İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-67 2017/4 Sayılı Tebliğ Kapsamında Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi hk. (ÖNEMLİ)

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2017/598-1222                                  Denizli, 20/06/2017

Konu:2017/4 Sayılı Tebliğ Kapsamında Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi hk. (ÖNEMLİ)

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2017 - 67)

 

İlgi: 07.04.2017 tarih 2017 / 44 sayılı sirkülerimiz.

Sayın Üyemiz,

Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi hakkında 2017/4 sayılı Karar 07 Nisan 2017 tarihli ve 30031 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandığı ve bahsekonu Karar hükümlerinin 01.07.2017 tarihinden itibaren düzenlenecek fuarlar için geçerli olacağı ilgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile daha önce bildirilmişti.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.06.2017 tarih 68125 sayılı yazıda; sözkonusu Karar'a İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde, Bakanlık Makamı'nın 16.06.2017 tarihli Oluru ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bahsekonu Karar ve Genelge kapsamında yurtdışında fuara katılan firmalar için destek üst limitleri Türk Lirasına çevrilerek arttırılmıştır. Buna göre destek üst limitleri;

a. Genel Fuarlar için : 50.000-TL (önceki: 10.000-$)

b. Sektörel Fuarlar için : 75.000-TL (önceki: 15.000-$)

c. Prestijli Fuarlar için : 250.000-TL (önceki: 50.000-$) ( yılda 2 kere )

Sözkonusu limitler, her yıl belirli oranlarda güncellenecektir.

Ayrıca, 01.07.2017 tarihinden itibaren düzenlenecek fuarlarda; destek hesaplaması yapılırken, Ekonomi Bakanlığı tarafından Yer kirası, Nakliye, Ulaşım ve Standa ilişkin giderlere karşılık olarak belirlenecek "Desteğe Esas Tutar” üzerinden %50 (Hedef Ülkeler için %70) oranında destek ödemesi hesaplanacaktır. "Desteğe Esas Tutar”, Milli Katılım Organizasyonlarında; her fuar için fuar bazında m2 başına ve Bireysel Katılımlarda; fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında m2 başına belirlenecektir.

Bu çerçevede, mezkur Genelge ekte iletilmekte olup, 01.07.2017 tarihinden itibaren düzenlenecek fuarlar için, katılımcı firmalarımız tarafından getirilmesi gereken evrak listesi ve matbu evraklar sözkonusu Genelge içine derç edilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


EK: 2017/4 sayılı Karar Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi