İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-07 2006/4 Sayılı Tebliğ

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/90-00144                      Denizli, 15/01/2019
Konu: 2006/4 Sayılı Tebliğ

 

SİRKÜLER

(DEVYRD / 2019 - 07)

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 09.01.2019 tarihli yazıda; 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY' nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde desteklenen şirketlere ilişkin gerçekleştirilecek performans değerlendirme çalışmalarına yönelik yaptırımları düzenlemek amacıyla ilgili Tebliğ'e ait Genelge'nin 33. Maddesinde yapılan değişikliklerin 02.01.2019 tarihinde onaylandığı belirtilmektedir.

Bahse konu Mevzuat metni ile eklerine http://www.ticaret.gov.tr adresinde yer alan Destekler bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter