İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-96 Çevresel Ürünler Anlaşması Değerlendirme Toplantısı

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/285-1521                                           Denizli, 15/10/2015

Konu:Çevresel Ürünler Anlaşması Değerlendirme Toplantısı 

İVEDİ - SÜRELİ 

  

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 96) 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize iletilen yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkelerin "çevresel ürün” olarak tanımlanabilecek ve biyo-teknoloji, iklimlendirme, cam ve mamulleri, dayanıklı tüketim malları, otomotiv, orman ürünleri, makine ve teçhizat, madencilik, demir ve demir dışı metaller, seramik, kimya, tekstil, kağıt ve kağıt ürünleri, temizlik ürünleri, enerji, inşaat ve çimento sektörlerinde Birliğiniz üyelerini ilgilendiren bazı ürünlerde gümrük tarifelerinin sıfırlanması amacıyla Çevresel Ürünler Anlaşması (EGA) müzakerelerine devam ettiği ve konuya ilişkin müzakerelerin 2015 yılı Aralık ayında tamamlanmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ilgili sektörlerin hem iç pazar paylarını hem de muhtemel ihracat pazarlarındaki pozisyonlarını etkileyecek müzakerelerde ülkemiz pozisyonunun belirlenmesi ve sektörlerimizin çıkarlarının azami ölçüde korunabilmesini teminen Mart 2015 tarihinden bu yana sektör temsilcileri ile çeşitli vesilelerde bir araya gelindiği belirtilerek bu toplantılar sonucunda sektörlerimizce olumlu yaklaşılan ürünlerin listede kalması, listede yer almasından rahatsızlık duyulabilecek ürünlerin liste dışında bırakılması ya da ürün tanımlarının olabildiğince daraltılması kapsamında girişimlerde bulunulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, müzakerelerde gelinen aşamanın sektör ile birlikte değerlendirilmesi ve özellikle daraltılmış ürün tanımları üzerinden sektör hassasiyetlerinin yeniden ele alınması amacıyla 22 Ekim 2015 Perşembe günü saat 14:00'te Ekonomi Bakanlığı Uğur Ercan Toplantı Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.”

denilmektedir.

Bilgileriniz ve toplantıya katılım sağlamak isteyen üyelerimizin isim, ünvan ve iletişim bilgilerinin yer aldığı katılım formunu doldurarak en geç 19 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletmek üzere, Birliğimize (arge@denib.gov.tr) ulaştırılması önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.Ek : Katılım Formu (Çevresel Ürünler Anlaşması Değerlendirme Toplantısı)