İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-21 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/54-298                                              Denizli, 23/02/2017

Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 21)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Ürdün/Korunma Önlemi

2) Pakistan / Anti-Damping Önlemi

3) RF'den DİR Kapsamında Buğday İthalatı

4) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

5) Guatemala'daki AGRITRADE 2017 Fuar ve Konferans

6) Nepal Yatırım Zirvesi

7) Gine / Konakri İş İnsanları Heyeti 27-31 Mart 2017

8) Hong Kong İhale Duyurusu

9) İran'a İhracatta Yaşanan GMP Belgesi Sorunu

10) Şili'deki Yatırım Fırsatları

11) İTO SIAL China 2017 Fuarı

12) Metil Bromür Fumigasyon Hk.

 

1) Ürdün/Korunma Önlemi

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Ürdün tarafından "Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller” (7604 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi (safeguard measure) soruşturma kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan ve 15 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan ekteki bildirime göre, anılan ülke tarafından mevcut gümrük vergisine ek olarak "ton başına 500 Ürdün Dinari spesifik ilave vergi” şeklinde nihai önlem uygulamasına hükmedilmiştir. Anılan önlem, her yıl 50 Ürdün Dinarı daha düşük uygulanmak üzere, 3 yıl süreyle yürürlükte kalacağı bildirilmektedir.

Mezkur bildirim incelenmesinde de görülebileceği üzere ülkemiz DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 91. Maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Ürdün tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulduğu,

Söz konusu gelişmenin Ürdün'e ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirildiği, bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk etapta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığı gözlemlendiği, bu itibarla, Ürdün'ün ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde %3'ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önleme dahil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

EK: DTÖ Bildirimi 15 Şubat 2017

2) Pakistan / Anti-Damping Önlemi

İlgi: 11.09.2015 tarihli, 2015-90 sayılı duyurumuz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Pakistan tarafından ülkemiz menşeli "Hidrojen Peroksit” (2847.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 27 Eylül 2010 tarihinden bu yana tatbik eden nihai anti-damping vergisine (% 25,61) ilişkin olarak 2 Eylül 2015 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatıldığı ilgi'de kayıtlı yazımızda duyurulmuştu.

Bu defa, İslamabad Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla, Pakistan Ticaret Bakanlığı Milli Tarife Komisyonu'ndan alınan bir yazıya atfen, edinilen bilgiye göre 20 Ocak 2017 tarihinden Pakistan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirim çerçevesinde mezkur önlemin devamına karar verildiği bildirilmektedir.

3) RF'den DİR Kapsamında Buğday İthalatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan yazıya atıfla, son günlerde Rus basın yayın organlarında Rusya Bitki Koruma Bilimsel Araştırma Enstitüsü yetkililerinin araştırmasına dayanılarak yapılan haberlerde, bu sezon buğday başta olmak üzere tahıl ürünleri konusunda Rusya Federasyonu (RF)'nda olağanüstü bir durum olduğu, neredeyse tüm hasada Fusarium mantarının bulaştığı ifadelerinin yer aldığı belirtilmektedir.

Mezkur yazıda devamla, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nu 26'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, herhangi bir gıda veya yemin insan ve hayvan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olması ihtimali belirmesine rağmen, bilimsel belirsizliklerin devam etmesi durumunda, kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkan sağlayacak daha fazla bilimsel veri elde edilinceye kadar, Bakanlık geçici olarak üretimin durdurulması piyasaya arz, tüketim engelleme, toplatma ve benzeri ihtiyati tedbirlere başvurabilir. İlgililerin, Bakanlığın belirlendiği ihtiyati tedbirlere uyması zorunludur…” hükmü kapsamında RF'den ithal edilmek istenen veya Rus menşeli olup başka bir ülkeden yüklenecek buğdaya ilişkin olarak RF tarafından gerekli bilimsel çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili gerekli bilgilendirmenin Bakanlıklarına sunulması ve Bakanlık uzmanlarınca konuya ilişkin olarak RF tarafından gerekli bilimsel çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili gerekli bilgilendirmenin Bakanlıklarına sunulması ve Bakanlık uzmanlarınca konuya ilişkin incelemelerinin sonuçlandırılmasının gerektiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında RF'den ithalatı yapılacak buğdaya ilişkin adı geçen Bakanlık tarafından gündeme getirilen yukarıda bahsi geçen hususlar kapsamında herhangi bir mağduriyetin oluşmamasını teminen, gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edilmektedir.

4) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden, Ekonomi Bakanlığına gönderilen 08.02.02017 tarihli yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı

5) Guatemala'daki AGRITRADE 2017 Fuar ve Konferansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Guatemala'nın ülkemize akredite olan Mısır Büyükelçiliği tarafından Meclisimize yapılan bilgilendirmede "Antigua Guatemala” şehrinde, 23-24 Mart 2017 tarihlerinde, Orta Amerika'nın en büyük gıda ve tarım fuarlarından birisi olarak kabul edilen "AGRITRADE Expo and Conference 2017” isimli fuar ve konferansı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Amerika, Avrupa ve Afrika kıtalarının birçok ülkesinden ithalatçı, ihracatçı, üretici ve yatırımcının katılacağı bahse konu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgilere http://agritradecentralamerica.org/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Volkan İNCEKARA mail: volkanincekara@tim.org.tr Tel: 0212 454 07 97

6) Nepal Yatırım Zirvesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atfen, Nepal Yatırım Kurulu tarafından 2-3 Mart 2017'de, Nepal'in başkenti Katmandu şehrinde "Nepal Investment Summit” adlı bir yatırım toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantının tanıtım çalışmaları kapsamında, Nepal Yeni Delhi Büyükelçiliği'nce, Yeni Delhi'deki tüm diplomatik temsilciliklere iletilen yazı ile ekinde yer alan "Nepal Investment Summit” broşürü ayrıca ilişikte gönderilmektedir.

EK: Nepal Yatırım Zirvesi Resmi Yazı (5 Sayfa)

7) Gine / Konakri İş İnsanları Heyeti 27-31 Mart 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 27-31 tarihleri arasında Gine Cumhuriyeti'ne yönelik işadamı heyeti düzenlenecek olup Konakri şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmekte olduğu,

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize Petrol ve Petrokimya Ürünleri, Demir Çelik Ürünleri, Demir Çelikten İnşaat Malzemeleri, Çimento, Seramik, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar, Otomobil, Motosiklet ve Motorlu Bisikletler, Madencilik Makineleri, Tıbbi İlaçlar, Telefon Cihazları ve Ekipmanları, Unlu Mamuller, Gıda Ürünleri ve Hazır Giyim sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya Enerji sektörlerinde her iki ülkeye de yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Bu çerçevede, azami 34 katılımcıdan oluşacak heyetimize katılmak isteyen firmaların http://bit.ly/2lpJ0mQ adresindeki başvuru formuna eksiksiz doldurarak, en geç 10 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Avro hesabına 1200.-Avro (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerekmektedir. Ödeme dekontlarının nebilemercan@tim.org.tr e-posta adresine firma bilgileri ve katılımcı ismi ile gönderilmesi ve sorular için 0312 472 05 60 numaraları telefondan Nebile Mercan ile iletişime geçilmesi,

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvurular ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılması büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

EK: Heyet Taslak Program (1 Sayfa)

8) Hong Kong İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, Hong Kong yönetimince açılan 1 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları (İngilizce ve tercümesi) firma ve kuruluşlara iletilmek üzere ekte gönderilmektedir.

Yazıda devamla, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD - Government Logistics Deparment) bir tedarikçiler listesinin tutulmakta olduğu, aşağıda verilen linkte firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabileceği ve bir ihale açıldığında doğrudan bilgi sahibi olabilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olduğu; GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların, http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

EK: İhale Duyurusu ve Tercümesi

9) İran'a İhracatta Yaşanan GMP Belgesi Sorunu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, İran'a yönelik ilaç, kozmetik ve gıda takviyeleri ürünleri ihracatında İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı ve İlaç Kurumu tarafından GMP (Good Manufacturing Practices - İyi Üretim Uygulamaları) belgesinin aranması nedeniyle İhracatçılarımızın karşılaştığı sorunların Sayın Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ'nin İran tarafıyla gerçekleştirdiği muhtelif görüşmelerde ve teknik toplantılarda sık sık gündeme getirildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazının devamında, Tahran Ticaret Müşavirliğimizce; İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı yetkilileri ile ilgili soruna ilişkin bir görüşme gerçekleştirilmiş ve söz konusu görüşmede adı geçen Bakanlık yetkilileri tarafından İran'a ila, kozmetik ve gıda ürünleri ihracatında ihtiyaç duyulan sertifikaların temini veya yenilenmesi konusunda iki ülkenin Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılımları ile teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirilmesinin faydalı olacağının konuşulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu gelişmeler ışığında, Bakanlarımız nezdinde İran'a yapılacak ziyaretlerde kullanılması amacıyla firmalarımızın ilaç, kozmetik ve gıda-takviyeleri ürünlerinin ihracatında karşılaştıkları engellerin ve sorunların, Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

10) Şili'deki Yatırım Fırsatları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Şili Ankara Büyükelçiliği tarafından Meclisimize gönderilen yazıya atıfla, 2016-2021 yılları arasında Şili'de yaklaşık 35 adet büyük devlet projesinin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Şili Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenen, aralarında otoyol, baraj ve hastane inşaatlarının da yer aldığı ilgili projeler ile InvestChile kurumu tarafından hazırlanan, bahse konu ülke Şili'yle ilgili genel bilgileri ve yatırım teşviklerini içeren belgeler ekte yer almaktadır.

EKLER:

1- 2016-2021 Yılları Arasındaki Projeler Hk. Detaylı Bilgiler (38 Sayfa)

2- Şili Hk. Genel Bilgilendirme (27 Sayfa)

3- Şili'de Yatırımlarla İlgili Teşvikler (7 Sayfa)

11) İTO SIAL China 2017 Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir mailde, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay şehrinde gerçekleştirilecek "SIAL China 2017 Fuarı” milli katılım organizasyonuna dair katılım bilgileri ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin:

Tel: 0212 455 61 11 e-posta: sibel.tayanc@ito.org.tr

EK: Katılım Bilgileri ve Başvuru Formu

12) Metil Bromür Fumigasyon Hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Bilindiği üzere, Hindistan'a bakliyat ürünlerinin de yer aldığı muhtelif tarım ürünleri ihracatında, bir örneği Ek-1'de yer alan Hindistan Bitki Koruma, Karantina ve Depolama (PPQ&S) Tebliği uyarınca; Metil Bromür (MBr) fumigasyon işleminin yapılması zorunlu olup, söz konusu uygulama kapsamında fumigant olarak MBr uygulamasına gidilmeyen veya anılan uygulamaya son verilen ülkelerden gelen ürünlerde Hindistan varış limanlarında fumigasyon işleminin yapılması suretiyle ihracatçı ülkelere kolaylık sağlandığı,

Bu çerçevede, Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlığımıza intikal eden bir yazıda; bahse konu uygulamaya ilişkin 30/01/2017 tarihinde Hindistan Tarım Bakanlığı yetkililerince düzenlenen bir toplantıda; 31/03/2017 tarihi itibarıyla ihracatçılara kolaylık sağlayan mezkur uygulamanın sonlandırılmasına yönelik bir örneği Ek-2'de yer alan bir Genelge yayımlandığı ifade edilmekte ve şu ana kadar Malezya, Endonezya, Tanzanya, Peru ve Ukrayna'nın dahil olduğu 12 ülkenin, Hindistan'a sevk öncesinde fumigasyon işlemlerine başlanacağı Hindistan Tarım Bakanlığına bildirdiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, yürürlüğe girecek yeni uygulamanın, ‘re-export' (yeniden ihracat) yapılan ürünler için orijin ülkede fumigasyon işlemi yapılmaması halinde, ‘re-export' ülkesinde fumigasyon işlemi uygulanarak Bitki sağlığı Sertifakası düzenlenmesine ve ürünün ithalatına izin verilmesine imkan tanıdığı belirtilmektedir. Bu anlamda, Hindistan'a yapılacak ihracat veya ‘re-export' için ilgili ülken karantina otoritesince düzenlenecek Bitki Sağlığı Sertifakalarında "Desinfestation and/or disinfection treatment” bölümünde yer alan "Additional Information” maddesindeki "Fumigated by Government Authorised Agency”nin seçilerek, MBr uygulamasına ilişkin fumigasyon sertifakası eklendiği durumda dahi diğer ilgili maddeler olan "Treatment”, "Chemical (active ingredient)”, "Duration and period”, "Concentration” ve "Date” kısımlarının doldurulmasının gerekli olduğu ifade edilmekteir.

Ayrıca, toplantı esnasında Müşavirliğimizce diğer ülke temsilcileri ile yapılan görüşmelerde Rusya Federasyonu ve Bulgaristan'da MBr fumigasyon işlemlerinin yapılmadığı ve söz konusu ülkelerin anılan uygulamaya hazırlıklı olmadığı izleniminin edinilmesinde bahisle; ülkemizde dış karantina uygulamalarında ihracat ve ithalat için yapılan fumigasyon işlemlerinde MBr kullanılmayan ülkelerde yapılacak olan ihracatın ülkemiz üzerinde gerçekleştirilmesi halinde konunun ‘re-export' noktasında ihracatçı firmalarımıza fırsat sağlayabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

EKLER :

1- Tebliğ (324 Sayfa)

2 : Genelge (1 Sayfa)

 

Bilgilerinize rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter