İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-28 Güney Kore/Telafi Edici Vergi

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2015/105-369 Denizli, 13/03/2015

Konu:Güney Kore/Telafi Edici Vergi

   

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2015-28)

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığımızdan alınan 10/03/2015 tarih ve 32293 sayılı yazılarından aynen "Ülkemiz ile Güney Kore arasında imzalanan ve 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın Menşe Kuralları ve İşlemlerine İlişkin Protokolü uyarınca, tercihli ticarete konu ürünlerde, üçüncü ülke menşeli girdilerin gümrük vergilerinin ihracatçıya iadesine dayanan teşvik sistemine imkan tanınmıştır. Bu çerçevede, ülkemizden Güney Kore'ye ihraç edilen eşya bünyesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdi için telafi edici vergi doğmamaktadır.” denilmektedir.


Bilgilerinizi rica ederim.

  

Saygılarımla,


Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.