İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-91 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/272-1391                                           Denizli, 18/09/2015

Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 91)

Sayın Üyemiz,

1) Brezilya'nın Et İthalatına İlişkin Düzenlenmesi

2) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

3) Tarım Ürünleri Alanında İşbirliği

4) Belarus Grodno Serbest Bölgesi

5) Özbekistan Girişimcilik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

6) Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İş Formu

7) 2015 Duşanbe Uluslararası Girişimcilik Formu

8) AER İş Topluluğu

9) Türkiye - Umman İş Konseyi Ortak Toplantısı

10) Türkiye-Malta İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri

11) Metalik Fikirler 4. Arge Proje Pazarı Ödül Gecesi Daveti

12) Reach - CLP Haber Bülteni

13) Fruit Logistica 2016 Fuarı Milli Katılımı

14) Hannover Sanayi Fuarı 2016

 

1) Brezilya'nın Et İthalatına İlişkin Düzenlenmesi

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından anılan ülkenin ithal edeceği hayvansal ürünlerin kayıt bilgilerinde değişiklik yapıldığını bildiren bir Notanın kendilerine iletildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan notanın ekinde yer alan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Ek : Brezilya'nın Notası

 

2) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'nın 15/09/2015 tarihli yazılarında; Kurum stoklarında bulunan yerli ekmeklik buğdayların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 15/09/2015 tarihli ve 62234 sayılı yazının bir örneğinin iletildiği bildirilmektedir.

Bahsigeçen yazı örneği ekte sunulmaktadır.

Ek : Mamul Madde İhracatı Karşılığı Buğday

 

3) Tarım Ürünleri Alanında İşbirliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan gönderilen bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya istinaden, Ukrayna ve ülkemiz arasında tarım ürünleri alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, Ukrayna Süt Ürünleri Birliği Başkanı Andry Dykin'in ülkemizde süt ve süt ürünleri üretici tesislerini ziyaret etmek ve ilgili birliklerle iletişime geçerek ortak projeler gerçekleştirmek istediği belirtilmektedir.

Bu çerçevede Ukrayna Süt Ürünleri Birliği faaliyetlerine ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

Ekler : Bilgi Notu1 ve Bilgi Notu2

 

4) Belarus Grodno Serbest Bölgesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda belirtildiği üzere, Belarus Grodno Serbest Bölge İdarecileri tarafından Minsk Ticaret Müşavirliğimiz kanalıyla Bakanlıklarına iletilen yazıya istinaden, söz konusu bölgedeki yatırım imkânlarını anlatan bir sunumun ekte gönderildiği belirtilmektedir.

Ek : Sunum1 ve Sunum2

 

5) Özbekistan Girişimcilik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

Taşkent Ticaret Müşavirliği'nden Ekonomi Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Özbekistan'da özel mülk, küçük ölçekli girişimcilik ve özel girişimciliğin teşvik edilmesi hem de girişimcilik önündeki her türlü engelin kaldırılması amacıyla yatırım mevzuatında bazı değişiklikler yapıldığından bahisle, Müşavirliğimizce hazırlanan konuya ilişkin ekli bilgi notu iletilmektedir.

Ek : Özbekistan Bilgi Notu

 

6) Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İş Formu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan aldıkları yazıya atfen; T.C. Ekonomi Bakanlığı, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ve Sırbistan Ticaret, Telekom ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Bosna Hersek Dış Ticaret Odası organizasyonunda ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası ve DEIK işbirliğinde, 9 Ekim 2015 Cuma günü, Saraybosna'da, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İş Forumu'nun düzenleneceğinden bahisle; toplantıya T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret-Telekom ve Turizm Bakanı Rasim Ljajic'in katılımlarının öngörüldüğü,

Türkiye, Bosna Hersek ve Sırbistan arasında üçlü ekonomik ilişkileri geliştirme amacıyla Bakanlıklar seviyesinde imzalanan anlaşmanın ardından ilki gerçekleştirilecek olan İş Forumu kapsamında, bölge ve çevre pazarlarda işbirliği konulu paneller düzenleneceği; enerji, inşaat, gıda, tarım ve metal sanayinin öncelikli sektörler olarak ele alınacağı Forum'da üç ülkenin iş dünyasına network yapma fırsatı sunulacağı,

Heyete katılım bedeli 400 Avro olup uçuş rezervasyonlarının katılımcıların kendilerine ait olduğu; katılım bedelinin 1 gece konaklama, toplantı giderleri ve transfer bedellerini kapsadığı; 8 Ekim 2015 Perşembe akşamı TK1025 sefer sayılı 18:45 uçağı ile gelecek katılımcılar için havalimanı-otel arasında transfer desteği sağlanacağı; T.C. vatandaşlarının Bosna Hersek için vizeye ihtiyaçlarının olmadığı,

09 Ekim 2015 tarihinde düzenlenecek İş Forumu'na iştirak etmek isteyen firmalarımızın http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/98/5446 internet bağlantısında yer alan kayıt formunu eksiksiz doldurarak, 400 avro tutarında katılım ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontunu, 22 Eylül 2015 saat 16.00'ya kadar DEİK'e (e-posta: gdabolgesi@deik.org.tr) iletmelerinin gerektiği bildirilmektedir.

Bahse konu etkinlik programı ekte yer almaktadır.

Ek : Program

 

7) 2015 Duşanbe Uluslararası Girişimcilik Formu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Tacikistan'daki yeni yatırım fırsatlarının tanıtımı, ülkedeki yabancı yatırımların arttırılması ve Tacik girişimcilerin yabancı girişimcilerle olan ortaklıklarının geliştirilmesi amacıyla 14 Ekim 2015 tarihinde Duşanbe'de "2015 Duşanbe Uluslar arası Girişimcilik Forumu” düzenleneceği, sözkonusu foruma ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formuna http://www.forumtajikistan.tj/ adresinden ulaşılabilineceği bildirilmektedir.

 

8) AER İş Topluluğu

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Avrupa Bölgeler Asamblesi (The Assembly of European Regions-AER) hakkında bilgi verilmekte olup, anılan kuruluşun 230 bölge, 35 ülke ve 15 uluslar arası kuruluştan oluşan, Avrupa'nın en büyük bağımsız yerel yönetimler ağı olduğu ve firmaların iş ağlarını geliştirebilmesi, ticari faaliyetlerini yaygınlaştırabilmesi ve kurumsal görünürlüklerinin artırabilmesine imkan sağladığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan ulaşan Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atıfla, İş Topluluğuna katılım sağlayacak ortakların arandığı AER'e özel sektör temsilcilerimizin katılımı ile ülkemizin etkinliğinin daha da artırılabileceği belirtilmektedir.

Bahse konu ortaklık yapısına ilişkin detaylı bilgiler anılan kuruluşun internet sayfasında ve ekli broşürde yer almaktadır.

Ek : AER İş Ortaklığı

 

9) Türkiye - Umman İş Konseyi Ortak Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda aynen; "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıya atfen; DEİK/Türkiye-Umman İş Konseyi tarafından, Umman Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı Said Saleh Al Kiyumi başkanlığında üst düzey Umman Ticaret Heyeti ve Türk işadamlarının iştirakiyle, 01 Ekim 2015 tarihinde İstanbul, Ceylan Intercontinental Otelinde Türkiye - Umman İş Konseyi Ortak Toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Umman ekonomisinin diğer körfez ülkeleri gibi büyük ölçüde petrole dayalı olmakla birlikte, petrol ve doğalgaz kaynaklarının kısıtlı olduğu ve bu nedenle hükümetin ülke ekonomisinin çeşitlendirilmesi ve kamunun ekonomideki ağırlığının azaltılması için özelleştirmeye ağırlık veren, 2020 yılına (Vision 2020) gelindiğinde petrol gelirlerinin GSYİH içindeki payının % 9'a düşürülmesi ve doğalgazın payının % 10'a çıkarılmasının hedeflendiği, özellikle petro-kimya sanayii, plastik sanayii, transit ticaret, lojistik ve turizm sektöründe çeşitli yatırımların yapıldığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Küresel ekonomiyle bütünleşme yönünde ise Dünya Ticaret Örgütü, Körfez İşbirliğiKonseyi, Arap Ülkeleri Serbest Bölgesi ve ABD ile olan Serbest Ticaret Anlaşması, Umman'ı Körfez Bölgesinde gerek ihracat gerekse yatırımlar açısından stratejik bir ülke konumuna getirdiği; Umman'daki alt ve üst yapı projelerinin ise Türk müteahhitlik sektörü için cazip fırsatlar yarattığı ve Türk müteahhitlik firmalarının 2014 yılı sonu itibariyle Umman'da üstlendikleri projelerin toplam değeri 4,8 milyar dolara ulaştığı bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmaların, katılım teyitlerini en geç 23 Eylül 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK'e (ilgili kişi Akın Dıblan (E-mail:adiblan@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 28, Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.”

denilmektedir.

Ek : Taslak Program ve Umman Heyet Listesi

 

10) Türkiye-Malta İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan yazıda; DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi tarafından, MÜSİAD işbirliğiyle ve Malta Ticaret Girişimcilik ve Sanayi Odası, Malta Enterprise, Trade Malta ve Finance Malta'nın katkılarıyla, Türkiye ve Malta arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak,30 Eylül 2015 tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus Hotel'de "Türkiye-Malta İş Forumu” düzenleneceğinden bahisle,

Malta'nın özel sektörünü temsil eden ve dış ekonomik ilişkilerini geliştirmeye yönelik faaliyet gösteren kurumların en üst düzeyde temsil edileceği toplantıda, plastik-kalıp sanayi, inşaat, eğitim, ICT, turizm, gıda ve ulaşım sektörleri başta olmak üzere Malta'nın vergi ve hukuki avantajları, Malta'da son dönemde öne çıkan projeler, ülkelerimiz arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik olanaklar gibi karşılıklı yatırımları ilgilendiren birçok konuda detaylı bilgiler verileceği; ikili görüşmelerin de yer verileceği toplantıda simultane tercüme hizmetinin de sağlanacağı,

Bu çerçevede; anılan etkinliğe katılım teyitlerinin aşağıda verilen web linki üzerinden gerçekleştirilerek ödeme dekontunun en geç 28 Eylül 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK'e (İlgili Kişi: Neslihan Onuralp, E-posta: nonuralp@deik.org.tr ) iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Web linki: http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/102/5456

Ekler : 1 - Taslak Program

2 - Maltalı Firma/ Kurum Profilleri

 

11) Metalik Fikirler 4. Arge Proje Pazarı Ödül Gecesi Daveti

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden alınan 15.09.2015 tarihli yazıda; İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından (İDDMİB), sektörlerine katma değerli ürünler kazandırma amacıyla 2012 yılında başlatılan Metalik Fikirler Arge Proje Pazarı etkinliğinin bu sene dördüncüsünün gerçekleştirileceğinden bahisle,

Uluslararası arenadaki rakipleri geride bırakmak için her alanda fark yaratma bilinciyle ve metaller sektöründe katma değeri yüksek, yenilikçi ürünlerle rekabet gücümüzü artırmak amacıyla, akademisyenler ile sanayicileri/girişimcileri bu etkinlikte buluşturmayı planladıkları; bu sene özellikle sanayiler ile aynı platformu uzun soluklu paylaşmak adına etkinliği 08-10 Ekim 2015 tarihleri arasında 4. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı (Aluexpo 2015) ile eş zamanlı gerçekleştirmeyip planladıkları ifade edilmektedir.

Söz konusu etkinlik ile ilgili detaylar aşağıda sunulmaktadır..

Metalik Fikirler 4. Arge Proje Pazarı Ödül Töreni:

Tarih: 08 Ekim 2015, Perşembe

Yer: İstanbul Fuar Merkezi

Program:

10:00 - 11:30 Açılış Konuşmaları

11:30 - 12:00 Metalik Fikirler 4. Arge Proje Pazarı Ödül Töreni

12:00 - 18:00 Stantların Gezilmesi

19:00 - 21:00 Gala Kokteyli

LCV İçin: Asya Yeşilaydın, Conplus Organizasyon (Tel: 0530 498 52 85)

 

12) Reach - CLP Haber Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 10.09.2015 tarihli yazıda; REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği; Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz ettiği,

Diğer taraftan, 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü bulunduğundan bahisle,

Bu çerçevede; sanayicilerimizin gerek REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bülteninin http://ab.immib.org.tr/Portals/1/Bulten82.pdf adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

 

13) Fruit Logistica 2016 Fuarı Milli Katılımı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; 03-05 Şubat 2016 tarihleri arasında Berlin/Almanya'da yaş meyve sebze ve paketleme sektörlerine yönelik düzenlenecek olan "FRUIT LOGISTICA” Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun 13. Kez Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, söz konusu organizasyona ilişkin duyuru metni ekte sunulmaktadır.

Ek : Fruit Logistica 2016 Fuar Duyurusu

 

14) Hannover Sanayi Fuarı 2016

İstanbul Ticaret Odasından yazıya istinaden 25 - 29 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Hannover 2016 Sanayi fuarı İstanbul Ticaret Odasınca Düzenleneceği bildirilmektedir.2015 yılında yaklaşık 225.000 m²alanda 6500 firmanın katılımıyla gerçekleşen Hannover Sanayi Fuarı'nın 70 ülkeden 220.000 profesyonel tarafından ziyaret edilmiş olduğu, 2015 yılındaki organizasyonda ülkemizin Almanya, Hindistan, Çin ve İtalya ile birlikte katılım sıralamasında ilk 5 ülke arasında yer aldığı belirtilmekte olup bu itibarla, Avrupa'nın en büyük fuarlarından biri olan Hannover Sanayi Fuarı'na İstanbul Ticaret Odasında 4. - 6. Salonlarda 1000m² aşkın bir alanda katılım gerçekleştireceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu fuar için minimum 12m² ile katılım sağlanabileceği ve 530 Euro/m² olarak belirtilen katılım bedelinin stant inşaatı, nakliye ve gümrükleme, tanıtım hizmetleri dahil olmak üzere tüm ana hizmetleri kapsadığı ve fuarın % 50 devlet desteği kapsamında olduğu bildirilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye ekte yer alan bilgi formundan ulaşılabilmektedir.

Ek : Ayrıntılı Bilgi

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.