İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-19 San Francisco TTM Talep Toplama

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/19-00294 Denizli, 07/02/2019
Konu: San Francisco TTM Talep Toplama

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-19)

Sayın Üyemiz,

Turkish Trade Center'dan alınan bir yazıda, Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla 2010/6 sayılı tebliğ çerçevesinde yürütülen Türkiye Ticaret Merkezleri projeleri B.A.E./Dubai, ABD/New York ve İngiltere/Londra'da faaliyete geçirildiği,

İhracatımıza ivme kazandıracağı ve ülkemizin markalaşmasına katkı sağlayacağı öngörülen "Türkiye Ticaret Merkezleri”, sektörlerin taleplerine yönelik olarak potansiyel gördükleri ülkelerde projelendirilmiş olup, bu bağlamda B.A.E/Dubai'de Bilişim ve Mücevher, ABD/New York'ta Halı, Hazır Giyim, Deri, Ev Tekstili ve İş Kontratları, İngiltere/Londra'da Bilişim, ve Seramik sektörleri gibi hedef odaklı yapılandırıldığı,

Türkiye Ticaret Merkezleri projelerinin 2023 yılı hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için katkı sağlaması ve ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması adına, A.B.D'nin San Francisco şehrinde "Bilişim sektörü” için Türkiye Ticaret Merkezi açılması talebi oluştuğu bildirilmektedir.

A.B.D'nin San Francisco şehrinde açılması planlanan Türkiye Ticaret Merkezleri için, ilgili sektörde yer alan ve TTM'de yer almak isteyen firmalarımızın taleplerini en geç 11 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar TİM A.Ş.'ye iletilmek üzere arge@denib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.