İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-59 Dünya Bankası İş Ortamı Raporu Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/133-1092                                          Denizli, 31/05/2017
Konu:Dünya Bankası İş Ortamı Raporu Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-59)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Malumları olduğu üzere, 2003 yılından bu yana düzenli olarak yayımlanmakta olan "Dünya Bankası İş Ortamı Raporları'nda ülkelerin yatırım ortamlarının 12 başlık kapsamında kıyaslamalı olarak değerlendirilmekte ve uluslararası yatırımcıların yatırım yeri kararlarından önemli rol oynamakta olduğu, söz konusu İş Ortamı Raporu Değerlendirmeleri, çoğunluğu YOİKK paydaşı sivil toplum kuruluşlarının üyesi olan özel sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığı anketler kullanılarak yapıldığı,

25 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Dünya Bankası 2017 İş Ortamı Raporunda Türkiye'nin performansına ilişkin gelişmeler, 30 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen YOİKK toplantısında da gündeme getirilmiş olup, ilgili kurumlar tarafından ülkemizin başlıklar kapsamındaki sıralamasının iyileştirilmesine yönelik olarak bir eylem planı oluşturulmuş ve bu kapsamda belirli ilerlemeler sağlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, İş Ortamı Raporunda ülkemizin sıralamasının iyileştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülen ve 2016 yılı Haziran ayı sonrasında gerçekleştirilen reformlar ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: Reform Çalışmaları (18 Sayfa)