İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-15 İran' da Devlet Destekli Türkiye Ticaret Merkezi

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.URGE.2016/45-322                                             Denizli, 25/02/2016
Konu: İran'da Devlet Destekli Türkiye Ticaret Merkezi

 

S İ R K Ü L E R

(URGE / 2016 - 15)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, İran'ın Tahran kentinde beş yıllığına kiralanan yaklaşık 4000 metrekarelik bir alanda, Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) kurulması sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Söz konusu merkezde farklı sektörlerden firmaların ürünlerini tanıtma imkanı doğacaktır.

Türkiye Ticaret Merkezinde başta kira olmak üzere, "2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde belirlenen giderler genel olarak % 60 oranında, hedef ülkede olması durumunda ise % 75 oranında destek kapsamındadır.

Bu bağlamda, TTM'de yer almak isteyen firmalarımızdan TİM'e bildirilmek üzere ön talep toplanmasının uygun olacağı düşünülmüş olup, söz konusu Türkiye Ticaret Merkezinde bulunmak isteyen firmalarımızın aşağıdaki formu doldurarak, 29 Şubat 2016 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar urge@denib.gov.tr adresine göndermesi önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

TTM ÖN TALEP FORMU

Firma Adı :

Yetkili Kişi ve Ünvanı :

Telefon :

Web Adresi :

E-posta Adresi :

Kaşe İmza :