İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-78 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/173-1359                                           Denizli, 07/07/2017

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-78)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) ÇHC'ye Kiraz İhracatı

2) Carbendazim Aktif Madde Kullanımının Sonlandırılması

3) Ülkemiz Menşeli Kuru Üzüm ve Kuru Kayısı İçin Mevzuat Değişikliği

4) AB Mevzuat Değişiklikleri

5) KKTC'ye İhracatta Etiketleme

6) Hububat İhracatı

7) Panama & Kosta Rika Ticaret Heyeti Hk. 24-29 Eylül 2017

8) Uganda İş İnsanları Heyeti

9) Fas Merkez Bankası'nın Dalgalı Kura Geçiş Kararı Hk.

10) REACH Tüzüğü İzin Listesine Madde Eklenmesi ve REACH Biyosidal Aylık Bülteni

11) FIHAV 2017 Fuarı - Milli Katılım

12) IRAK AGROFOOD 2017 FUAR DUYURUSU HK.

13) ISRAFOOD 2017 Fuar Duyurusu Hk.

14) WOP Dubai 2017 Fuar Duyurusu Hk.

15) SIAL Middle East 2017 Fuarı Hk.

 

1) ÇHC'ye Kiraz İhracatı

İlgi: 24/05/2017 tarihli ve 2017-57 sayılı duyurumuz.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; İlgide kayıtlı duyurumuz konusu, "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü Uygulama Talimatları”na ilişkin olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Ekonomi Bakanlığı'na intikal eden bir yazıya atıfla; mezkur Talimat'ın İhracat başlıklı 7'nci maddesinde, Çin Halk Cumhuriyeti'ne havayolu ile kiraz sevkiyatında uyulması gereken hususlara ilişkin sekizinci fıkra olarak yeni bir düzenleme gidildiği belirtilmekte olup, bir örneğin ilişikte yer alan söz konusu Talimat'ın güncel halinin Bakanlıkları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde "Faaliyetlerimiz-Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol” dizini altında yayımlandığı ifade edilmektedir.

EK: Protokol Uygulama Talimatı (16 Sayfa)

 

2) Carbendazim Aktif Madde Kullanımının Sonlandırılması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte yer alan yazıya atfen; bitki koruma ürünü olarak tek başına veya karışım halinde ruhsatı bulunan ve ülkemizden meyve, sebze ve hububatta muhtelif hastalıklara karşı kullanılmakta olan ‘carbendazim' isimli aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin imalatının ve fiili ithalatının muhtelif gerekçelerden ötürü 23/06/2017 tarihi itibariyle sonlandırılacağı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, mezkur maddeyi içeren bitki koruma ürünleri ile ilgili yeni ruhsat başvurularının kabul edilmeyeceği ve söz konusu maddeyi içeren bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak 02/06/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsat ve benzeri başvurularda ilgili herhangi bir onay işleminin yapılmayacağı belirtilmektedir.

EK: GTHB'nin 13/06/2017 tarihli yazısı

 

3) Ülkemiz Menşeli Kuru Üzüm ve Kuru Kayısı İçin Mevzuat Değişikliği

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) hayvansal menşeli olmayan yem ve gıdaların ithalatında artırılmış resmi kontrol uygulamasına ilişkin 669/2009/EC sayılı Yönetmeliği'ni düzenli aralıklar ile gözden geçirildiği, bu kapsamda, söz konusu Yönetmeliğin 1 sayılı Eki'nin tadil eden ve bir örneği ekte yer alan 2017/1142/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği AB Resmi Gazetesi'nin 28 Haziran 2017 tarihli ve L 165 sayılı nüshasında yayımlandığı,

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulanan Yönetmelik kapsamında ülkemiz menşeli kuru kayısıda sülfitlere yönelik kontrol sıklığı %10 oranından %20'ye yükseltilmiş olup, ülkemiz menşeli kuru üzümde okratoksine yönelik kontrol sıklığı %5 oranında belirlendiği ifade edilmektedir.

EK: 2017/1142/EC Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği (7 Sayfa)

 

4) AB Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) nezdinde gerçekleştirilen muhtelif mevzuat değişiklikleri kapsamında, AB Gümrük Kodu'nu düzenleyen 952/2013/AB sayılı Avrupa Parlamentosu (AP) ve Konsey Tüzüğünün uygulama kurallarına ilişkin 2015/2447/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü tadil eden 2017/989/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Haziran 2017 tarihli ve L 149 sayılı nüshasında yayımlandığı,

Diğer taraftan, 2103.90.90 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünün Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına dair 2017/960/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Haziran 2017 tarihli ve L 145 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

 

5) KKTC'ye İhracatta Etiketleme

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısına atıfla, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca "alerjiye” veya "intoleransa” neden olan belirli madde ve ürünlerin gıdaların etiketinde yer almasının zorunlu olmasına rağmen, KKTC'ye gönderilen muhtelif ürünlerin etiketlerinde bu koşulun sağlanmadığının tespit edildiği belirtilmektedir.

Mezkur yazıda devamla, ihracatlarda öncelikle alıcı ülke mevzuatına ve taleplerine uygun olarak ihracata konu ürünlerini hazırlaması gerektiği, alıcı ülkenin farklı bir talebinin olmaması halinde ise ülkemiz mevzuatına uygun ürünler için sertifika düzenlenerek ihracatına izin verildiği, ihraç edilecek ürün ambalaj ve etiketi içinde bu durumun geçerli olduğu ayrıca söz konusu firmalara ve şikayet konusu ürünlere yönelik GTHB tarafından gerekli kontrol ve denetimlerin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

6) Hububat İhracatı

Atina Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda; Müşavirliklerine ulaşan bir talebe istinaden, aşağıda yer alan firmanın ülkemizden mercimek, bezelye, pirinç, fasulye ve mısır unu ithalatı yapmak istediği belirtilmektedir.

Progress Through Ltd

Anastasia Marinopoulou MBA MCMI

Change Management Specialist

Strategic Marketing and Sales Planning, Lean Change&Organisational Development

Mobile for Greece: +30 6972 831 181

Mobile for England: +44 7899 400 762

info@progressthrough.com

www.progressthrough.com www.belbin.gr

 

7) Panama & Kosta Rika Ticaret Heyeti Hk. 24-29 Eylül 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Bilindiği üzere, ülkemiz ekonomisine ve ihracatına katkıda bulunmak amacıyla son yıllarda gerçekleştirilen yurtdışı ticari heyetler ve uluslararası platformdaki etkinlikler giderek yoğunlaşmakta oluğu, Ülkemiz Latin Amerika Pazarı'na açılma politikası çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz Meksika & Kolombiya Ticaret Heyeti (7-11 Mart 2016), Panama & Guatemala Ticaret Heyeti (17-22 Temmuz 2016), Kolombiya Ticaret Heyeti (30 Ekim- 4 Kasım 2016) ile son olarak gerçekleştirdiğimiz Küba & Venezuela Ticaret Heyeti'nin (23-27 Nisan 2017) devamı niteliği taşıyan; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonunda 24-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Panama'nın başkenti Panama ile Kosta Rika'nın başkenti San Jose'ye bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği,

İhracatçılarımıza yönelik Panama ve Kosta Rika'da yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması ve Pazar payımızın artırılması için düzenlenecek söz konu heyete özellikle; insan veya yük taşımaya mahsus gemiler, karayolu taşıtları, motorlu taşıtlar, motosikletler; otomotiv yedek parçaları, petrol ve petrokimya ürünleri; ilaç, serum, aşı, haşarat ilaçları; tıpta cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar; kozmetik ürünleri, sabun/şampuan ve jel ürünler; ev ve otel tekstili, iç giyim ve dış giyim kıyafetleri, ayakkabı; deri ve köseden çantalar ve seyahat eşyaları; mücevherler; mobilya, buzdolapları, dondurucular; aspiratörler, davlumbazlar; elektrik & elektronik cihazlar; baskı ve kopyalama makineleri; elektrik transformatörleri; kağıt ve kartonlar; plastik eşyalar; demir-çelik ürünleri ve sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve/veya ihraç eden ya da ilgili sektörlerde yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, heyetimize katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/NsG2q9 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 10 Ağustos 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama ve organizasyon giderleri karşılanacak firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 2.750.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği, Ödeme dekontlarının nebilemercan@tim.org.tr e-posta adresine firma bilgileri ve katılımcı ismi ile gönderilmesi ve sorular için 0312 472 05 60 numaralı telefondan Nebile Mercan ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

EK: Heyet Taslak Programı (2 Sayfa)

Ayrıntılı Bilgi:

Nebile Mercan : nebilemercan@tim.org.tr 0312 472 05 60

Abdullah Keskin : abdullahkeskin@tim.org.tr 0212 454 04 87

 

8) Uganda İş İnsanları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve THY işbirliği ile 22-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Uganda Cumhuriyeti'ne yönelik bir İşadamları ve İşkadınları Heyeti düzenlenecek olup Kampala şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Tükiye-Uganda iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimlerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Pazar payımızın artırılması ver her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize çelik ürünler, metal ve metal ürünler, yapı malzemeleri, cam ürünleri, elektrik malzemeleri ve ekipmanları, telefon cihazları, kablo ve teller, beyaz eşya, tarım makineleri, plastik ve ambalaj ürünleri, mobilya, güzellik ürünleri, havalandırma sistemleri ve ekipmanları, gıda, otomotiv ve yedek parçalar, inşaat malzemeleri ve müteahhitlik, ilaç, matbaa ve kağıt ürünleri, deri çanta, ayakkabı ve deri aksesuarlar, hazır giyim ve kumaş, genel süpermarket ürünleri, sektörlerinde faaliyet götsen ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmalarımız ile, her türlü meyve/sebze/çiçek ve bal yetiştiriciliği dahil olmak üzere tarımsal ürün işleme, seracılık, ambalajlama, soğuk zinciri tesisleri, depolama, hayvan yetiştiriciliği, süt ürünleri ve orman ürünleri sektörlerinde Uganda'da yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, azami 35 firma temsilcisinde oluşacak heyetimize katılmak isteyen firmalarımızın en geç 04 Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar http://bit.ly/2uFhi9r adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak biletleri, konaklama, toplantı, tranfer, ve vize işlemlerinden doğan giderlerinin karşılanmasını teminen 1.100-USD tutarındaki katılım ücretini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube Kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına yatırmaları ve ödeme dekontunu bestecoskuner@tim.org.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerektiği ( Tel: 0212 454 00 96)bildirilmiştir. Ödeme dekontları ulaştıktan sonra katılım kesinleşmekte olup, etkinlik kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcılarımızın katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılmayacağı ifade edilmektedir.

EK: Heyet Taslak Programı (1 Sayfa)

 

9) Fas Merkez Bankası'nın Dalgalı Kura Geçiş Kararı

TİM'den alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Fas Merkez Bankası koordinatörlüğünde çalışmaları uzun zamandır devam eden yerel para Fas Dirheminin kontrollü rejimden vazgeçilerek piyasa şartlarına göre belirlenmesi ve esnek kura geçiş konusunda 2017 yılı Haziran ayı içerisinde sürecin başlatılmasının beklendiği ifade edilmektedir. Ayrıca, esnek kura geçişe ilişkin aşağıda yer alan bilgi ve değerlendirmeler iletilmektedir.

- Kademeli şekilde ve 15 yıla yayılması planlanan esnek kur rejimine geçiş ile birlikte başta dış stoklar olmak üzere Fas'ın ekonomik şoklara daha dirençli bir ekonomi haline gelmesi hedeflenirken, Merkez Bankası rezervleri üzerindeki baskının azalacağı ve ekonomi politikaları uygulamaları için para politikaları enstrümanlarının çeşitleneceği hususları raporlarda ifade edilmektedir.

- Fas'ta özel sektör temsilcileri başta olmak üzere ekonomik aktörlerin geçişle ilgili kaygılarına ilişkin olarak Fas Merkez Bankası Başkanı sürdürülebilir borçlanma, spekülatif yatırımların etkisinin azaltılması, enflasyonun daha rahat kontrol edilmesi ve bütçe açıklarının kontrolü açılarından söz konusu rejime geçisin faydalarından bahsederken; IMF ve Fitch Ratings gibi kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalarda döviz kredilerinin neredeyse tamamının ticarete bağlı olması, bankalarda sınırlı seviyede döviz mevduatı bulunması ve uluslararası sermaye piyasalarındaki kullanım oranlarının düşük olması gibi sebeplerle dirhemin serbestleştirilmesinin muhtemel kısa ve orta vadeli makroekonomik istikrarı sınırlı bir şekilde etkilemesinin beklendiği ifade edilmektedir.

- Diğer taraftan, dirhemin fiyatının serbest olarak belirlenmesi sürecinde geçişin keskin ve fiyat dalgalanmalarının çok yüksek olmayacağı tahmin edilmekte, bunun sebebi olarak ise dirhemin şu andaki nominal değerinin serbest rejimine geçirildikten sonra karşılaşılması öngörülen değerinden çok farklı olmaması gösterilmektedir.

- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu süreçte görece daha fazla etkilenmesi beklenmektedir.

- Ayrıca fiyat dalgalanmalarının beklenilenden daha yüksek seyretmesi durumunda Fas Merkez Bankası tarafından çeşitli enstrümanlarla piyasaya müdahale edilerek fiyat seviyelerindeki ani ve yüksek dalgalanmaların engellenmesi beklenmektedir.

 

10) REACH Tüzüğü İzin Listesine Madde Eklenmesi ve REACH Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; Bilindiği üzere, Avrupa Birliği'nin (AB) kimyasallar yönetimi politikasını oluşturan REACH Tüzüğü Avrupa Ekonomik Alanı (AB 28 üye + Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) pazarına sunulan tüm ürünler için uyulması gereken kuralları belirlemektedir. REACH Tüzüğü-İzin uygulaması, bu pazardaki yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) insan sağlığı ve çevreye yol açabildiği risklerin uygun bir şekilde kontrol altına alınmasını ve bunların ekonomik-teknik açıdan uygun alternatif madde/ teknolojilerle aşamalı bir şekilde ikamesini öngörüldüğü,

REACH Tüzüğü izin uygulaması kapsamında; İzne Tabi Maddeler Listesi'ne yani Tüzüğün Ek XIV' üne dahil edilen her bir maddenin, listede belirtilen son kullanım tarihinden (sunset date) sonra yıllık ihracat hacminden bağımsız olarak, AB pazarındaki her bir spesifik kullanımı için ‘İzin Onayı' alınmaksızın AB pazarına arzı ve kullanımı yasaklandığı bildirilmektedir.

13.06.2017 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yer alan 2017/999 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü ile REACH Tüzüğü Ek XIV' üne 12 madde daha eklendiği, REACH Tüzüğü' nün Ek XIV' ünde bulunan madde sayısı 31' den 43'e çıktığı belirtilmektedir.

Bunun yanısıra; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgiler in derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten104.pdf adresinde yer aldığı ifade edilmektedir.

EK: REACH Tüzüğü Ek XIV - İzne Tabi Maddeler Listesi'ne Yeni Eklenen Maddeler

İMMİB REACH Yardım Masası: Tel: 0(212) 454 06 31 reach@immib.org.tr

 

11) FIHAV 2017 Fuarı - Milli Katılım

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; 30 Ekim-03 Kasım 2017 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek olan 35. Uluslararası Havana Fuarı "FIHAV 2017” Türkiye milli katılım organizasyonunun, onay alınması durumunda 3. kez Birliklerince gerçekleştirileceği,

1983 yılından beri her yıl düzenlenen fuara; 2016 yılında Birliğimizce gerçekleştirilen milli katılım organizasyonuyla, 297,5 metrekare alanda 4 Sektörel Tanıtım Grubu ile katılım gösterilmiş olup, 73 ülkeden 3.800 firma ürünlerinin sergilenmiş ve fuar yaklaşık 150.000 kişi tarafından ziyaret edildiği,

Yapı-inşaat, demiryolu, demi sanayi, lojistik, ilaç-eczacılık, bilgisayar donanımı, kozmetik, elektrikli ev aletleri, oyuncak, enerji, yazılım, telekomünikasyon, tekstil-hazır giyim ve tarım, hammadde, gıda, tüketim malları, teknoloji, makine ve ekipmanlar vb. başta olmak üzere tüm sektörleri içerecek şekilde düzenlenecek "genel nitelikli” FIHAV 2017 Fuarı'na Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalar için;

· Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin İstanbul-Fuar alanı (tek yön) nakliyesini içeren katılım bedeli 940 €/m2 olarak belirlenmiştir.

· T.C.Ekonomi Bakanlığı'nın 2017/4 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Karar uyarınca uygulanacak destek oranı % 50 olup, Genel nitelikli fuarlarda azami destek tutarı 50.000 TL'yi geçemeyecektir.

Katılmak isteyen firmaların, http://tinyurl.com/fihav2017basvuru linkinde yer alan Başvuru Formunu 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurarak, formda belirtilen banka hesabına talep edilen beher m2 alan için 100 € (örn. 20 m2 yer kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2 x 100€ = 2.000 €) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesine (E-posta: emrah.ozturk@immib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.

 

12) IRAK AGROFOOD 2017 Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; 23-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Erbil'de düzenlenecek olan "Irak Agrofood 2017 Gıda Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonu, 6. Kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirileceği,

Irak Agrofood 2017 Fuarı'na Milli katılım organizasyonumuz altında katılacak firmalar için katılım bedeli 511 $/m2'dir. Katılım bedeline; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloga giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye,sandviç) hizmetleri dahildir. Sergi ürünlerinin İstanbul-Fuar alanı tek yön standa teslim karayolu nakliyesi de almak isteyenler için katılım bedeli 545 $/m2'dir.

Fuar Konusu: Süt ve süt ürünleri, Et ve et ürünleri, Balık ve deniz ürünleri, Sebze, meyve ve kuru meyveler, Bakliyatlar; Makarna, Pirinç, Yağlar, Hayvansal Yağlar, Şeker, Çay, Kahve vb. Dondurulmuş Gıdalar, Konserve Gıdalar, Unlu mamuller, bisküviler, ekmekler, Şekerler ve çikolatalar, Sağlıklı ve Organik ürünler, Krakerler, dondurmalar, Alkollü ve Alkolsüz içecekler, Yiyecek ve İçecek malzemeleri.

TC Ekonomi Bakanlığı'nın milli katılımı onaylaması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca katılımcıların 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin %50'si 15.000 ABD $'a kadar destek kapsamında olduğu,

İlgili fuara katılmak isteyen firmaların, alt kısım yer alan Online Başvuru Formu'nu doldurarak, en geç 28 Temmuz 2017 günü mesai bitimine kadar AKİB Genel Sekreterliği (E-posta: aybukedokudur@akib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.

EK: Katılım Şartları

Online Başvuru Formu: https://goo.gl/forms/bziPqiotTRN7EhXC2

Banka Hesap Bilgileri;

Alıcının Adı: Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Banka ve Şube Adı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Mersin Şubesi (Şube Kodu :052)

IBAN (Dolar): TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41

İlgili Kişi: Aybüke DOKUDUR (1134)

 

13) ISRAFOOD 2017 Fuar Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında İsrail/Tel Aviv'de düzenlenecek olan "34. ISRAFOOD Uluslararası Gıda, İçecek ve İkramcılık Ticari Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonu, bu yıl Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirileceği,

ISRAFOOD 2017 Fuarı'na organizasyonumuz altında katılacak firmalarımız için; Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, firma kayıt bedeli, web'e ve kataloga giriş bedeli, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri (internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye) hizmetleri, katılımcı broşürü, stand genel ve günlük temizlik hizmeti v.b.) içeren katılım bedeli 545 $/m2'dir. Nakliye hizmeti (Ürünlerin tek yön nakliyesi) dahil katılım bedeli ise 578 $/m2'dir.

Fuar Konusu: Süt ve süt ürünleri, Et ve et ürünleri, Balık ve deniz ürünleri, Sebze, meyve ve kuru meyveler, Bakliyatlar; Makarna, Pirinç, Yağlar, Hayvansal Yağlar, Şeker, Çay, Kahve vb. Dondurulmuş Gıdalar, Konserve Gıdalar, Unlu mamuller, bisküviler, ekmekler, Şekerler ve çikolatalar, Sağlıklı ve Organik ürünler, Krakerler, dondurmalar, Alkollü ve Alkolsüz içecekler, Yiyecek ve İçecek malzemeleri.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın milli katılım onaylanması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca ödenen katılım ödenen katılım bedeli ve bir firmaya ait iki firma temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bedeli giderlerinin %50'si 15.000 $'ı geçmeyecek şekilde desteklendiği,

İlgili fuara katılmak isteyen firmaların, alt kısımda yer alan Online Başvuru Formu'nu doldurarak, en geç 28 Temmuz 2017 günü mesai bitimine kadar AKİB Genel Sekreterliği (E-posta: aybukedokudur@akib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.

EK: Katılım Şartları

Online Başvuru Formu: https://goo.gl/forms/28gHH72LbeB2Tfbz1

Banka Hesap Bilgileri;

Alıcı Adı: Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Banka ve Şube Adı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi (Şube Kodu:052)

IBAN (DOLAR): TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41

İlgili Kişi: Aybüke DOKUDUR (1134)

 

14) WOP Dubai 2017 Fuar Duyurusu Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; 05-07 Aralık 2017 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin DUBAİ şehrinde World Of Perishables - Uluslararası Kolay Bozulabilir Gıda Fuarının Milli Katılım organizasyonunun Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı,

Fuar konusu hizmetler ve sergilenecek ürünler; Yaş Meyve Sebze, Dondurulmuş Organik-Gıdalar, Yemeye-Hazır Gıdalar (salatalar, dilimlenmiş meyve-sebze, meyve-sebze konserveleri), Meyve Suları, Gıda Güvenliği, Laboratuar, Paketleme, Paketleme Sistemleri, Soğutma Sistemleri, Depolama, Yükleme Sistemleri, Taşımacılık ve Nakliye Hizmetleri, Limanlar' olduğu,

Milli katılım organizasyonumuz altında katılacak firmalar için katılım bedelli tahmini 615 US$/m2'dir. Katılım bedeline; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloga giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye,sandviç) hizmetleri, katılımcı broşürü dahil olup nakliye hizmeti verilmeyeceği,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın onaylaması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarını Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca katılımcıların 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı organizatöre ödenen fatura tutarının %50'si 15.000 ABD$'a kadar destek kapsamında olduğu,

İlgili fuara katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/forms/Vx2BFKrY7audmzFE3 adresinde yer alan Online Başvuru Formu'nu en geç 17 Temmuz 2017 tarihine kadar doldurmaları ve aybukedokudur@akib.org.tr adresine e-mail ile bilgi vermeleri gerekmektedir.

EK: Katılım Şartları

 

15) SIAL Middle East 2017 Fuarı

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda; Birleşik Arap Emirlikleri ve çevre ülkelerin, ülkemiz gıda ihracatı için taşıdığı önem doğrultusunda, her yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Emirliği'nde düzenlenen SIAL Middle East Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Türkiye milli iştiraki 2010 yılından itibaren Odaları tarafından gerçekleştirildiği,

Bu yıl, 12-14 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan bazı gıda ürünlerimizin ihracatında yaşanılan sorunların Birleşik Arap Emirlikleri ve çevre ülkelerde bulunmaması, ilgili bölgelere gösterilmesi gereken önemi arttırdığı ve özellikle süt ve süt ürünlerinin ihracatının rahat bir şekilde gerçekleştirilebildiği Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez Bölgelerinin değerlendirilmesi amacıyla firmalarımızın ilgili fuara katılımı sağlayarak, ilgili bölgeye olan ihracatımıza ivme kazandıracağı ifade edilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter