İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-58 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/154-848                                            Denizli, 10/06/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 58)

Sayın Üyemiz,

1) Su İhracatı ve Sağlık Sertifikası

2) Gambiya'da Soğutulmuş Kamyonla Yapılan Balık İhracatı ve İthalatında İzlenecek Prosedür

3) Suudi Arabistan'a İhracatta Yaşanan Sorunlar

4) DİR Kapsamında Düşük Vasıflı Buğday İthalatı

5) Meslek Standartları

6) 2. Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması

7) Prestij Grup Eğitim Bilg. Yaz. A.Ş.

 

1) Su İhracatı ve Sağlık Sertifikası

T.C. Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Dubai Belediyesinin su ithalatında artık Körfez Standartlarını uygulamaya koyduğu ve gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde 29.01.2003 tarihli ve 13/1/60/2003 No'lu Kararın 11 inci Maddesi uyarınca sağlık sertifikasının ibraz edilmesi gerektiği belirtildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Dubai'ye yönelik su ihracatında yaşanan sorunlar hakkında Dubai Belediyesi Gıda Kontrol Departmanı ile yapılan toplantı neticesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

- İhraç edilecek içme suyu ve kaynak suları için kullanılmak üzere, ekte bir örneği yeralan sağlık sertifikasının kullanılması,

- Söz konusu belgeye "kaynak suyunun doğal kaynak suyu olduğu, ısı işlem görmediği ve ilave madde içermediğini” gösteren bir ibare eklenmesi,

- Buna ilaveten ürün ismi, navlun adeti ve aralığını içeren bilgilerin sertifikaya eklenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ek : Mevzuat ve Sertifika

 

2) Gambiya'da Soğutulmuş Kamyonla Yapılan Balık İhracatı ve İthalatında İzlenecek Prosedür

Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazısı ekinde, soğutulmuş balık kamyonlarının Gambiya'ya giriş ve çıkış gümrük işlemlerine ilişkin bilgiler ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

Ek : Prosedür

 

3) Suudi Arabistan'a İhracatta Yaşanan Sorunlar

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta Türkiye'den giden ürünler için yırtılmazlık, hidrofil ve boya PH değerlerini içeren uygunluk belgesinin talep edildiği, yapılan testlerde ulaşılması güç referans değerlerinin alındığı, test sonuçlarının 3-4 ay gibi uzun bir sürede çıktığı ve bu durumun alıcılar ile ilişkileri olumsuz yönde etkilediği ifade edinilen konuya ilişkin bir üyemiz tarafından gerekli girişimlerin yapılması hususunda talepte bulunduğu,

Bu kapsamda, Riyad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Suudi Arabistan'a ihraç edilen ürünlerden tarım ve gıda ürünleri, ilaç, kozmetik, tıbbi cihazlar ve ham petrol hariç diğer ürünler için yükleme öncesi muayene belgesi (SASO) istendiği, ihraç edilen ürünün SASO belgesi yoksa ürünün laboratuvarlarda teste tabi tutulduğu ve sonucuna göre ithalatına izin verildiği, doğal olarak ürünlerin teste tabi tutulmasının zaman aldığı ve beklemelerde sebep olduğu, zaman zaman SASO belgesi eşliğinde gümrüğe gelen ürünlerin de teste tabi tutulabildiği ancak bu işlemin gümrüğe gelen her parti ürün için uygulanmadığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, firmalarımızın Suudi Arabistan'a yapacakları ihracatta SASO belgesini almalarının ürünlerinin gümrükte bekletilmemesi için önem arz ettiği ifade edilmekte ve SASO belgesinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenebildiği bildirilmektedir. Firmalarımızın söz konusu belgeyi almalarına rağmen bir sorunla karşılaşmaları durumunda ise iletişim bilgileri aşağıda belirtilen TSE temsilcisi ile doğrudan temas kurmalarının mümkün olduğu bildirilmektedir.

TSE Suudi Arabistan Temsilcisi İletişim Bilgileri

Dr. Lütfi Öksüz, TSE Suudi Arabistan Temsilci Vekili

Tel : +966-11-4520000, Dahili : 1305

 

4) DİR Kapsamında Düşük Vasıflı Buğday İthalatı

Ekonomi Bakanlığımızdan alınan 05/06/2015 tarih ve 72409 sayılı yazıda, 25/04/2014 tarihinde yapılan değişiklik ile DİR kapsamında kanatlı eti, balık yumurta ve hayvan yemi ihracatına karşılık düşük vasıflı ekmeklik buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında ithal edilecek buğdayın Gıda Kontrol Laboratuvarları tarafından TS 2974 Buğday Standardı çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday olduğunun tespiti amacıyla yalnızca "Protein ve Zeleyn Sedimantasyon” analizinin yapılacağı belirtilmektedir.

 

5) Meslek Standartları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda ayen; "Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca (MYK) yetkilendirilen Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Ön Muhasebe Elemanı (Seviye 4), Yardımcı Muhasebe Elemanı (Seviye 5) mesleklerinin taslak meslek standartları hazırlanmış olup, söz konusu taslakların tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır.”

denilmektedir.

Bu çerçevede, her bir meslek için ayrı ayrı olmak kaydı ile bahse konu taslak standartlara ilişkin görüş ve önerilerinizin "Görüş Değerlendirme Formu”na işlenerek 29 Haziran 2015 Pazartesi gününe kadar Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Not : www.turmob.org.tr adresinden taslak standartlara ve görüş değerlendirme formuna ulaşılabilmektedir.

 

6) 2. Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, TİM işbirliği, İstanbul İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nun katkısıyla, gıda sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla, "İhracatçı Birlikleri - Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması”nın ikincisi organize edilmektedir.

Bu çerçevede, "2. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması” başvuruya açılmış olup, söz konusu yarışmaya başvurmak isteyen tüm katılımcıların yarışmanın web sitesi (www.gidatasarimyarismasi.org) aracılığıyla online başvuru yapabilmesi ve yarışma hakkındaki tüm bilgilere ulaşılabilmesi mümkündür.

Ayrıntılı Bilgi :

Kadriye Nur Arslan karslan@iib.org.tr / gidatasarim@iib.org.tr

 

7) Prestij Grup Eğitim Bilg. Yaz. A.Ş.

Prestij Grup Eğitim Bilg. Yaz. A.Ş.'den alınan yazının bir örneği ekte sunulmakta olup, üyelerimize faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Ek : Prestij Grup Yazı Örneği

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.