İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-136 Verimlilik Proje Ödülleri Başvuruları Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/267-2269                                           Denizli, 23/11/2016

Konu:Verimlilik Proje Ödülleri Başvuruları Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 136)

 

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Denizli İl Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlıkları tarafından ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği arttırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; 2017 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlatıldığı belirtilmektedir.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödülü başvurabilecek olup, bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacağı ifade edilmektedir.

Başvuruları 9 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında yer ayrıntılı bilgiler, Verimlilik Genel Müdürlüğü http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter