İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-03 Çeşitli Konular

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/3-00103                                                          Denizli, 10/01/2019
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-03)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Mısır Üretici Kayıt Sistemi

2) Azerbaycan Gümrüklerinde Fiyat Kontrollerinin Sıkıştırılması

3) T.C. Ticaret Bakanının Avusturya - Türkiye İş Konseyi Toplantısı

4) 2019 Yılı İçin Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

5) Karayoluyla AB'ye Yapılacak Yaş Sebze Meyve İhracatları

6) Borsa İstanbul BISTEP Programı

 

1) Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi Toplantısı'nın 14-15 Kasım 2018 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirildiği, söz konusu toplantıya Bakanlıkça katılım sağlandığı, Komitenin önemli gündem maddesi olan "Belirli Ticari Sorunlar” başlığı altında Mısır'ın Üretici Kayıt Sistemi uygulaması Avrupa Birliği (AB) tarafından gündemde tutulmaya devam edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, uygulamaya ilişkin Mısır yetkilisi ile 15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen ikili görüşmede, Bakanlıkça bazı firmalarımızın Mısır'ın üretici kayıt sistemine kayıt olmaları ile ilgili halen sıkıntı yaşadıkları belirtilmiş olup, taraflar arasında varılan mutabakata uygun olarak bahse konu sıkıntıların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının talep edildiği belirtilmektedir. Güncel uygulama hakkında bilgi talep edilen Mısır temsilcisi tarafından üretici kayıt sistemi uygulamasında bir takım iyileştirmelere gidildiği, yeni sisteme göre Mısır'a ihracat yapmak isteyen firmaların, belgeleri ile birlikte Mısır İthalat ve İhracat Kontrolleri Genel Organizasyonu (GOEIC)'na başvurmaları akabinde eğer belgelerde bir sorun olmadığının GOEIC tarafından tevsik edilmesi durumunda ihracat işlemlerini gerçekleştirebildikleri ifade edilmiştir. Mısır temsilcisi ilaveten, eski uygulamada firmaların başvuruları ile ilgili olarak yayımlanacak Bakan onayı beklemeleri gerektiği, sonrasında ihracat işlemlerini gerçekleştirebildikleri, ancak yeni düzenleme ile bu bekleme süresinin ortadan kalktığını belirtmektedir.

Konunun ihracatçı firmalarımız nezdinde araştırılarak sistemin yukarıda belirtildiği şekilde işlediği hususunun teyit edilmesi, ayrıca Mısır'ın üretici kayıt sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayan firmaların listesinin Mısır tarafına gönderilmesini teminen 10 Ocak 2019 Perşembe gününe kadar Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM)'e (tim@tim.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

 

2) Azerbaycan Gümrüklerinde Fiyat Kontrollerinin Sıkıştırılması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen; Azerbaycan tarafı ile farklı vesilelerle gerçekleştirilen görüşmelerde, 2019 yılından itibaren gümrüklerde devlet gelirlerinin kaybının önüne geçilmesini teminen fatura beyanlarındaki fiyat kontrollerinin sıkılaştırılacağı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunulan durumlarda gerekli cezai müeyyidelerin eksiksiz şekilde uygulanacağının vurgulandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ihracatçılarımızın Azerbaycan tarafından sıkılaştırılacak bahse konu kontrollere karşı hazırlıklı ve duyarlı olmalarının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

 

3) T.C. Ticaret Bakanının Avusturya - Türkiye İş Konseyi Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'den alınan yazıya atfen; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın 14 Ocak 2019 tarihinde Viyana'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret vesilesiyle DEİK / Türkiye - Avusturya İş Konseyi ve Advantage Austria iş birliğiyle Avusturya - Türkiye İş Konseyi Toplantısı her iki ülkeden üst düzey iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu programa T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın ve Avusturya Federal Cumhuriyeti Dijitalleşme ve Ekonomiden Sorumlu Bakanı Sayın Margarete Schramböck'ün katılımları öngörülmektedir.

Avusturya ekonomisi 2013 - 2016 yıllarında AB ortalama büyümesinin altında kalmış; ancak 2017 ve 2018 yıllarında AB ortalamasının üzerinde büyümüştür. 2019'da da IMF'nin beklentisi Avusturya'nın %2,15 ile AB ortalamasından biraz daha hızlı büyüyeceği yönündedir. Avusturya'nın genel ithalatında başlıca ürünler elektrikli cihazlar, makinalar, motorlu kara taşıtları, eczacılık ürünleri, plastik ve mamülleri, demir-çelik ve organik kimyasal ürünlerdir. Türkiye'nin Avusturya'ya ihracatında ise motorlu kara taşıtları, tekstil ve gıda ürünleri öne çıkmaktadır. Avusturya ve Türkiye arasında belirtilen sektörlerde işbirliği imkanı bulunmakta olup, elektronik ve bilgi - iletişim teknolojilerinde işbirliği potansiyeli yüksektir. Avusturya - Türkiye İş Konseyi Toplantısı programı kapsamında otomotiv ve yan sanayi, otomotiv elektroniği, makine/tarım makineleri, bilgi iletişim teknolojileri, fintech, kimya, ambalaj sanayi, tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere Avusturya'dan önde gelen firmalardan üst düzey temsilciler katılım sağlayacaktır. Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alınacağı söz konusu toplantıda odak noktası olarak Türkiye ve Avusturya arasında tüm sektörlerde Endüstri 4.0, sanayinin dijitalleşmesi / dijital dönüşüm, bilgi - iletişim teknolojileri alanlarında işbirliği imkanları değerlendirilecektir.

Bu bilgiler çerçevesinde katılımcı Avusturya firmaları ile ikili görüşme imkanı bulunacaktır. Avusturya'ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güncel pasaportlarında geçerli Schengen vizesi bulunması gerekmektedir.

Söz konusu programa katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda yer alan kayıt formunu doldurarak, toplantı katılım bedeli olan 850 TL'nın kayıt formunda belirtilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) hesap numarasına 10 Ocak 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. Konaklama ve uçuş organizasyonlarının katılımcılarımız tarafından gerçekleştirilmesinin önem arz ettiği iletilmektedir.

Ek : Güncel Program

Kayıt formu: https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/820/11808

Detaylı bilgi için irtibat kişisi:

Aycan Damalı, İş Konseyi Koordinatörü,

DEİK Avrupa Direktörlüğü

adamali@deik.org.tr, 0212 339 50 74

 

4) 2019 Yılı İçin Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; 08/01/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ” ile 2019 yılı için Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin belirlendiği belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğ uyarınca belirlenen asgari ücret tarifesi ekte yer almakta olup, ayrıca firmalar tarafından bir önceki takvim yılında tescil ettirilen ihracat beyanname sayısının 1000'i aşmış olması halinde, asgari ücret tarifesinde %25 oranında; 2500'ü aşmış olması halinde ise %35 oranında indirim, müteakip takvim yılının başından itibaren uygulanabileceği ifade edilmektedir. Belirtilen beyanname sayılarına yıl içerisinde ulaşılması durumunda da, ulaşıldığı tarih itibariyle aynı indirim oranlarının uygulanmaya başlanabileceği bildirilmektedir.

Ekler:

1. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

2. Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Karşılaştırmalı Tablo

 

5) Karayoluyla AB'ye Yapılacak Yaş Sebze Meyve İhracatları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Bulgaristan'a giriş yapacak bitki, bitkisel ürün ve diğer ürünler için sertifika kopyalarının sınır kontrol noktasına 24 saat önceden fitoandreevo@gmail.com mail adresine gönderilerek yazılı ön bildirim yapılması gerektiği ve bu kapsamda;

- 2019 yılı Haziran ayına kadar bir veri tabanı oluşturulacağı ve anılan veri tabanı sayesinde sınırdaki işlemlerin hızlandırılacağı,

- 2019 yılının ikinci yarısından sonra ise TRACES'de bitki ve bitkisel ürünler için kullanılan "Common Health Entry Document” olarak adlandırılan belgenin kullanılmasına başlanacağı,

- 1 Ocak 2019 itibariyle mail ile ön bildirimde bulunmayan firmalar için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı ve bu firmaların işlemlerinin ön bildirimde bulunan firmaların işlemlerinin tamamlanmasına kadar bekletileceği,

ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Bulgar makamlarınca ön bildirim uygulaması kapsamında talep edilen belgelerin araçların hudut kapısına ulaştığında kontrol edilen belgeler ile aynı olduğu, ilave bir bilgi ya da belge talep edilmeyeceğinin anlaşıldığı, ihracatçılarımıza herhangi bir yük getirmeyeceği, aksine hudut kapısında beklemeleri azaltılabilecek bir uygulama olduğunun değerIendirildiği de ayrıca belirtilmektedir.

 

6) Borsa İstanbul BISTEP Programı

Borsa İstanbul Grubu'ndan alınan bir yazıda, Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliği ile "Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı”nın 2.sinin başlatılacağı bildirilmektedir.

Program, büyüme potansiyeline sahip şirketlere kurumsallaşma ve strateji geliştirme yolunda destek vereceği, sektördeki en iyi uygulamalardan gelen bilgi ve tecrübeyi network imkanıyla birleştirecek program kapsamında, katılımcı şirketlerin gelişim alanlarına yönelik uzmanlardan rehberlik hizmeti alma ve sermaye piyasalarındaki ana aktörlere doğrudan erişebilme imkanı sağlamakta olduğu ifade edilmektedir.

Programa son başvuru tarihi 16 Ocak 2019 olup, katılımcı her şirketten 3 üst düzey yöneticinin katılabileceği programın detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Detaylı bilgi için: https://borsaistanbul.com/bistep

Başvuru için link:

https://kocuniversitesi.formstack.com/forms/sirketler_icin_kurumsal_donusum_program_basvuru_formu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.