İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-03 KEP İletimi Hk. (2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hk.)

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/2-11                                          Denizli, 04/01/2018
Konu: KEP İletimi Hk. (2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hk.)

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 03)

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda;

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'de yer alan destekler kapsamında, şirketlere KEP üzerinden iletilen eksik bildirim yazılarına ilişkin bildirim usulleri hakkında muhtelif vesilelerle İhracat Genel Müdürlüğü talimatına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, KEP yoluyla iletilen bildirimlerin, "standart”, "e-tebligat” ve "e-yazışma” formatlarında alıcılara iletilebildiği, devlet desteklerine ilişkin yapılan bildirimlerin "standart” bildirim özelliğine sahip olduğu, bu bildirimler için Mezkur Tebliğin 16. Maddesinin 7 inci fıkrasında yer verilen "… eksikliklerin 2 (iki) ay içerisinde tamamlanması” ve "söz konusu sürenin Bakanlığın evrak çıkış tarihiyle başladığı ve Bakanlığın evrak giriş tarihi ile sona erdiği” hükümlerin dikkate alınacağı ve bu bildirimlerin aynı mevzuatın 23. Maddesinin 1 inci bendinde belirtilen 5 (beş) günlük e-tebligat süresine tabi olmadığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter