İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-108 Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/203-1741                                           Denizli, 05/09/2016

Konu:Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 108)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üretim ve yatırımların önündeki engellerin kaldırılması hedefiyle oluşturulan "Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Taslağı” yayınlanmış olup, söz konusu taslağa http://www.sanayi.gov.tr/userfiles/Üretim_Reform_Paketi_Kanun_Tasarısı_Taslağı.pdf linki üzerinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Anılan kanun tasarı taslağında, sanayicileri yer tahsisi, emlak muafiyetlerine ek olarak indirimler, ödenek destekleri, özel endüstri bölgeleri gibi konuların öne çıktığı taslakla Çevre Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, KOSGEB Kanunu, Mera Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Yükseköğretim Kanunu gibi birçok kanunda değişiklikler öngörüldüğü bilgisi verilmekte olup, bahse konu taslak hakkında Birlik görüşümüze esas teşkil etmek üzere üye firmaların görüşleri talep edilmektedir.

Bu bağlamda, söz konusu taslak hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi ekteki forma doldurarak, Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere 6 Eylül 2016 saat mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin arge@denib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: Görüş Bildirim Formu