İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-118 Türkiye-Kazakistan İş Forumu

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10093-10653                                                 Denizli, 12/12/2018
Konu: Türkiye-Kazakistan İş Forumu

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-118)

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıda; DEİK/Türkiye - Kazakistan İş Konseyi tarafından 18 Aralık 2018 tarihinde DEİK'te (Adres: River Plaza, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak No:13, Kat: 1, Levent - İstanbul) Türkiye - Kazakistan İş Forumu düzenleneceği bildirilmektedir.

Kazakistan Cumhuriyeti Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve yerel yönetim yetkililerinin yanı sıra, madencilik, kimya sanayii, tekstil ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin katılacakları bildirilen etkinlikte Kazakistan ekonomisindeki son gelişmeler, ülkenin yatırım mevzuatı ve yatırımcılara sağlanan teşvikleri konu alan sunumların yapılacağı, iki ülke firma ve kurum temsilcileri arasında iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu toplantıya katılmak isteyen firma ve kurum temsilcilerinin 17 Aralık 2018, Pazartesi günü saat 12:00'a kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/818/11865 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Etkinliğe ilişkin taslak program ve Kazakistan tarafı katılımcı listesi ekte sunulmakta olup, kayıt yaptıran firmalara nihai program ve heyet listesinin ayrıca iletileceği belirtilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK-1 : Taslak Program

EK-2 : Kazakistan Heyet Listesi