İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-71 Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti Resmi Ziyaretler Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/184-1061                                           Denizli, 22/07/2015

Konu: Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti Resmi Ziyaretler Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 71)

 

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)' ten aldıkları yazıya atfen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 28 Temmuz - 01 Ağustos 2015 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti'ne yapacağı resmi ziyaretler çerçevesinde Pekin ve Seul şehirlerinde iş forumları ve ikili görüşmeleri düzenleneceği bildirilmiştir. Bu defa anılan ziyaretin Kore Cumhuriyeti kısmı ileri bir tarihe ertelenmiş olup, ziyaret programına Endonezya Cumhuriyeti eklenmiştir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın aynı tarihlerde Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti'ne yapacağı resmi ziyaretler çerçevesinde Pekin ve Cakarta şehirlerinde iş forumları ve ikili görüşmeler düzenlenecektir.

Bahse konu yazıda devamla, Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti ile ticaret ve yatırım ilişkisi olan firmalarımızın katılımında fayda görülen ziyaretin lojistik hizmetleri DEİK tarafından paket program dahilinde katılımcılara sağlanacağı ifade edilmektedir. Özel uçak ile gidiş-dönüş, konaklama, ara transferler (Türkiye içi bağlantı uçuşları dahil değildir.), çalışma yemekleri, tercümanlık hizmetleri, iş forumlarına katılım kapsamında oluşturulacak paket programın avans ücreti 6000 ABD Doları'nın 24 Temmuz 2015 Perşembe günü ilgili hesap numarasına (İş Bankası Beyoğlu Şubesi IBAN TR60 0006 4000 0021 0113 3147 12 dolar hesabı) yatırılarak online kayıt işlemleri ile birlikte tamamlanması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgileri ve katılım teyitlerinin en geç 24 Temmuz 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar avans ödeme dekontu ile birlikte DEİK'e (İlgili Kişi: Ecem Mirzaoğlu, tel: 0212 339 50 18, e-posta: emirzaoglu@deik.org.tr ) iletilmesi hususları rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Şadiye BAYKENT

Genel Sekreter V.