İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-119 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/220-1849                                           Denizli, 26/09/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 119)

 

Sayın Üyemiz,

1) Kanada/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

2) Madagaskar Hükümeti İhale Duyurusu

3) İhracat:2016/10 Sayılı Tebliğ

4) ABD/Anti-Damping Soruşturması

5) Fuar Duyurusu

6) Firma Listesi

7) İran / Yatırım Fuarı

8) PROARGENTINA Programı

9) Senegal Şirket İşlemleri Merkezi-CFE

10)İflas Eden Güney Kore Firması

11)Çin'e Kiraz İhracatı

12)Aktobe Invest 2016

13)Kahve ve Fuar Konferansı

14)Kolombiya Ticaret Heyeti (30 Ekim - 4 Kasım 2016)

15)Fas-Tek Pencere Uygulaması

 

1) Kanada/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Kanada tarafından Güney Kore, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Endüstriyel Çelik Bileşenleri” (7216.993, 7301.20, 7308.40, 7308.90, 7326.90, 8421.99, 8428.31, 8428.32, 8428.33 ve 8428.39 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması ve ilaveten ÇHC menşeli aynı ürün ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmasına karar verilmiş olup, konuya ilişkin 12 Eylül 2016 tarihli bildirime http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/fisc2016/fisc2016-ni-eng.html internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu durumun ülkemizin bahse konu üründe Kanada'ya ihracatında mezkur ülkeli menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

2) Madagaskar Hükümeti İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Antananarivo Ticaret Müşavirliğinden iletilen yazıya atıfla, Dış Madagaskar Hükümetinin entegre kalkınma bölgelerinde elektriğe erişimin iyileştirilmesi amacı çerçevesinde Uluslararası Kalkınma Fonundan sağlanan finansmanla kablo, orta ve düşük gerilim hatları için gerekli malzemeler ile transformatör vb. ekipman sağlanması konulu bir ihale duyurusunda bulunduğu ifade edilmekte olup, İhale duyurusu ekte yer almaktadır.

EK: İhale Duyurusu

 

3) İhracat:2016/10 Sayılı Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine ilişkin Tebliğ (İhracat 2010/6)'de değişiklik yapılmasına dair İhracat:2016/10 sayılı Tebliğ 20/09/2016 tarihli ve 29833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunduğu bildirilmektedir.

 

4) ABD/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; ABD tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Kamyon ve Otobüs Lastikleri” (4011.20, 4011.69, 4011.99, 8708.70 ve 8716.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında ÇHC firmaları için %20,87- %22,57 arasında değişen oranlarda geçici önlem tatbik edilmesine karar verildiği, konuya ilişkin 6 Eylül 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi

nüshasına https://www.federalregister.gov/articles/2016/09/06/2016-21346/truck-and-bustires-from-the-peoples-republic-of-china-preliminary-affirmative-determinations-of internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu durumun ülkemizin bahse konu üründe ABD'ye ihracatında mezkur ülkeli menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

5) Fuar Duyurusu

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya istinaden, 1-31 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 22. Dakka Uluslararası Ticaret Fuarına ilişkin olarak Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota ekte yer almaktadır.

EK: Fuar Daveti

 

6) Firma Listesi

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Bilindiği üzere, ülkemizden su ürünleri ihracatı yapacak olan balıkçılık ürünleri işletmelerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından ilgili yönetmelikler doğrultusunda belirlendiği, işletmelere ihracat yetkisi verildiği ve Avrupa Birliği (AB) için oluşturulan listelerde yer alan işletmelerin aynı zamanda diğer ülkelere de ihracat yapma yetkisine sahip oldukları, ancak bu listelerde yer almayıp sadece diğer ülkelere ihracat yetkisi bulunan işletmelerin GTHB tarafından ayrı listelendiği hususları belirtilmekte ve "AB Dışındaki Ülkeler İçin İhracat İzni Verilen Balıkçılık Ürünleri İşletme Listesi” Genel Sekreterlikleri gönderildiği ifade edilmektedir.

Bu defa, anılan Bakanlıktan alınan 01/09/2016 tarihli bir örneği ekte gönderilen yazıda, söz konusu listenin adı geçen Bakanlığı yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde yeniden düzenlendiği bildirilmektedir.

EK: GTHB'nin Yazısı ve Firma Listesi

 

7) İran / Yatırım Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya atfen, 8. İran İslam Cumhuriyeti Yatırım Fırsatları Tanıtım Fuarı " ile " 3. Uluslararası Borsa, Banka, Sigorta ve Özelleştirme Fuarı”nın da gerçekleştirileceği ve fuarlarla ilgili detaylı bilgilere http://kishinvex.com/ internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

8) PROARGENTINA Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Meclisleri'ne iletilen yazıya atfen, 6 - 10 Ekim 2016 tarihleri arasında Santa Fe Eyaleti Hükümeti ve Las Parejas Belediyesi tarafından, Arjantin Üretim Bakanlığı himayelerinde "International Business Round of Las Parejas” adı altında Las Parejas şehrinde bir etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili organizasyonda özellikle "Süt Endüstrisi ve Tarım Makineleri” sektörlerinden (Ekim Makineleri, Pulverizatörler, Römorklar, Traktörler, Başak Kesme Makineleri, Biçerdöver ve Silolar) lokal firmaların yer alacağı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan PROARGENTINA'nın uçak, iç transfer, konaklama ve seyahat sigortası masraflarını firmalardan katılacak bir (1) temsilci için karşılayabilecekleri ilgili yazıda ayrıca belirtilmektedir.

Ekte detaylı bilgileri de yer alan bahse konu etkinliğe katılmayı düşünen firmaların ilgili başvuru formunu doldurup erdiaz@mecon.gob.ar e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

EK: Davet Formu ve Başvuru Formu

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Esteban Ruiz Díaz Tel: (+54 11) 4349-3727E-mail: erdiaz@mecon.gob.ar

Web Site: www.proargentina.gov.ar

Özge Garibağaoğlu Vural

Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği

Karaca Sokak No. 19, 06700, G.O.P - Ankara

Tel: (+90 312) 446 20 61-62

Fax: (+90 312) 446 20 63

 

9) Senegal Şirket İşlemleri Merkezi-CFE

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden yazıya istinaden, Senegal'de faaliyet gösteren Dakar Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar-CCIAD) bünyesinde yabancı yatırımcıların bürokratik işlemlerini azaltmak üzere bir Şirket İşlemleri Merkezi (Centre de Formalités des Entreprises "CFE”) kurulduğu bilgisi iletilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu merkezin amacının 48 saat içerisinde şirket kurmayı mümkün kılacak şekilde bütün işlemlerin tek gişeden yürütülmesini sağlamak olduğu ifade edilmekte, anılan kurumun (CFE) internet sitesine yer verilmekte ve şirket kurmada yardımcı olunabilecek konu başlıkları ekte sunulmaktadır.

Kurum İnternet Sitesi:

http://www.cciad.sn/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=15&Itemid=130

EK: Senegal Şirket İşlemleri Merkezi Konu Başlıkları

 

10) İflas Eden Güney Kore Firması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ege İhracatçılar Birliklerinden gelen yazıya atıfla, Dünyanın en büyük armatörlerinden olan Güney Kore menşeli "Hanjin Shipping Co. Ltd.” firmasının iflasını açıkladığı ve bu iflasın tüm dünyada dış ticaret iştigal eden kamu ve özel temsilcilerinden endişe yarattığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Birlik üyelerinden gelen sorulara istinaden, firmanın dünya taşımacılık sektöründen ilk 10 firma arasında yer almasından hareketle, mevcut durumla ilgili bilgi almak firmaya ait gemilerde ticarete onu eşyası taşınacak veya taşınmakta olan firmalarımızın izleyebilecekleri yollara ilişkin detayları edinmek için, firmanın Türkiye acentesi ile görüşme yapıldığı, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nden bilgi talep edildiği ve derlenen bilgilerin Birlik üyelerine duyurulduğu ifade edilmektedir.

EK: Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nden alınan bilgilendirme notu ve Arkası Denizcilik ne Nakliyat A.Ş.'den alınan bilgilendirme notu

 

11) Çin'e Kiraz İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısına atfen, ”Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağılığı Gereklilikleri Protokolü” uyarınca Çinli yetkililerin yaptıkları ziyaret sonrasında Çin'e kiraz ihracatında uygulanacak Soğuk Uygulama (Cold Treatment) işlemi ile ilgili olarak Bakanlık ve AQSIQ işbirliğiyle "Çin Halk Cumhuriyeti'ne İhraç Edilecek Kirazlara Yönelik Olarak Soğuk Hava Depolarında Soğuk İşlem (Cold Treatment) Uygulama ve İşletme Prosedürü Talimatı"nın hazırlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 2017 yılı kiraz ihracat sezonuna yönelik olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ne kiraz ihraç edecek firmalar arasında soğuk işlem uygulama yetkisi alacak firmaların: http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/Mevzuat/Talimat/Cin_Cold_Treatment_Proseduru.pdf linkinde belirtilen şartlara uygun olarak 03 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar Zirai Karantina Müdürlüklerinin olduğu illerde bu müdürlüklere, Zirai Karantina Müdürlüklerinin olmadığı illerde ise İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuruda bulunmalarının gerektiği, başvuru sonrasında işletmelerin bahse konu talimata göre denetleneceği, denetleme sonucunda tüm şartları tanıyan işletmelerin kayıt altına alınarak bu işletmelerin listelerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kanalıyla AQSIQ'ya iletileceği belirtilmektedir.

 

12) Aktobe Invest 2016

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan alınan bir e-posta mesajına atfen, 27-28 Eylül 2016 tarihleri arasında Kazakistan'ın Aktöbe şehrinde "Aktobe Invest 2016” İşadamları Forumunun düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Aktobe Invest 2016 Forumu ile Türk işadamlarının Aktöbe bölgesindeki yatırım fırsatları ile tanışabileceği, sanayi bölgesini ziyaret edebileceği ve ikili görüşmelere katılabileceği belirtilmekte olup, Aktobe Invest 2016 bilgi yazısı ve forum programı ekte sunulmaktadır.

EK: Aktobe Invest 2016 Bilgi Yazısı ve Forum Programı

 

13) Kahve ve Fuar Konferansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ankara Etiyopya Büyükelçiliğinin bir yazısına istinaden, Etiyopya Kahve İhracatı Derneği tarafından 24-25 Kasım 2016 Addis Ababa, Etiyopya Hilton Otelde Etiyopya Kahve Fuar ve Konferansı'nın gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, farklı ülkelerden potansiyel kahve tüccarlarının bir araya getirileceği Organik Etiyopya kahvesinin de tanıtımının amaçlandığı bahse konu konferansla ilgili olarak daha fazla bilgi almak üyelerimizin cceaoffice@gmail.com mail veya 0 506 1218508 nolu telefon numarasıyla iletişime geçilebileceği ifade edilmektedir.

 

14) Kolombiya Ticaret Heyeti (30 Ekim - 4 Kasım 2016)

İlgi: 08/09/2016 tarih ve 2016-112 sayılı duyurumuz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; İlgi'de kayıtlı duyurumuzda da belirtildiği üzere, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda 30 Ekim - 4 Kasım 2016 tarihleri arasında Kolombiya'nın başkenti Bogota ile ülkenin ikinci önemli şehri ve ekonomi üssü olan Medellin şehirlerine yönelik olarak Ticaret Heyeti düzenlenmesi planlandığı, İlgili duyurumuzda, 30 Eylül Cuma günü olarak belirtilen son başvuru tarihi 28 Eylül Çarşamba günü olarak revize edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, gerçekleştirilecek bahse konu heyette yer almak isteyen katılımcılarımızın http://goo.gl/xP1Vp7 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 28 Eylül Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama ve organizasyon giderleri karşılanacak firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu TVBATR2A USD hesabına 2600.-ABD Doları (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yapmaları gerekmektedir.

Business koltukların yer uygunluğu ve sınıf durumuna bağlı olarak fiyatı değişebilmekte olup İstanbul - Bogota ve Bogota - İstanbul uçuşları business uçmak isteyen katılımcılarımızın şu an itibariyle 3300.-ABD Doları fark yatırmaları gerekmektedir.

EK: Heyet Taslak Programı

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Volkan İncekara: 0212 454 0797 - volkanincekara@tim.org.tr

 

15) Fas-Tek Pencere Uygulaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atıfla, 5-7 Eylül tarihleri arasında Marakeş'te, tüm dış ticaret prosedürlerinin tek bir noktadan ve elektronik ödeme ile elektronik imza gibi uygulamalarla güvence altına alınarak gerçekleştirilmesi uygulamasının gündeme geldiği "International Conference On Single Window” konferansına Rabat Ticaret Müşavirliğince katılım gösterildiği belirtilmektedir.

"Portnet” isimli uygulama ile firmaların ihtiyaçlarına göre, dış ticarette karşılaşılması muhtemel işlemlere firmaların tarafından bakılarak zaman alan prosedürler, gereksiz onaylar, gecikmeler gibi sistemin aksayan yönlerinin gözden geçirilmesinin, maliyetlerin azaltılmasının ve verimliliğin artırılmasının, dış ticaret işlemlerinin elektronik ortamda tamamlanarak iş ortamının iyileştirilmesinin, gelirin garanti altına alınmasının, kamu hizmetlerinin standartlaştırılmasının ve gümrük işlemlerinde öngörülebilirlik ile şeffaflığın sağlanmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Yine aynı yazıda, söz konusu uygulama kapsamında, dış ticaret işlemlerinde gerçekleştirilen ödemelerle ilgili Faslı bankalarla entegrasyonun sağlanmasının ve ödemelerin elektronik olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılacağı ve ayrıca bu sistemde aşağıdaki kurum ve kuruluşların ilgili taraflar olarak yer alacağı,

Bahse konu taraflar;

- Bankacılık Sistemi

- Aracı Kurumlar

- Sanayi Ticaret Bakanlığı

- Kontrol ve Laboratuvar Merkezleri

- Office Des Changes (Para transferi konusunda yetkili kuruluş)

- Gümrük İdaresi

- İthalat ve İhracatçılar

Ayrıca, söz konusu uygulama ile firmalar açısından hedeflenen avantajlar ve sistemin getirilerinin aşağıdaki gibi olacağı,

- Fiziksel aktivitelerin azaltılması

- Dokümanlarla bağlantılı prosedürlerin azaltılması

- İşlem maliyetlerinin azaltılması

- İşlemlerin güvenliğinin sağlanması

- İşlemlerde cevap verme sürelerinin azaltılması

- Kesintisiz hizmetin sağlanabilmesi

Belirtilmektedir.

Bununla birlikte, elektronik ödeme sisteminin Fas'ta yaygın olarak kullanılmaması nedeniyle bankacılık sisteminin adaptasyonunun zaman alacağı; bu nedenle ödemelerde sıkıntı yaşanabileceği ve ayrıca gümrük idarelerinin altyapısının bu uygulamaya hazır olmadığı; sorunların ancak önümüzdeki dönemde sistemin tam olarak hayata geçirilmesiyle aşılacağı; böylelikle, Fas ile olan ticaretimizin artmasına katkı sağlayacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter