İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-02 Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/4-13                                         Denizli, 04/01/2018
Konu: Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 02)

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.12.2017 tarihli ve 141387 sayılı yazıda; Bakanlık Makamınca yürütülmekte olan devlet desteklerinin ayrıntılı olarak yer aldığı "Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi” isimli kitap, ihracatçı firmalarımızın tamamının erişimini teminen Bakanlık web portalı ana sayfasının Destekler Bölümüne yerleştirildiği ve rehbere elektronik erişim sağlanabildiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter