İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-01 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/1-00050                                                            Denizli, 03/01/2019

Konu: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(UYG / 2019-01)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 31.12.2018 tarih 40309796 sayılı yazıda;

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Kararı'nın 4'üncü maddesinde yer alan tablonun 3 ve 9'uncu sıra numaralarında bulunan 0409 GTP' li bal ve 1601.00.99; 1602.31, 32 GTP' li kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin 1 Ocak 2019 tarihinden sonra (bu tarih dahil) gerçekleştirilecek ihracatına ilişkin sağlanacak ihracat iadesi yardımları ödemelerinin durdurulduğu ve bu ürünlerin ihracatına ilişkin hakediş düzenlenmemesinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter