İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-55 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/143-773                                            Denizli, 28/05/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 55)

 

Sayın Üyemiz,

1) AB / Anti-Damping Soruşturması (Motorsuz Bisiklet)

2) AB / Anti-Damping Soruşturması (Asesülfam Potasyum)

3) Askıya Alma Sistemi

4) Rusya Federasyonu Leningrad Bölgesi Tanıtım Toplantısı

5) Moldova/ Özelleştirme Duyurusu

6) Eisenwaren 2016 Fuarı Milli Katılım Başvurusu

7) 5. Çin -Avrasya Expo 2015 Milli Katılım Organizasyonu

 

1) AB / Anti-Damping Soruşturması (Motorsuz Bisiklet)

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Motorsuz Bisiklet; (8712.00.30 ve 8712.00.70 GTİP'li)" ithalatına karşı 02 Eylül 2014 tarihinde başlatılan anti-damping önleminin etkisiz kılınmasına (circumvention of the anti-dumping measures) karşı soruşturma çerçevesinde, ek'te bir örneği kayıtlı 19 Mayıs 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi bildiriminden görülebileceği üzere; Kamboçya, Pakistan ve Filipinler üzerinden ithal edilen mezkur ürünlerin de bu ülkeler menşeli olup olmadıklarına bakılmaksızın nihai anti-damping önlemi kapsamına alındığı belirtilmektedir.

Öte yandan, bahsi geçen soruşturma kapsamında nihai önlem uygulanan ülke sayısının artırılması ile AB'ye ihracatımız da göz önüne alınarak ihracatçılarımız için kayda değer rekabet avantajı yaratabileceğinin mütalaa edildiği bildirilmektedir.

Ek : AB Bildirimi (Motorsuz Bisiklet)

 

2) AB / Anti-Damping Soruşturması (Asesülfam Potasyum)

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Asesülfam potasyom” (2106.90.92, 2106.90.98, 2934.99.90, 3824.90.92, 3824.90.93 ve 3824.90.96 GTİP'li)” ithalatına yönelik 04 Eylül 2014 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında, ekte bir örneği yer alan 21 Mayıs 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi bildiriminden görülebileceği üzere; anılan ülke için 19 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %23,1 - %87,7 oranlarında değişen geçici anti-damping önlemlerine hükmedildiği,

Ekonomi Bakanlığınca bahse konu ürünlerin AB'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceğinin mütalaa edildiği bildirilmektedir.

Ek : AB Bildirimi (Asesülfam Potasyum)

 

3) Askıya Alma Sistemi

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13. maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin karşılıklı olarak sıfırlandığı, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulandığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak, tüketici fiyatlarını düşürmek ve yeni iş alanları yaratmak amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, ülkemiz ile AB'ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu bilgisi verilmektedir.

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması kararlaştırılan ürünlerin Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı listeye yansıtıldığı, ulusal tarife kontenjanlarının ise Bakanlar Kurulu kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemiz ile AB arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, 1/1/2016 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünler ile halihazırda gümrük vergileri askıya alınmış ürünler listesinin www.ekonomi.gov.tr adresinde (ithalat> ithalat politikası araçları>askıya alma) yer aldığı bildirilmektedir.

Askıya alınması ve tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünlerden herhangi birinin üretimini gerçekleştiren ve bu taleplere itiraz etmek isteyen firmaların 01/06/2015 tarihine kadar, mevcut askıya alma listesine itiraz etmek isteyen firmaların ise 11/06/2015 tarihine kadar 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7. kısım Askıya Alma Sistemi başlıklı 2. bölümünde bahsi geçen başvuru formu ve belgeler ile Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmalarının beklendiği vurgulanmaktadır.

Diğer yandan, anılan başvurular arasında yer alan hammadde ve ara mamulleri kullanan firmalarımızın da ilgili talebi destekleme haklarının bulunduğu, bu firmaların kullandıkları yıllık hammadde miktarları ile kullanım alanları gibi bilgi ve belgelerle birlikte 11/06/2015 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı'na başvurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu itirazlardan Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda yeterli şartları haiz olduğu tespit edilenler ile başvurular arasında yer alan taleplerden firmalar tarafından desteklenenlerin, Avrupa Komisyonu ETSG bünyesinde müzakere edileceği bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

İlgili Kişi: Bekir Sıddık Kızmaz,

T.C.Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzman Yrd.

