İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-26 Türkiye Polonya İstişare Toplantısı

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/30-00403                                                        Denizli, 25/02/2019
Konu: Türkiye Polonya İstişare Toplantısı

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-26)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından aldıkları yazıya atfen, Türkiye-Polonya Düzenli İstişare Toplantılarının dördüncüsünün, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ile Polonya Cumhuriyeti Girişimcilik ve Teknoloji Bakanı Sayın Jadwiga Emilewicz eş başkanlıklarında 07 Mart 2019 tarihinde Varşova'da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; ülkemiz ile Polonya arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile Türkiye ve Polonya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla neler yapılabileceği hususuna ilişkin öneriler ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu konulara ilişkin görüşlerinizin, en geç 27 Şubat 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ekteki formun doldurularak arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

EK : Sorun Bildirim Formu