İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-28 Konteyner Ağırlık Ölçümü

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/54-530                                             Denizli, 23/03/2016
Konu: Konteyner Ağırlık Ölçümü

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 28)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda: 01 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı (Ek-1) uyarınca; gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek tasdiklenmesi (doğrulanması), bu bilginin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile liman tesisi temsilcisine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Tasdiklenmiş (doğrulanmış) brüt ağırlık bilgisi taşımacılık dokümanlarında belirtilmeyen ve kaptan veya temsilcisi ile liman tesisi temsilcisine tasdiklenmiş (doğrulanmış) brüt ağırlık bilgisi sunulmayan dolu konteynerlerin 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmeyeceği bildirilmektedir.

Söz konusu SOLAS Kuralı uyarınca iki farklı ölçüm metodu ile konteynerlerin brüt ağırlığı hesaplanabilecektir. Birinci metot, yüklenip kapatılan konteynerin kalibrasyonu yapılmış ve sertifikalandırılmış ekipmanlarla tartılması yoluyla brüt ağırlığının tespit edilmesidir. İkinci metot ise yetkili idare tarafından onaylanan bir metot kullanılarak, konteyner içine yüklenecek yüklerin, kullanılan paketleme, ambalajlama, istif (palet, daneç, takoz, vb.), lashing vb. malzemelerin ağırlıklarının ve konteynerin boş ağırlığının birlikte toplanması yoluyla yüklü konteynerin toplam brüt ağırlığının tespit edilmesidir.

SOLAS Kuralı gereğince;

· Shipper'ın sorumluluğu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek tasdiklenmesi (doğrulanması), bu bilginin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının imzalanarak gemi kaptanı veya temsilcisi ile liman tesisi temsilcisine önceden iletilmesidir.

· Gemi kaptanı ve liman tesisinin sorumluluğu ise taşımacılık dokümanlarında tasdiklenmiş (doğrulanmış) brüt ağırlık bilgisi kendilerine iletilmeyen konteyneri gemiye yüklenmemektir.

Yukarıda bahsi geçen SOLAS Kuralının uygulanması ve yürütülmesine yönelik ortak bir yaklaşım oluşturmak üzere IMO tarafından hazırlanan "Yük Taşıyan Bir Konteynerin Tasdiklenmiş (Doğrulanmış) Brüt Ağırlığı Hakkında Rehber", MSC.1/CİRC.1475 sayılı sirküler (Ek-2) ile yayınlanmıştır.

Yazıda SOLAS Sözleşmesine taraf olan ülkemizde bahsi geçen SOLAS Kuralının uygulanacağı ve anılan Genel Müdürlük tarafından bu kuralın ilgili tüm taraflar tarafından etkin bir şekilde uygulanması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması için amacıyla gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda konunun, 31 Mart 2016 tarihinde Ankara'da düzenlenecek bir toplantıda görüşüleceği bildirilmektedir.”

denilmektedir.

 

Bilgileriniz ve söz konusu toplantıda dile getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin görüşlerinizin, sanayi@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ekler :

1) (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi

2) Yük Taşıyan Bir Konteynerin Tasdiklenmiş (Doğrulanmış) Brüt Ağırlığı Hakkında Rehber