İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-66 Dahilde İşleme Rejimi

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2017/11-1186                                                Denizli, 13/06/2017

Konu:Dahilde İşleme Rejimi

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2017-66)

 

Sayın Üyemiz,

10 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6)” yayınlanmış olup, tebliğ ile ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan tüm dahilde işleme belgeleri/izinleri için ek sürelerden faydalanabilmesi amacıyla 3 (üç) aylık yeni bir başvuru süresi tanınmıştır.

Söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170610-19.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter