İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-63 Yunanistan Gümrük Geçişleri Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/149-1161                                           Denizli, 07/06/2017

Konu:Yunanistan Gümrük Geçişleri Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017- 63)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı tarafından, Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen, AB ülkelerine girişte 10 bin Avro'dan fazla nakit para taşınması durumunda bildirim yapılması zorunluluğunun, Yunan sınır kapılarında artan bir dikkatle takip edildiğinin gözlemlendiği ve bu çerçevede Türk vatandaşlarımızdan çoğunu çek, senet, tahvil gibi kıymetli kağıtların nakit kapsamına girdiğinden haberdar olması nedeniyle, %25 oranında ceza ödeme durumuyla karşılaştıkları ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahsi geçen uygulamadan işadamlarımızın mağdur olmamalarını teminen aşağıda yer alan hususlara dikkat çekilmektedir;

"Yunanistan'a seyahat eden her bir yolcunun yanında 10.000 Avro'dan fazla nakit bulundurması durumunda gümrük makamlarına beyan etme zorunluluğu olduğu,

Paraya çevrilebilir değerli kağıtlardan olan çek, tahvil, senet, bono, teminat mektubu gibi belgeler de nakit kabul edildiği,

Kara parayla mücadele soruşturmasına konu olunmaması ve 10.000 Avro'luk meblağdan fazla nakit bulundurulması halinde %25'lik ceza ödenmesine maruz kalınmaması için dikkatli olunması önem taşıdığı” ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter