İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-100 Çeşitli Konular

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10055-10432                                                 Denizli, 26/10/2018
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-100)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) İran'ın Döviz Tahsis Düzenlemesi

2) Rusya ATA Karneleri

3) Gürcistan'da Poşet Yasağı

4) İran Tarım Gıda ve Hızlı Tüketilen Gıda Sektörü Notu

5) Sudan Tarafından Uygulanan İthalat Yasakları

6) CES 2019 Fuarı Delegasyon Duyurusu

7) Tahsilat Sorunu

8) 2019-1.Dönem Fuar Duyuruları

9) Expocomer 2019 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

 

1) İran'ın Döviz Tahsis Düzenlemesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, İran Hükümeti tarafından 2018 yılı Ağustos ayında yürürlüğe konulan "ithalata yönelik yeni döviz tahsis uygulamasına” ilişkin "İran Merkez Bankası resmi kuru üzerinden ithaline izin verilecek ürün listesi” ile "döviz bürolarınca/sarraflarca döviz kullandırılabilecek hizmetler listesi” TİM'e iletildiği ve İran Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 60/174456 sayılı Kararı uyarınca İran'a ithalatında vergi muafiyeti tanınan bazı ürünlere ilişkin Tahran Ticaret Müşavirliğimizin yazısının da iletildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, İran'ın ithalata yönelik döviz tahsis uygulaması ve bundan dolayı gümrüklerde yaşanan sorun hakkında belirtilen hususlar ekli notta belirtilmektedir. Söz konusu notta, ithalata yönelik döviz tahsis uygulamasında yaşanan sorunlar nedeniyle İran gümrüklerinden çekilemeyen ithal ürünlerin (bekletilen konteynerlerin) yoğunluğuna dikkat çekilerek, ürün iadesi durumuna veya ihracatçı firmalarımızın alacaklı duruma düşmemesini teminen İran ile ticarette peşin ödeme yoluyla çalışmasının önemine vurgu yapıldığı bildirilmektedir.

EKLER:

1. Ticaret Müşavirliği Yazısı

2. Liste1- Resmi Kurdan İthal Edilebilecek Ürün Listesi

3. Liste2- Döviz Bürolarınca Döviz Kullandırılacak Hizmetler Listesi

4. Ticaret Müşavirliğinden alınan not

 

2) Rusya ATA Karneleri

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'e iletilen yazıda; Moskova Ticaret Müşavirliğine intikal eden ve Rusya Federasyonu (RF) gümrüklerinde yaşanan muhtelif olaylarda, RF'de sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde teşhir edilecek veya kullanılacak eşyanın ATA Karnesi ile RF'ye girişinde bir takım sıkıntıların yaşandığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğince hazırlanan ve ATA Karnesi ile RF'ye getirilecek geçici ithalat eşyasının ülkeye girişinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin güncel bilgi notu ekte yer almaktadır.

EK : Bilgi Notu

 

3) Gürcistan'da Poşet Yasağı

Tiflis Ticaret Müşavirliğimizden T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne iletilen bir e-postaya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Gürcistan'da, mevzuatının AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve plastik poşetlerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararın en aza indirilmesi amacıyla 01 Ekim 2018'den itibaren, polietilen torbaların üretimi, kullanımı ve ithalatı yasağının devreye girdiği; ilk olarak 15 mikrondan daha ince plastik ve tek kullanımlık torbalara uygulanacak olan yasağın 01 Nisan 2019'dan başlayarak kalınlığa bakılmaksızın tüm polietilen torbalara uygulanacağı bilgisine yer verildiği bildirilmektedir.

Yeni mevzuat kapsamında yalnızca geri dönüşümü olan poşetlerin üretim, ithalat ve dağıtımına izin verileceği ve poşetlerde üretici, torbanın kalınlığı ve bileşimi gibi bilgilerin yanı sıra "biyolojik olarak parçalanabilir" metninin de yer almasının zorunlu kılındığı belirtilerek, plastik poşet üretimi ve bunların ithalatına devam eden firmaların 500 Lari'ye (yaklaşık 200 ABD Doları) kadar para cezasına çarptırılacağı, daha fazla ihlal olması halinde ise para cezalarının 1000 Lari'ye (400 ABD Doları) çıkacağı ifade edilmektedir.

 

4) İran Tarım Gıda ve Hızlı Tüketilen Gıda Sektörü Notu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan 11 Ekim 2018 tarihli "İran Tarım, Gıda ve Hızlı Tüketilen Gıda Sektörü” konulu ve bir örneği ekte yer alan bilgi notunun Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM)'e iletildiği,

Söz konusu notun son bölümünde Müşavirliğimizce, her sektörde olduğu gibi bu sektörlerde de İran ile iş yapmak isteyen firmalarımızın başta Müşavirliğimiz olmak üzere muhtelif bilgi kaynakları ile danışarak hareket etmesinde, ülkenin içinde bulunduğu siyasi-ekonomik konjonktürün, ülkenin kendine has özelliklerinin dikkate alınmasında ve faaliyetlerini ülkeyi bilen, güvenilir danışmanlık/hukuk firmaları eşliğinde sürdürmelerinde büyük fayda olduğuna dikkat çekildiği belirtilmektedir.

EK : İran Tarım, Gıda ve Hızlı Tüketilen Gıda Bilgi Notu

 

5) Sudan Tarafından Uygulanan İthalat Yasakları

İlgi: 21.03.2018 tarih ve (2018-35) sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Sudan'da yürütülen ekonomik reform programı kapsamında, Ticaret Bakanlığı'nın 07 Aralık 2017 tarihli ve 2017/20 sayılı Kararı ile 19 ürün grubunun tüm ülkelerden ithalatının geçici olarak, belirsiz bir süre için yasaklandığı ve ayrıca, 07 Şubat 2018 tarihinde tarımsal/sınai üretimde ve sınai yatırımlarda kullanılan hammadde ve ara malları hariç olmak üzere, akaryakıt gibi zaruri ürünler dışındaki her türlü nihai tüketim malının ithalatının, tüm ülkelere yönelik olarak, belirsiz bir süre için bütünüyle durdurulduğu bildirilmişti.

Konuya ilişkin olarak Hartum Ticaret Müşavirliğinden bu defa alınan yazıda, 07 Ekim 2018 gününden itibaren geçerli olmak üzere Sudan Hükümeti ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin ve döviz darboğazının aşılabilmesi için bazı yeni önlemler aldığı ve bu kapsamda, daha önce belirsiz bir süre için yasaklanmış olan 19 kalemlik mal grubunun (et ve et ürünleri, canlı hayvan, süt ve süt ürünleri (süt tozu ve bebek sütü hariç), meyve suları, helva, balık, meyve ve sebzeler, kakaolu mamuller (çikolata vb), makarna ve türevleri, bitkisel yağlar (ham ve rafine olmayanlar hariç), cansız süs bitkileri, bazı kumaşlar, oyuncak, evcil kuşlar, canlı çiçek ve bitkiler, şemsiye, deterjan, sünger yataklar) ithalatı ile ilgili yasaklamanın kaldırıldığı bildirilmektedir.

Ayrıca, Hartum Ticaret Müşavirliğinden alınan ilave bilgilere göre;

-Sudan Poundu (SDG)'nun yabancı paralar karşısında serbest dalgalanmaya bırakıldığı ve sabit kur rejiminin terk edildiği,

-07 Ekim 2018 tarihinden önce ithalat izni için kullanılan ve Sudan Merkez Bankası'nca düzenlenerek ithalatçı firmalara talep ettikleri ithalatı realize edebilmeleri için verilen IM formlarını düzenleme yetkisinin tümüyle özel ve kamusal sermayeli ticari bankalara devredildiği ve Merkez Bankasının bundan böyle IM formu düzenlemeyeceği,

-İthalat izni için kullanılan söz konusu IM formlarının Sudan Merkez Bankası'nca uygulandığından farklı olarak ticari bankalar tarafından basılı kağıt olarak üretilmesinin mümkün olmadığı ve IM formlarının ticari bankalarca yalnızca elektronik olarak üretilebileceği ve Sudan Gümrük Otoritesi bilgisayar ağına entegre bir programla doğrudan Gümrük Otoritesince elektronik ortamda işleme konulacağı,

-07 Ekim 2018 tarihinden itibaren peşin dövizle veya kısmi ön ödeme yapılması suretiyle ithalat yapılmasının yasaklandığı ve ithalat işlemlerinin akreditif ve vesaik mukabili gibi ödeme yöntemleri kullanılarak yapılacağı,

-Ülkede en yüksek değerli banknotun 50 SDG iken 100 SDG'lik banknotların basımının tamamlandığı ve yakın bir zaman içinde piyasaya sürülmesinin beklendiği bildirilmektedir.”

denilmektedir.

 

6) CES 2019 Fuarı Delegasyon Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Amerikan Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığının bir yazısına atfen, 08-11 Ocak 2019 tarihlerinde Las Vegas, Nevada'da gerçekleşecek olan Consumer Electronics Show'a (CES) katılım sağlanarak binlerce elektronik ve teknoloji firmasıyla tanışma fırsatının yakalanabileceği, dünyanın dört bir yanından gelen 4.000 fuar katılımcısının, 20.000 yeni ürünü, 180.000 kişiye bu fuarda tanıtacağı iletilmekte olup, söz konusu Fuarın, tüketici teknolojisi üreticileri, start-up firmalar, distribütörler, araştırmacılar, içerik geliştiriciler, maliyet ve endüstri analistleriyle basım, perakende dağıtım kanalında satın almacılar, yatırımcılar ve karar vericilerle bir araya getiren en önemli teknoloji fuarının olduğu, elektronik dünyasındaki son gelişmeleri bu fuardan takip edilebilirliği, uzmanlardan tavsiyeler alınabildiği, yeni iş birliktelikleri için firma yetkilileriyle yüz yüze görüşmelerin yapılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu fuarın Eureka Park kısmında katılımcıların, start-up firmalarının ürünlerini tanıma şansı yakalayacakları ve start-up'larla yatırımcıların bir araya gelip işbirlikleri olanaklarını değerlendirileceği bu Park'ın Türk girişimcileri de keşfedeceği belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve kayıt için ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı ile iletişime geçilmesi gerekmekte olup, iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Detaylı bilgi ve kayıt için :

Gökçe Tuncer, A.B.D. Ticaret Müsteşarlığı, İstanbul

Tel: 90.212 335 9133

E-mail: gokce.tuncer@trade.gov

Web Sayfaları

https://www.builtinla.com/2018/02/07/why-tech-employees-chose-la

https://www.builtinla.com/2018/03/26/silicon-beach-guide-tech-scene

https://represent.la/

https://www.kauffman.org/kauffman-index/reporting/~/media/9f685e8c214248f0884fa21416f6b03e.ashx

CES Web Sitesi https://www.techradar.com/news/ces-2018

EK : Taslak Programı

 

7) Tahsilat Sorunu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün Selanik Ticaret Ataşeliğimizden alınan ve bir örneği ekte yer alan yazıya atıfla; APOSTOLOU, BAKATSELOS, MEKKA CARPET firmaları ile kurulacak ticari iş ve işlemlerde dikkatli olunması gerektiği bildirilmektedir.

EK : Selanik Ticaret Ataşeliği Yazısı

 

8) 2019-1.Dönem Fuar Duyuruları

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nden (İHKİB) yazısı ekinde alınan; İHKİB tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenecek olan 2019/1. dönem fuarlarına ilişkin duyuru örnekleri aşağıdaki ekte gönderilmiştir.

EK-1 : Fuar duyuruları  EK-2 : Fuar Görselleri

 

9) Expocomer 2019 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

İMMİB'den alınan bir yazıda, 27-30 Mart 2019 tarihleri arasında Panama'nın Panama City kentinde düzenlenecek olan "Expocomer 2019” Fuarının Türkiye milli katılım organizasyonu yeterli katılım sağlanması ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması durumunda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

2019 yılında 37. kez düzenlenecek olan ve ağırlıklı olarak tekstil, inşaat, gıda, içecek, ev ve mutfak eşyaları ile kozmetik sektörüne yönelik olarak düzenlenecek olan genel ticaret fuarını 2018 yılında yaklaşık 17.000 kişi ziyaret etmiş olup, 30 ülkeden 400 firma ürünlerini sergilendiği,

Expocomer 2019 Fuarına milli katılım organizasyonuna ilişkin duyuru ve başvuru formu http://www.ikmib.org.tr/tr/-10.html linkinde yer aldığı belirtilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter