İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-27 Dolandırıcılık

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/31-00408                    Denizli, 26/02/2019
Konu: Dolandırıcılık

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-27)

Sayın Üyemiz,

İlgi: 29.08.2016 tarih, (2016-104) sayılı sirkülerimiz.

Ticaret Bakanlığı Londra Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda aynen; "Müşavirliğimizle iletişime geçen bazı ihracatçı firmalarımız tarafından, İngiltere'de yerleşik büyük firmaların çalışanı veya yöneticisi oldukları iddiasıyla kendileriyle e-posta ve cep telefonu mesajları marifetiyle temasa geçildiği, ticari görüşme yapmak üzere İngiltere'ye davet edildikleri, pasaport bilgileri alındıktan sonra vize başvuru ücretlerinin İngiltere'de yerleşik bir avukata ait olduğu iddia edilen hesaplara transfer edilmesinin talep edildiği ve söz konusu para transferinin ardından ilgili şahıslarla bir daha iletişim kurulamadığı bildirilmekte ve dolandırıcılık için yardım talep edilmektedir.

Bilindiği üzere Birleşik Krallık vize başvuruları Birleşik Krallık Vize ve Göç Dairesi (UKVI) adına ülkemizde yerleşik bir ticari şirket aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup, sürece ilişkin detaylı bilgiye https://uk.tlscontact.com/tr/ist/index.php ve https://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk bağlantıları üzerinden ulaşılması mümkündür.

Birleşik Krallık'ta yerleşik firmaların vize başvuru sürecini firmalarımız adına gerçekleştirmesi mümkün olmamaktadır. Bu çerçevede, firmalarımızın ekte iletilen şüpheli kartvizit sahipleri başta olmak üzere benzer taleplere karşı çok ihtiyatlı olmaları, kesinlikle kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve herhangi bir para transferi yapmamaları önem arz etmektedir.

Öte yandan, Birleşik Krallık'ta yerleşik firmaların güvenilirliği hususunda Müşavirliğimiz nezdinde bilgi talebinde bulunan firmalarımıza iletilen ve bir örneği ilgi'de kayıtlı yazımızla Genel Sekreterliğiniz ile paylaşılan aşağıdaki hususların üyelerinize tekrar duyurulmasının fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Ülkemizde yerleşik firmalarımızdan İngiltere'ye yaptıkları ihracatlarında zaman zaman ödeme konusunda ortaya çıkan sorunlarla ilgili şikayetler almaktayız. Müşavirliğimize ulaşan şikayetlerin bir kısmının, İngiltere'de şahıs şirketleri dışındaki şirketlerin kayıtlı olmakla yükümlü olduğu Şirket Kayıt Kurumu (Companies House - https://beta.companieshouse.gov.uk/ ) internet sayfasından mevcut şirketlerin adres ve şirket numarasının kopyalanarak sanki gerçek bir şirketmiş gibi kötü niyetli kişilerce kullanılması sonucu ortaya çıktığı tespit edilmektedir.

Bu çerçevede, Companies House'ta kaydı olsa dahi firmalarımızın kötü niyetli kişi veya kişilere karşı daha duyarlı hareket etmeleri için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir:

1) Sizden bir ödeme talep ediliyorsa, ödemenin, şirketin bankadaki hesabına değil, şahıs adına veya başka bir hesaba yapılmasının talep edilmesine şüphe ile yaklaşınız.

2) Şirket adına alan adı (domain name) uzantılı e-posta adresi yerine genel e-posta adresleri (hotmail.com, gmail.com, live.com, vb.) kullanılması, orijinal şirket domain alanı gibi gözükse de kötü niyetli kişilerce "i” gibi fark edilmesi zor harflerin eklenerek yeni domain adresi alarak ödeme talep edilmesine dikkat ediniz.

3) +44 70 ile başlayan telefon numaraları İngiltere'deki sabit veya mobil hatlarda kullanılmamaktadır. Mobil numaralar ülke kodu olan +44'ün ardından 71, 72, 73, 74, 75, 7624, 77, 78 ve 79 ile başlamaktadır. Diğer taraftan, profesyonel firmaların neredeyse tamamı sabit hat kullanmakta olup tarafınıza sabit hat numarasının bildirilmesinin talep edilmesi ve https://www.thephonebook.bt.com/area/ bağlantısı üzerinden ilgili numaranın şirketin bulunduğu yerleşim yerine ait olup olmadığının kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

4) Yeni iş yaptığınız müşterilerle ödeme biçimi olarak mümkün mertebe tarafınızı garanti altına alan yöntemleri (peşin, akreditif, vb.) kullanmanızı önermekteyiz. Zira, kötü niyetli şirketler özellikle ilk siparişlerde güven kazanabilmek için ödemenin tamamını veya bir kısmını (örneğin yarısını) peşin, geriye kalanını vadeye yayarak ödemek istemekte ancak geriye kalan miktarları ödememektedir. İthalatçı firma ile uzun dönemlerde çalışana ve aranızda güven ilişkisi oturana kadar peşin, akreditif vb. yöntemlerle çalışılması önem arz etmektedir.

5) Companies House kayıtlarında firmayı incelerken şu hususlar şirketin riskli olabileceğine işaret edebilmektedir: şirketin yakın dönemde kurulmuş olması, çok sık isim değiştirmesi, şirket sahiplerinin isminin pek çok farklı şirkette geçmesi, adres olarak belirtilen yerlerin sanal ofis veya ilgisiz yerler olması.

Ticari riskinizi azaltmak için önerilerimiz şu şekildedir:

1) Karşı taraf ile satış için etkili bir sözleşme yapmanız. Bu mümkün değilse, faturalarınızın arkasına satış şartlarını (terms of sale) ve özellikle ROT (Retention of Titlemülkiyetin muhafazası maddesi) eklemeniz ve size en uygun olan şartı (örneğin "ancak mal bedelinin tamamının hesaplarınıza geçmesi ile malın mülkiyetinin karşı tarafa geçeceğini”) belirtmeniz,

2) Yukarıdaki şartları kendinizi garantiye almak için yeterli görmemeniz durumunda karşı tarafın "kişisel garantisi”ni isteyebilirsiniz. Böylece ortaya çıkan alacak durumunda şirketin varlıkları olmasa dahi kişisel garantiyi veren şahıs aleyhine tazmin yoluna gidebilirsiniz.

3) İngiltere'de Şirket Kayıt Kurumu'nda (Companies House) şirketin kaydı olsa bile, iş yapacağınız firmanın varlığının, finansal ve diğer açılardan güvenirliğinin, bu konuda faaliyette bulunan özel şirketlerden makul bir ücret karşılığı doğrulanmasının ileride oluşabilecek sorunların önlenmesi için en etkin yol olduğu düşünülmektedir.

4) İhracat kredi sigortası için EximBank ile görüşebilirsiniz.”

denilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ekler :

1- Şüpheli Kartvizit - 1

2- Şüpheli Kartvizit - 2

3- Şüpheli Kartvizit - 3