İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-105 Mısır Kayıt Sistemi Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/196-1704                                                Denizli, 29/08/2016
Konu: Mısır Kayıt Sistemi Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 105)

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 01.07.2016 tarih ve 2016-80 sayılı duyurumuz.

b) 09.08.2016 tarih ve 2016-92 sayılı duyurumuz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla Mısır'ın "White List” uygulaması ile ilgili bazı hususlarda firmalarımızdan gelen sorular doğrultusunda Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (GOEIC) ile temasa geçildiği ve bu çerçevede Bilgi Notunda bazı güncellemeler yapıldığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla; ilgi (b)'de kayıtlı duyurumuzun ekindeki bilgi notunda 26. ve 27. sayfalarda yer alan İngilizce Başvuru Formları Müşavirlikçe GOEIC'ten başvuru sırasında formların Arapça olarak doldurulması gerektiği bilgisi edinildiğinden herhangi bir karşılığa meydan vermemek adına çıkarıldığı, ayrıca yeni bilgi notunda Müşavirlik tarafından İngilizceye tercüme ettirilen "White List için gerekli belgeler listesi” eklendiği (sayfa 26) öte yandan, White List için gerekli belgeler listesinin Arapça orijinali, ithalatçılar tarafından doldurulacak formlar, firmalar tarafından doldurulacak olan "Model of the letter from producing company” başlıklı formun Arapça orijinali yeni bilgi notunda yer aldığı ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: Üretici Kayıt Sistemi Hakkında Bilgi Notu (37 Sayfa)