İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-47 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/98-919                                               Denizli, 05/05/2016

Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 47)

 

Sayın Üyemiz,

1) Almanya'daki Satılık Şirketler Web Sitesi

2) Tacikistan Heyeti 18-20 Mayıs 2016 - Başvuru Linki Güncelleme

3) Büyükelçilik Ziyareti

4) Ulusal Bilim Teknik ve Yenilik Stratejisi 2011-2016'nın 2016 Yılı Eylem Planı

5) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

6) Ürün Güvenliği

7) Sudan'a Yükleme Öncesi Gözetimi

 

1) Almanya'daki Satılık Şirketler Web Sitesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Münih Ticaret Ataşeliğimiz ile Dusseldorf Ticaret Ataşeliğimizden Ekonomi Bakanlığımıza iletilen yazılara atıfla, Almanya'da bulunan satılık, devredilme ve devralma konularında istekli olan firmaları buluşturan internet adreslerine yer verilmiştir.

Anılan internet siteleri sırasıyla www.nexxt-change.org ve https://www.dub.de/ dir.

 

2) Tacikistan Heyeti 18-20 Mayıs 2016 - Başvuru Linki Güncelleme

İlgi: 24.04.2016 tarih ve Rap. 855- (2016-44) sayılı sirkümüz.

İlgi'de kayıtlı sirkümüzde, 18-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yönelik bir ticaret heyeti düzenleneceği bildirilerek heyete katılmak isteyenlerin http://goo.gl/lNPScu adresinden başvuru yapabilecekleri iletilmişti.

Bu çerçevede, söz konusu linkte sorunlar olduğu tespit edildiğinden anılan heyet başvuruları için http://bit.ly/24tQuFx adresi kullanıma açıldığı,

Heyete katılım için son gün 6 Mayıs 2016 Cuma günü olup tarım makineleri, seracılık ekipmanları, damla su sulama sistemleri, sulama tesisleri, elektrikli ev aletleri, mücevherci eşyaları ve aksamları, halıcılık, tohum, gübre, tahıllar, un ve unlu mamuller, gıda, hidroelektrik santralleri, ilgili ekipman ve aksamları, pamuk işleme makineleri, tekstil, hazır giyim, çorap, inşaat, inşaat malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, bebek bezleri sektörlerinde üretim ve ihracat yapan firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü,

Katılım ücreti kişi başı 1000 USD olup Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube Kodu:282), IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04, Dolar hesabına (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer, tercümanlık ve vize işlemleri ile ilgili giderleri kapsadığı bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

bestecoskuner@tim.org.tr ; Tel:0212 454 00 96

merveyildiz@tim.org.tr ; Tel:0212 454 04 88

Ek : Taslak Program

 

3) Büyükelçilik Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ülkemizde yerleşik yabancı misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, ülkemiz ile Güney Kore, Afganistan ve Kosova arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerin 13 Mayıs 2016 Cuma gününe kadar TİM'e e-posta ile merveyildiz@tim.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu

 

4) Ulusal Bilim Teknik ve Yenilik Stratejisi 2011-2016'nın 2016 Yılı Eylem Plan

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen, "TÜBİTAK tarafından iletilen yazı ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 22. Toplantısı'nda alınan 2010/201 no.lu kararla Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi'nin (UBTYS) 2011-2016 onaylayarak, belgede yer alan eylemlerin TÜBİTAK tarafından izlenmesine ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasına karar verildiği bildirilmektedir.”

denilmektedir.

UBTYS 2012-2016'nın 2016 yılı Eylem Planı'na www.tubitak.gov.tr/ubtys adresinden ulaşılabilmektedir.

 

5) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, Kuruluş stoklarında bulunan buğday, arpa ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 29.04.2016 tarihli ve 30084 sayılı yazısının bir fotokopisi ekte (Ek-1) gönderilmektedir.

Ek : Resmi Yazı

 

6) Ürün Güvenliği

Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri 17 mevzuat kapsamında gerçekleştirildiği,

Bu mevzuatlara tabi ürünlerden ağırlıklı olarak tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye ve deterjan gibi ürünlere ilişkin teknik mevzuatlar ve ürün güvenliği faaliyetleri hakkında ilimizde bulunan üretici, ithalatçı, satıcı ve sektör temsilcilerinin bilgilendirilmesine yönelik; Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret Odası ve Sanayi Odası işbirliği ile 20.05.2016 tarihinde saat 14:30 da Ticaret Odası Toplantı Salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzmanlarınca eğitim düzenleneceği bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Cemal TEMEL Denetmen Yardımcısı Tel: 261 88 98

 

7) Sudan'a Yükleme Öncesi Gözetimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen, "Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) alınan yazıdan, anılan kurumun Suudi Arabistan Standart Kuruluşu (SASO), Yemen Standart Kuruluşu (YSMO) ve Sudan Standartlar ve Metroloji Standart Kuruluşu (SSMO) ile yaptığı anlaşmalarla, bu ülkelere gidecek ürünlerin yükleme öncesi gözetim faaliyetlerinin TSE tarafından yürütüldüğü bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda, TSE ile Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı (SSMO) arasında 21 Ocak 2014 tarihinde İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Yükleme Öncesi İnceleme (PSI) Uygulama Programı imzalandığı ifade edilmekte olup, söz konusu işbirliği Mutabakat Zaptı çerçevesinde standardizasyon, uygunluk değerlendirme, muayene, deney, metroloji ve kalibrasyon alanlarında işbirliği yapılacağı belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, taraflar arasında imzalanan PSI Uygulama Programı ile Türkiye'den veya üçüncü bir ülkeden Sudan'a ihraç edilecek zorunlu incelemeye tabi ürünlerde SSMO adına deney, uygunluk değerlendirme belgesi verme, yükleme öncesi muayene hizmetleri yerine getirme konularında TSE'nin yetkili kuruluş olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, yükleme öncesi gözetim faaliyetiyle TSE/TSEK belgeli ürünleri hiçbir ek muayene ve deneye tabi tutulmadan Uygunluk Değerlendirmesi (CoC) belgesi almaya hak kazanacağı ve söz konusu ürünlerin Sudan gümrüklerinde test ve muayeneye tabi tutulmadan ülke piyasasına gireceği belirtilerek, TSE'nin 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Sudan'a gıda ürünleri, kimyasal ürünler, yapı malzemeleri, otomotiv aksesuarları, tekstil ürünleri, oyuncaklar, havan yemleri, elektrik ve elektronik ürünler kapsamında yükleme öncesi gözetim faaliyetleri hizmeti vereceği ifade edilmektedir.”

denilmektedir.

Ek : Sudan Yükleme Öncesi Gözetim Kapsamındaki Ürün Grupları

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.