İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-49 2015/2 Sayılı Genelge

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2015/108-731                                                Denizli, 18/05/2015

Konu: 2015/2 Sayılı Genelge

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2015-49)

 

Sayın Üyemiz, 

Ekonomi Bakanlığımızdan alınan Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Mamüllerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (ihracat:2015/2) ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.


Ek: Genelge