Tel: 0312 204 77 67

Fax: 0312 212 87 65

E-posta: kizmazb@ekonomi.gov.tr 

 

4) Rusya Federasyonu Leningrad Bölgesi Tanıtım Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan aldıkları yazıya atfen; Türkiye- Rusya İş Konseyi organizasyonunda son dönemde düzenlenen Rusya bölgelerinin tanıtım toplantılarının devamı olarak, "Leningrad Bölgesi'nde İş ve Yatırım Olanakları” Tanıtım Toplantısı'nın 03 Haziran 2015, Çarşamba günü saat 09:00-12:00 arasında İstanbul TOBB Plaza' da düzenlenmesinin planlandığı,

İlgili yazıda devamla belirtildiği üzere, Rusya Federasyonu'nun dinamik gelişen bölgelerinden biri olan Leningrad Bölgesinde halihazırda başarıyla gerçekleştirilen büyük çaplı projeler arasında yabancı sermayeli yatırımların da bulunduğu bilinmekte ve Avrupa Birliği ülkeleri ile sınırdaş olması, kalifiye işgücü, vergi muafiyetleri, yatırım teşviklerinin bulunması bakımından, anılan bölgedeki özellikle üretim amaçlı yatırımları cazip kıldığı,

Bu bağlamda, Leningrad Bölgesi ile ilgili ayrıntılı bilginin bölgenin üst düzey yetkilileri tarafından aktarılacağı, sunumların peşi sıra Rusya'dan gelen üyelerine soru yöneltme ve networking çalışması yapma fırsatının öngörüldüğü etkinliğe katılmayı arzu eden üyelerimizin en geç 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00'a kadar aşağıdaki internet bağlantısı üzerinden online ücretsiz kayıt yaptırmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Kayıt İçin : http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/73/4841

Ekler : 1.Heyet Listesi 2.Taslak Program

http://www.deik.org.tr/6202/Rusya_Federasyonu_Leningrad_B%C3%B6lgesi_Tan%C4%B1t%C4%B1m_Toplant%C4%B1s%C4%B1_3_Haziran_2015_%C4%B0stanbul.html

 

5) Moldova/ Özelleştirme Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Kişinev Büyükelçiliği tarafından T.C. Dışişleri Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atıfta bulunularak, 2015 yılında Moldova'da özelleştirmelere ilişkin bilgilerin verildiği,

Bahse konu özelleştirmelere ilişkin not ekte yer almakta olup, yatırım duyurusunun Moldova' ya yatırım yapmaya ilgi duyabilecek firmalara iletilmesi önem arz ettiği bildirilmektedir.

Ek : Bilgi Notu

 

6) Eisenwaren 2016 Fuarı Milli Katılım Başvurusu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 06-08 Mart 2016 tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek olan "Internationale Eisenwarenmesse Köln” fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda ilk kez İMMİB tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin detaylı bilgiye aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

Eisenwaren 2016 Fuarı

http://www.immib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-internationale-eisenwarenmesse-koln-2016.html

 

7) 5. Çin -Avrasya Expo 2015 Milli Katılım Organizasyonu

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 12 - 16 Ağustos 2015 tarihleri arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin (SUÖB) başkenti Urumçi'de bu yıl beşinci defa "5. Çin - Avrasya Fuarı” adıyla düzenlenecek olan ve bölge liderlerinin yanı sıra ülkemizden de Bakanlar düzeyinde üst düzey katılımın planlandığı fuarın Milli Katılım organizasyonunun yeniden OAİB Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı, ve anılan etkinliğin ülkemizin etkin tanıtımı ve Türk ve Türkiye imajının bölgede etkin olarak sunulabileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, fuar katılım bedeli nakliye ve gümrük hizmetleri dahil 450 ABD Doları / m²; (her m²'ye 5 kg havayolu gidiş - 5 kg havayolu dönüş hakkı) nakliye ve gümrük hizmetleri hariç 300 ABD Doları/ m² olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Fuara milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımızın Ekonomi Bakanlığı tarafından onay verilmesi durumunda 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacağı; bu kapsamda da stand katılım bedelinin (nakliye, gümrük, stand konstrüksiyon) %50'si ve her firmadan 2 firma yetkilisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak biletlerinin %50'si 10.000 ABD Dolarına kadar teşvik kapsamında olacağı; bununla birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti 2015 yılında hedef ülkeler arasında yer aldığından, fuara katılan firmaların 20 puan ilave destekten yararlandırılacağı,

Bu bağlamda; söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin Ek'li kayıt formu vasıtasıyla OAİB Genel Sekreterliği'ne başvurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Ek : Kayıt Formu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.