İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-09 URGE Proje Duyurusu (Doğaltaş)

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.URGE.2016/29-242                                             Denizli, 10/02/2016
Konu: URGE Proje Duyurusu (Doğaltaş)

 

S İ R K Ü L E R

(URGE / 2016 - 09)

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında firmalarımızın yurt dışı pazarlama faaliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlayacağına inandığımız bir projenin, ev tekstili ve gıda sektörlerinden sonra mermer ve doğal taş sektöründe hayata geçirilmesi Yönetim Kurulumuzca planlanmaktadır.

"2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde "DENİB Doğal Taş Pazarlama Kümesi” başlıklı bir proje düzenlenecektir.

Proje kapsamında katılımcı firmaların ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve danışmanlık programları sağlanmasının yanı sıra hedef pazarlarda daha etkin pazarlama amacıyla çeşitli yurt dışı pazarlama programları ve fuar katılımları ile alım heyetleri gerçekleştirilecektir.

Projenin Adımları kısaca aşağıdaki şekildedir:

1) İhtiyaç Analizi: Mermer ve doğal taş sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın bir araya gelmesi ile oluşturulacak kümelenme çalışmasında, ilk adım, katılımcı firmalarımızın mevcut durum ve hedeflerinin uzman ve bağımsız bir kurum tarafından incelenerek, gelişime açık iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve hem üretim, hem pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesi için destek alanlarının belirlenmesidir.

2) Eğitim ve Danışmanlık Programları: İhtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından, belirlenen alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak olup, katılımcı firmalarımızın hem pazarlama alt yapısı hem de teknik destek altyapısı açısından gerekli eksiklerini tamamlanması hedeflenmektedir. Eğitim ve danışmanlık konuları, İnovasyon, Yalın Üretim, Maliyet Yönetimi, Kurumsallaşma ve Risk Analizi gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.

3) Yurt Dışı Pazarlama Programları: Katılımcı firmalarımızın hedef pazarları doğrultusunda, ilgili ülkeye yönelik alım heyeti, ticaret heyeti ve yurt dışı fuar katılımı gibi çeşitli faaliyetler düzenlenerek, firmalarımızın ihracat hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlanacaktır.

Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında düzenlenmesi planlanan proje kapsamında katılımcı firmalarımız eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri için %75 teşvik desteğinden yararlandırılacaktır, bahse konu faaliyetler için %25'lik teşvik harici kısım ise, projeye katılan firmalar arasında paylaştırılacaktır. Projeye yalnızca sermaye şirketleri dâhil olabilmektedir. (Bu kapsamda mevzuat gereği Şahıs şirketleri yararlanamamaktadır.)

Söz konusu projeden yalnızca proje katılımcısı olan ve proje kapsamında ön başvurularını tamamlayan firmalarımız faydalanabilecektir. Denizli İhracatçılar Birliği olarak, Denizli mermer ve doğal taş sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza en üst seviyede hizmet sağlamak ve uluslararası pazarda sektörün rekabet gücünün geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla planladığımız ve firmalarımıza olumlu sonuçlar sunacağına inandığımız projemize katılmak isteyen üyelerimizin ekli "Proje EK-1-C (Katılım Şirket Talep Yazısı)” belgesini kaşe + imza ile 19 Şubat 2016 Cuma gününe kadar urge@denib.gov.tr adresine iletmelerini arz ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.


Ek : Proje EK-1-C (Katılım Şirket Talep Yazısı)