme kavuşturulabilme dereceleri ve sorunların önceliğine dair bilgi talep edildiği duyurulmuştu.

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen güncel talepte; yukarıda bahsi geçen ülkeler nezdinde ihracatçı firmalarımızca Ürün Güvenliği, Standartlar, Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Düzenlenmeleri, Ürün Denetimleri alanlarında karşılaşılan sorunlara dair bilgi istendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, yukarıda anılan alanlarda varsa, firmalarımızın ihracat operasyonları esnasında karşılaştıkları sorunların, ekli sorun bildirim formları ile birlikte en geç 01 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

Ek : Sorun Bildirim Formu