İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-25 Çeşitli Konular

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/28-00374                                                         Denizli, 20/02/2019
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-25)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2) İhraç Yükü Taşıyan Bulgaristan ve KKTC Varışlı Araçlara Vergisiz Yakıt Teslimi

3) Tunusun Tüketim Malı İthalatı

4) Cezayir Gümrük Vergileri

5) Polonya - Türkiye İş Forumu

6) Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanıyla Görüşme

7) Mebel 2019 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

 

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan yazıların birer örneği ilişikte gönderildiği ifade edilmektedir.

Ek : AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Yazısı

 

2) İhraç Yükü Taşıyan Bulgaristan ve KKTC Varışlı Araçlara Vergisiz Yakıt Teslimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yazısına atfen Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıda, ihraç malı taşıyan araçlarda ÖTV ve KDV'den istisna olarak teslim edilecek motorin miktarının, son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litre olarak belirlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan 5 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin, 25 Ocak 2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

 

3) Tunusun Tüketim Malı İthalatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) iletilen yazıda, Tunus Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla; tüketim mallarına ilişkin olarak alınan önlemler hakkında Tunus Ticaret Bakanlığı'nın aşağıda belirtilen internet adresinde bir açıklama yer aldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu açıklamada, mevcut ticari ve ekonomik temelli önlemlerin piyasayı korumada yetersiz kaldığı, gıda ve sanayi ürünlerinin güvenliğine ilişkin olarak Meclise sunulan iki kanun taslağının henüz incelemeye alınmadığı, bu nedenle geçiş dönemi tedbiri olarak piyasa gözetimi ve denetimini sağlayabilme amacıyla söz konusu ürünlerin ithalatı aşamasında tüketiciyi korumaya yönelik teknik kontrollerin yapılmasına karar verildiğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu ürünlerin; gıda ürünü, gıda ile temas eden ürün veya deri ile temas eden ürün olduğu bildirilmiş, bu ürünler için hazırlanmakta olan teknik düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanana kadar, ithalat aşamasında yürürlükteki kalite ve güvenlik temelli standartlar bazında denetim yapılacağı belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, konuya ilişkin olarak bilgisine başvurulan Dış Ticaret Genel Müdürü Khaled Ben Abdallah'ın, teknik düzenlemelerin resmileşmesi ile bu ürünlerin izne tabi olmaktan çıkarılacağını ve belirlenen şartlarda bu ürünleri ülkeye getirmeyi taahhüt eden firmalarca ithal edilebilir hale geleceğini ifade ettiği belirtilmektedir.

Tunus Ticaret Bakanlığı açıklaması için link:

http://www.commerce.gov.tn/Fr/static/ar/image/controle_technique_cahier_des_charges_note_explicative_finale.pdf

Ayrıntılı Bilgi için:

Beste ÇOŞKUNER

TİM-Bölge Sorumlusu

Tel: 0212-4540490

 

4) Cezayir Gümrük Vergileri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen; 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere Cezayir'in tüm ülkelerden 851 ürünün ithalatına yasak getirdiği ve daha sonra Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından ithali yasak olan ürünlerin listesinin güncellendiği ve yasaklanan ürün sayısının 877'ye yükseltildiği bildirilmektedir.

Cezayir Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime atıfla, (Resmi Gazete'nin 6. sayfası) mevcut ithalat yasaklarının kaldırıldığı ve yeni listede yer alan ürünlerin ithalatının yasaklandığı ifade edilmekte olup, 4'lü Gümrük Tarife Pozisyonu altında 5 ürün için (87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.05) ithalat yasaklarının devam ettiğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca, 1095 ürüne ek gümrük vergisi getirildiği belirtilmekte olup, ürün bazında uygulanacak olan ek vergi oranlarını gösteren listenin söz konusu Resmi Gazete nüshasında (Resmi Gazetenin 11-63 sayfaları) yayınlandığı bildirilmektedir.

Ek : 27 Ocak 2019 tarihli Cezayir Resmi Gazetesi

 

5) Polonya - Türkiye İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) aldıkları yazıda; T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın Polonya'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında 06-07 Mart 2019 tarihlerinde Varşova'da Polonya Ulusal Ticaret Odası İş Birliği ile "Polonya - Türkiye İş Forumu”nun her iki ülke bakanlarının teşrifleriyle gerçekleştirileceği bilgisi TİM'e iletildiği, ikili ticaret hacmimizin 2018 yılsonu itibariyle 6,5 milyar doları bulduğu ve Polonya'nın Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Türkiye-Polonya İş Forumu'na inşaat, altyapı, enerji, madencilik, demir-çelik, makine sanayi, otomotiv, bilgi teknolojileri, inovasyon ve teknoloji, ilaç sanayi ve biyoteknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren Polonya'nın önde gelen firma temsilcilerinin katılımı beklendiği belirtilmektedir. İki ülkedeki yatırım imkânları kapsamında PPP - Kamu - Özel Sektör İşbirliği konuları da ele alınacağı, 3'üncü ülke pazarlarında Türkiye-Polonya ortak girişim hususu da toplantıda öne çıkacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu İş Forumu çerçevesinde taslak programı ile Polonyalı katılımcıların listesi ekte yer alan ve Polonya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem arz eden İş Forumuna katılmak isteyen firma/kurum temsilcilerimizin 25 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/862/12366 internet adresinde yer alan ve katılım koşulları ile ziyarete ilişkin detayları içeren başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Ekler :

1) Polonya - Türkiye İş Forumu Taslak Programı

2) Polonyalı Katılımcılar Listesi

 

6) Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanıyla Görüşme

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı kanalıyla, Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atıfla, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue'nin Türk firmalarını ülkelerindeki alışveriş merkezinde faaliyet göstermeye davet ettiği bildirilmektedir.

Sözkonusu yazı ekte iletilmektedir.

Ek : Dışişleri Bakanlığı Yazısı

 

7) Mebel 2019 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (OAİB) alınan bir yazıda; 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nun Moskova kentinde düzenlenecek olan MEBEL 2019 Fuarı'na Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesi çalışmalarına başlandığı ifade edilmektedir.

2019 yılında 31.si düzenlenecek olan söz konusu fuara 2018 yılında 28 ülkeden 817 firma katıldığı, fuarı 40.000 üzerinde iş insanı ziyaret ettiği, fuar mobilya, döşemelik kumaş, ev aletleri ve aksesuarları, iç ve dekora yönelik eşya, aydınlatma, mobilya üretimi için ekipman ve aletleri sektörlerine hitap ettiği bildirilmektedir.

Fuara iç alanda stand konstrüksiyonu dâhil, nakliye hariç birim m² katılım bedeli 750.- Euro olup, nakliye hizmeti almak isteyen firmalarımız için ayrı bir hesaplama yapılacağı,

MEBEL 2019 Fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımıza, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından belirlenerek web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya m² bazında ödenecek tutarın oranı %70 olup üst limit 107.000.-TL olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, anılan fuara prensip olarak katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan formu doldurarak 22 Şubat 2019 tarihine kadar OAİB Genel Sekreterliği oaib-pr@oaib.org.tr mail adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ek : Kayıt ve Başvuru Formu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter