İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-09 Mısır Üretici Kayıt Sistemi'nin DTÖ AHM'ye Taşınması Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/14-85                                                Denizli, 19/01/2017

Konu:Mısır Üretici Kayıt Sistemi'nin DTÖ AHM'ye Taşınması Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 09)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Mısır tarafından 16 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 25 ürün grubunda uygulanan zorunlu kayıt sisteminin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşmazlıkların Halli Mekanizmasına (AHM) taşınmasının doğurabileceği etkilerin ele alındığı, Mısır tarafından sürdürülen uygulamanın son durumu ve dava sürecinde Mısır ile siyasi ilişkilerimiz açısından dikkate alınması gerekli hususların değerlendirildiği bir toplantının gerçekleştirildiği ve söz konusu toplantıda Mısır Kayıt Sistemi'nin AHM'ye götürülmesiyle ilgili olarak hukuki çerçevenin belirlenmesinin kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda, uygulamada güncel durumun ihracatçı firmalar ve ülkemizden girdi temin eden Mısır'daki Türk Yatırımcı Firmalar nezdinde teyit edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Mısır'a ihracat yapan firmalarımızın yeni uygulama sürecine uyum sağlama düzeyleri, başvuru sürecini tamamladığı halde kayıt gerçekleştiremediği için Mısır'a ihracat yapamayan firmalarımız, kayıt sürecindeki sorunlar, söz konusu uygulamanın Mısır'a ihracatımıza etkileri, ülkemizden girdi temin eden Türk yatırımcı firmaların mevcut sistemden nasıl etkilendiği ile konunun DTÖ AHM Mekanizmasına taşınması halinde doğabilecek etkilerin neler olduğu hakkındaki görüş ve önerilerinizin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 20 Ocak 2017 Cuma günü, saat 13:30'a kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter