İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-57 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/152-825                                             Denizli, 05/06/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 57)

Sayın Üyemiz,

1) Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Alınacak Önlemler

2) Özbekistan Piyasasında "Made in Turkey” Logosuyla Satılan Çin Malı Ürünler

3) AB / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

4) Yönetmelik Değişiklik Taslağı

5) Yemeklik Ayçiçek Yağı Standardı

6) Yemeklik Susam Yağı ve Yemeklik Yerfıstığı Yağı Standartları

7) TEDA Projesi / Arnavutluk

8) Hindistan ve Japonya İçin Eylem Planı Hazırlanması

9) Kazakistan'daki Yatırım Projeleri

10) İspanya'nın Katalonya Bölgesi Yatırım Semineri

11) Tunus Yatırım Forumu

12) Ukrayna Özelleştirme İhaleleri

13) 33. Uluslararası Havana Fuarı (FIHAV 2015)

14) REACH ve CLP Haber Bülteni

 

1) Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Alınacak Önlemler

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, ilgili Bulgar makamlarınca hayata geçirilen yeni bir düzenleme ile; 01 Haziran 2015 tarihinden itibaren Kapitan Andreevo Kara Hudut Kapısı'ndan geçiş yapacak araçlardan Bulgar makamlarınca tahsil edilecek karayolu kullanım ücretlerine ilişkin ödemelerin, sadece Bulgaristan'da faaliyet gösteren ve Borica ödeme sistemine dahil servis sağlayıcıları ya da Bulgaristan dışında faaliyet gösteren finansal kurumlar tarafından düzenlenen VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro ve Borica debit ve kredi kartları ile yapılacağı, bahse konu ücretlerin yabancı araçlar için Euro, Bulgar plakalı araçlar için ise Bulgar Levası olarak tahsil edilmesine yönelik uygulamanın ise devam edeceği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Bulgar makamlarının, söz konusu değişiklik ile sınır geçişlerindeki sürelerin hızlandırılmasının ve nakit ödemelerde ortaya çıkan kayıpların önlenmesinin hedeflendiğini ve söz konusu uygulamanın zaman içinde diğer tüm büyük hudut kapılarına yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade ettikleri kaydedilmektedir.

Konuya ilişkin söz konusu uygulamanın ihraç sevkiyatlarımızı menfi yönde etkilemesine meydan verilmemesini teminen keyfiyet Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.”

denilmektedir.

 

2) Özbekistan Piyasasında "Made in Turkey” Logosuyla Satılan Çin Malı Ürünler

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Dışileri Bakanlığı kanalıyla Taşkent Büyükelçiliğinden aldıkları yazıya atfen; Büyükelçiliklerince yakından tanınan Özbekistan'da mukim bir işadamımızın Özbekistan piyasasında Çin'de üretildiği halde "Made in Turkey” logosuyla satılan tekstil ürünlerine rastladığı, söz konusu ürünlerin kaynağını araştırdığında Çin'in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de bulunan "Benjan Pazarı” adlı alışveriş bölgesindeki 3131 numaralı mağazada "Gulya” adlı satıcı tarafından bu ürünlerin satışının yapıldığını öğrendiği ifade edilmekte, anılan işadamımız tarafından bu durumun Özbekistan'da yatırımı olan tekstil firmalarımız açısından haksız rekabet teşkil ettiği, öte yandan, bahse konu ürünlerin Özbekistan dışındaki diğer bölge ülkelerinde de piyasaya sunulmuş olabileceği hususlarının ifade edildiği belirtilmektedir.

Özbekistan piyasasında "Made in Turkey” logosuyla satılan sözkonusu Çin malı tekstil ürünlerinde, üyelerimize ait ürünlerin de olabileceğinden takip edilmesi hususu büyük önem arz etmektedir.

 

3) AB / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ek'te bir örneği kayıtlı 29 Mayıs 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi bildiriminden görüleceği üzere; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Kristal Silikon Fotovoltaik Modül” (8501.31.00, 8501.32.00, 8501.33.00, 8501.34.00, 8501.61.20, 8501.61.80, 8501.62.00, 8501.63.00, 8501.64.00 ve 8541.40.90 GTİP'Lİ) İTHALATINA KARŞI 28 Mayıs 2015 tarihinde anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının etkisiz kılınmasına (circumvention of the anti-dumping measures) karşı soruşturma başlatılmıştır. Bu minvalde, Malezya ve Ç,n Tayvanı üzerinden ithal edilen mezkur ürünlerin de bu ülkeler menşeli olup olmadıklarına bakılmaksızın soruşturma kapsamına alındığı Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda belirtilmektedir.

Öte yandan, bahsi geçen soruşturma kapsamına alınan ülke sayısının artırılması ile AB'ye ihracatımız da göz önüne alınarak ihracatçılarımız için kayda değer bir rekabet avantajı yaratabileceği mütalaa edilmektedir.

Ekler :

1) AB Circumvention of AD Bildirimi

2) AB Circumvention of CVD Bildirimi

 

4) Yönetmelik Değişiklik Taslağı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan, "Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” taslak metni görüşe açıldığı ve bir örneği ekte sunulan Yönetmelik Taslağına ilişkin olarak görüş ve önerilerinizin "Görüş Bildirim Formu” formatında en geç 08 Haziran 2015 Pazartesi gününe kadar inaln@ekonomi.gov.tr iletilmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Ekler : 1) Yönetmelik Taslağı 2) Görüş Bildirim Formu

 

5) Yemeklik Ayçiçek Yağı Standardı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29/05/2015 tarihli yazısında;

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "tst 886 Yemeklik Ayçiçek Yağı” Standart Tasarısı'nın görüşe açıldığı belirtilerek, sözkonusu ürünün 2015/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği kapsamında hem ihracatta hem de ithalatta Bakanlıkları Ürün Denetmenleri tarafından ilgili standart hükümleri dikkate alınarak denetime tabi tutulduğu ifade edilmekte olup, sözkonusu standart tasarısı hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu bağlamda, sözkonusu standart tasarısına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 08 Haziran 2015 Pazartesi günüe kadar gunerd@ekonomi.gov.tr iletilmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Ekler : 1) Yemeklik Ayçiçek Yağı Standart Tasarısı 2) Görüş Formu

 

6) Yemeklik Susam Yağı ve Yemeklik Yerfıstığı Yağı Standartları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29/05/2015 tarihli yazıda; Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "tst 889 Yemeklik Susam Yağı ve tst 891 Yemeklik Yerfıstığı Yağı” Standart Tasarıları'nın görüşe açıldığı belirtilerek, sözkonusu ürünlerin 2015/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği kapsamında hem İhracatta hem de ithalatta Bakanlıkları Ürün Denetmenleri tarafından ilgili standart hükümleri dikkate alınarak denetime tabi tutulduğu ifade edilmekte olup, sözkonusu standart tasarıları hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Sözkonusu standart tasarılarına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 08 Haziran 2015 Pazartesi gününe kadar gunerd@ekonomi.gov.tr iletilmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Ekler :

1) Yemeklik Susam Yağı ve Yerfıstığı Yağı Standart Tasarıları

2) Görüş Formu

 

7) TEDA Projesi / Arnavutluk

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 13 Mayıs 2015 tarihinde Arnavutluk'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği, ziyarete Ekonomi Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Sayın Adnan YILDIRIM'ın başkanlıklarında bir heyetin de iştirak ettiği, anılan ziyaret sırasında, işadamlarımızın da katılımıyla, Arnavutluk Ekonomi, Kalkınma, Ticaret ve Girişimcilik Bakan Yardımcısı Brunlida PASKALİ, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ylli MANJANİ ve Enerji ve Sanayi Bakan Yardımcısı Damjan OJİKNURİ ile eşzamanlı toplantılar gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Ekonomi, Kalkınma, Ticaret ve Girişimcilik Bakan Yardımcısı Bnınlida PASKALİ ile gerçekleştirilen toplantıda adı geçen Arnavutluk Bakan Yardımcısı, Arnavutluk Hükümetince üç pilot bölgede hayata geçirilmesi öngörülen "Teknik ve Ekonomik Kalkınma Alanları”na (TEDA'lar) ilişkin yaptığı sunumda özetle;

- Arnavutluk'un kuzey, orta ve güneyinde yer alan Koplik, Spitalla ve Vlora (Avlonya) bölgelerinde TEDA'lar kurma kararı aldıklarını, belirlenen alanların özel sektör tarafından imtiyazla uzun dönemli (99 yıla kadar) kiralanmasına, geliştirilmesine ve işletilmesine ilişkin ihale sürecine geçilmeden önce, ilgili taraflara Arnavutluk Hükümetiyle temasa geçme çağrısında bulunduklarını,

- Dünya standartlarında olması öngörülen TEDA'lardan Koplik'tekinin 61 hektar, Spitalla'dakinin 213 hektar ve Avlonya'dakinin ise 230 hektarlık alanlar üzerinde kurulacağını, söz konusu TEDA'ların geliştirilmesine hizmet edecek yatırımcıların, anılan arazilerde uzun dönemli münhasır geliştirme ve işletme hakkı elde etmelerinin öngörüldüğünü,

- 31 Mayıs 2015 tarihinde sona ermesi öngörülen duyuru sürecinin, konuya ilgi duyan potansiyel yatırımcılar için resmi ihaleler öncesinde bir araştırma ve değerlendirme süreci anlamına geldiğini, ilgi duyabilecek potansiyel yatırımcılarla bu aşamada yapılacak yazışmaların, görüşmelerin veya inceleme gezilerinin hukuki bağlayıcılığının bulunmayacağını,

- Anılan TEDA'larda, yatırım, geliştirme ve/veya işletme konularına ilgi duyacak girişimcilerin gerekli tüm bilgilere http://www.teda.gov.al internet sitesinden ulaşabileceklerini ve anılan sitede kayıtlı irtibat noktalarıyla, şirketlerinin adını, merkezini, irtibat bilgilerini, geçmişteki proje bilgilerini vb. belirtmek suretiyle temasa geçebileceklerini, varsa sorularını yöneltebilecekleri;

ifade edilmiştir.

 

8) Hindistan ve Japonya İçin Eylem Planı Hazırlanması

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02.06.2015 tarihli yazıda;

13-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Asya - Pasifik Girişimci Toplantısı sırasında, Hindistan ve Japonya ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ülkemiz lehine geliştirilmesi amacıyla adı geçen ülkelere yönelik Eylem Planları hazırlanmasının talimatlandırıldığından bahisle,

Eylem Planlarının oluşturulması amacıyla yürütülecek hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere Hindistan ve Japonya'ya yönelik olarak detaylı bilgi notlarına, güncel ve gelecekte gündeme gelmesi muhtemel hususlar hakkında kapsamlı değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen Türkiye-Hindistan ve Türkiye-Japonya ticari ilişkileri bakımından ihracatçılarımızın söz konusu pazarlarda karşılaştığı güncel sorunlar ve öneriler ile gelecekte gündeme gelmesi muhtemel hususların Ek'li form vasıtasıyla en geç 5 Haziran 2015 Cuma mesai bitimine kadar isilkocabey@tim.org.tr ve arge@denib.gov.tr e-posta adreslerine bildirilmesi beklenmektedir.

Ek : Form

 

9) Kazakistan'daki Yatırım Projeleri

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda,

Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan Kazakistan'daki yatırım projelerine ilişkin liste ekte sunulmakta olup, sözkonusu projeler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen üyelerimizi için irtibat numaralara aşağıya çıkarılmıştır.

Ek: Proje Listesi

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:

Kuanysh Taubaldin (Tel: +7 7172 279616, dahili no: 221,

E-posta: k.taubaldin@kazcic.kz)

Aizhan Koshenova (Tel: +7 7172 278848, dahili no: 215)

 

10) İspanya'nın Katalonya Bölgesi Yatırım Semineri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) aldıkları yazıya atfen; İspanya Katalonya Bölgesi Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı ACCIO ve DEİK işbirliğiyle Katalonya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Felip Puig, Bakanlık Müsteşarı Sayın Pere Torres ve ACCIO Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Nuria Betriu'nun katılımıyla 09 Haziran 2015 tarihinde saat 14.00 - 16.30 arasında İstanbul TOBB Plaza'da "Katalonya Bölgesi Yatırım Semineri” gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Türkiye'ye 2 saatlik mesafede bulunan Katalonya /İspanya, yaklaşık 500 milyon tüketiciye erişim imkanı sağlamakta ve sanayi üretiminin % 65'ini Avrupa'ya ihraç etmektedir. Katalonya Bölgesi hakkında daha kapsamlı bilgi ekte yer almaktadır.

Katalonya'da bulunan işbirliği ve yatırım fırsatları hakkında gerçekleştirilecek seminer kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren iki Katalan bankası ; Banc Sabadell ve La Caixa İstanbul temsilcileri de seminerde yer alarak Türk iş dünyasına sağladıkları finansman imkanlarını tanıtacaklardır.

Katalonya Bölgesi Yatırım Semineri için katılım formu ekte yer almakta olup, katılım koşulları hakkında detaylı bilgi ve taslak program formda yer almaktadır.

Bu çerçevede söz konusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini ekteki form aracılığıyla 08 Haziran 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK'e (Sn. Aycan Damalı, e-mail: adamali@deik.org.tr , tel: 0212 339 50 74) iletmeleri gerekmektedir.

Ekler : 1) Katalonya Hakkında Bilgi 2) Katılım Formu

 

11) Tunus Yatırım Forumu 2015

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;

Tunus Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı tarafından 11-12 Haziran 2015 tarihlerinde "Tunus Yatırım Forumu 2015” konulu bir etkinliğin düzenleneceği ve www.tunisiainvestmentforum.tn adresinden etkinlik ile ilgili bilgi edinilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

12) Ukrayna Özelleştirme İhaleleri

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;

Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun 12 Mayıs 2015 tarihli ve 271 sayılı "2015 yılında Şeffaf ve Rekabete Dayalı Özelleştirme Yapılmasına İlişkin Kararı” uyarınca Ukrayna'da madencilik sanayi, enerji, tarım, ulaştırma makine imalatı ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren 300'den fazla devlet işletmesinin açık artırma yoluyla özelleştirileceği belirtilerek, özelleştirilecek olan devlet teşekkülleri arasında elektrik enerjisi üretimi yapan "Tsentrenergo” Ukrayna'nın en büyük fosfatlı gübre üreticilerinden "Sumıhimprom” en büyük amonyak ve üre üreticilerinden "Odeskiy Propartovıy Zavod” ile benzeri şirketlerin yer aldığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz ayrıntılı bilgi için Kiev Büyükelçiliği ile irtibata geçmelerinde yarar görüldüğü ifade edilmektedir.

Ekler : 1) Kararname1 2) Kararname2

 

13) 33. Uluslararası Havana Fuarı (FIHAV 2015)

İMMİB Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda;

02-07 Kasım 2015 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek olan 33. Uluslararası Havana Fuarı "FIHAV 2015" için Türkiye milli katılım organizasyonunun İMMİB tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

1983 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve bu sene 33.sü düzenlenecek olan FIHAV 2015 Fuarında, 2014 yılında 2.360 firma ürünlerini sergilemiş, 150.000 kişi ziyaretçi olarak bulunmuştur. Yapı-inşaat, demiryolu, gemi sanayi ve lojistik sektörleri başta olmak üzere ilaç-eczacılık, Bilgisayar Donanımı, Kozmetik, Elektrikli Ev Aletleri, oyuncak, Enerji, Yazılım, Telekomünikasyon, tekstil-hazır giyim ve tarım, hammadde, gıda, tüketim malları, teknoloji, makine ve ekipmanlar vb. konularında düzenlenecek genel nitelikli FIHAV 2015 Fuarı'na İMMİB organizasyonu altında katılacak firmalar için;

- Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, faks, katılımcı broşürü v.b.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedeli 600 $/m² olarak belirlenmiştir. Ekonomi Bakanlığı'nın % 50 desteğine ek olarak İMMİB üyesi firmalara % 25 ek destek sağlanacaktır. (Örn. 20 m² stand kiralanması durumunda destekler (% 75) sonrası katılım bedeli: 150 $ x 20 m² = 3000 $ olacaktır.

- T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı % 50 olup, Genel nitelikli fuarlarda azami destek tutarı 10.000 $'ı geçmeyecektir.

Söz konusu organizasyona katılmak isteyen üyelerimizin, http://tinyurl.com/fihavbasvuru linkinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak en geç 26 Haziran 2015 tarihine kadar, formda belirtilen banka hesabına talep edilen beher m² alan için 100 Dolar olmak kaydıyla, TL karşılığı avans tutarınının yatırıldığına dair ödeme dekontu ile birlikte İMMİB'e (emrah.ozturk@immib.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

 

14) REACH ve CLP Haber Bülteni

Sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ayda gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bültenine http://reach.immib.org.tr/Portals/0/Bulten79.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.