İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-14 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/51-233                                              Denizli, 16/02/2015
Konu:Çeşitli Konular


 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 14)

Sayın Üyemiz,

1) Ekonomik Etkinlikler - Kırgızistan

2) Karayolu Ön Bildirim Düzenlemeleri

3) Yönetmelik Taslağı

4) Türkiye-Macaristan İş Forumu

5) Gürcistan İşbirliği

6) Moğolistan Ticaret Heyeti

7) Güney Kore Ticaret Heyeti

8) Romanya - Köstence İşadamları Heyeti

9) Çalışma Toplantısı / Kırgızistan

10) Abidjan Uluslararası Fuar ve Forum Duyuruları

11) Afrika İş Konseyleri Anketi

12) 2015-2016 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları

13) 2015 Yılı Eğitim Takvimi

14) EXPO HALAL 2015 Madrid Fuarı

15) EXIMBANK - Kısa Vadeli İhracat Kredileri

16) REACH ve CLP Haber Bülteni

 

1) Ekonomik Etkinlikler - Kırgızistan

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Kırgızistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2015 yılında planladığı ekonomik etkinliklere ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır.

Ek : Etkinlik Listesi

 

2) Karayolu Ön Bildirim Düzenlemeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, 02.12.2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 15.02.2015 tarihinden itibaren, karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın giriş gümrük idaresine varmadan en az 1 saat önce, emniyet ve güvenliğe ilişkin hususları da içeren bilgilerin gümrük idaresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede;

Ortak transit rejimi kapsamında ülkemizde sonlandırılacak bir transit işlemi veya ulusal transit rejimi kapsamında Türkiye'deki giriş idaresinden başlatılacak bir transit işlemi için, NCTS üzerinden emniyet ve güvenlik alanları doldurularak giriş idaresine aracın gelmesinden önce tescil için gönderilmiş transit beyannamesinin mevcut olması,

TIR karnesi ile yapılan taşımalarda TIR-EPD üzerinden ön beyan yapılmış olması durumları haricinde,

https://uygulama.gtb.gov.tr/karaobyn/ linkinin kullanılarak, araç giriş gümrük idaresine varmadan en az 1 saat önce bildirimde bulunulmasının zorunlu olduğu ifade edilerek, söz konusu linkte yer alan sayfaya, BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi olan kullanıcıların, mevcut kod ve şifreler ile sisteme giriş yapabileceği belirtilmekte, Kullanıcı kodu ve şifresi olmayanların ise bildirimde bulunabilmelerini teminen kullanıcı kodu ve şifrelerinin söz konusu sayfada oluşturulabileceği, ayrıca, söz konusu beyan veya bildirimin, süresi içinde yapılmaması halinde ilgili kişilere idari yaptırım uygulanacağı ifade edilmektedir.

 

3) Yönetmelik Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldıkları yazıda, "Mal ve Hizmet Üretiminde Kullanılan Sanayi Ürünlerine Garanti Belgesi Verilmesi ve Bunların Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlandığı iletilmekte ve anılan taslak hakkındaki görüşlerin Başbakanlığın 17/02/2006 tarih ve 26083 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” eki taslaklar hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Forma işlenerek bildirilmesi talep edilmektedir.

Ekte gerekçesi ile birlikte sunulmakta olan taslağa ilişkin Görüş ve önerilerinizin, yukarıda bahse geçen forma işlenerek en geç 20/02/2015 Cuma günü mesai bitimine kadar TİM'e selenbayrambas@tim.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ekler: Yönetmelik Taslağı [1. Yönetmelik Taslak Metni 2. Sanayi Ürünleri Listesi (Yönetmelik Eki-1) 3. Genel Gerekçe]

 

4) Türkiye-Macaristan İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan aldıkları bir yazıda; Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Macaristan'a resmi ziyareti vesilesiyle 24 Şubat 2015 Salı günü Budapeşte'de Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Macaristan Ticaret Ofisi işbirliğiyle Macaristan-Türkiye İş Forumu'nun gerçekleştirileceği,

Macaristan'da özellikle makine ve otomotiv endüstrisi, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık turizmi, yenilenebilir enerji, su ve atık yönetimi ile tarım ve gıda sektörlerinde Türk firmalar için ticaret ve yatırım imkanlarının söz konusu olduğu,

Bu çerçevede, anılan Forum'a katılım teyitlerinin http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/36/12 linki üzerinden 16 Şubat 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar gerçekleştirilerek ödeme dekontlarının DEİK'e (Dilek Tuna, dtuna@deik.org.tr) iletilmesi hususu bildirilmektedir.

Ek : Taslak Program

 

5) Gürcistan İşbirliği

Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları bir yazıya istinaden; Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e iletilen yazı ile Gürcistan'da faaliyet gösteren ekli firma profillerinin yer aldığı katalogların bahse konu ülkede iş yapmak isteyen firmalarımıza faydalı olabileceği düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Ekler : Firma Katalogları (Ek1 - Ek2 - Ek3 - Ek4)

 

6) Moğolistan Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, adıgeçen Meclis organizasyonunda, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla, 06 - 09 Nisan 2015 tarihlerinde Ulan Bator/Moğolistan'a yönelik Ticaret Heyeti Programı gerçekleştirecektir.

Söz konusu Ticaret Heyeti Programı hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılması mümkündür.

Ayrıntılı Bilgi :

http://www.tim.org.tr/tr/heyetler-mogolistan-ticaret-heyeti-1.html

 

7) Güney Kore Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ve Uludağ İhracatçı birlikleri (UİB) işbirliği ile 19-20 Şubat 2015 tarihlerinde Güney Kore'ye yönelik olarak "Ticaret Heyeti Programı” düzenleneceği bildirilmektedir.

Güney Kore Ticaret Heyeti Programı hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılması mümkündür.

Ayrıntılı Bilgi :

http://www.tim.org.tr/tr/heyetler-guney-kore-ticaret-heyeti.html

 

8) Romanya - Köstence İşadamları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.02.2015 tarihli yazıda; Türk Hava Yolları ile yapılan protokol çerçevesinde, Karadeniz kıyısının en büyük liman kenti Romanya/Köstence'ye azami 25 iş adamımız ile birlikte 31 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında iş adamları heyeti programının gerçekleştirileceği,

İş adamları heyetine; Otomotiv ve Aksamları, Demir-Çelik, Tekstil ve Hazır Giyim, Narenciye (Taze/Kuru), Elektrik-Elektronik, Beyaz Eşya, Gıda (Unlu Mamuller, İşlenmiş Gıda), Tarım Makineleri, Tarım Ürünleri, Plastik ve Kimyevi Mamuller sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü, diğer sektörlerden de başvuruların kabul edileceği; Katılımcıların geçerli ve çoklu girişli Schengen vizesi olması, Schengen vizesi olmayanların ayrı olarak Romanya vizesi almaları gerektiği,

Bu çerçevede; heyete katılmak isteyen firmaların http://www.tim.org.tr/'de yer alan başvuru formunu (http://goo.gl/KLcNs9) eksiksiz doldurarak elektronik ortamda, en geç 13 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları, organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, ikili görüşmeler ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (IBAN No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu: TVBATR2A Avro Hesabı'na 450.- Avro avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu melikeemiroglu@tim.org.tr ve bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adreslerine iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Ek : Taslak Program

 

9) Çalışma Toplantısı / Kırgızistan

Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e gönderilen yazıda belirtildiği üzere, 17 Şubat 2015 tarihinde Bişkek'te Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Enerji ve Sanayi Bakanlığı organizasyonu ile Kırgızistan'da Küçük HES'leri Geliştirme ve Yatırım Olanakları'' konulu bir çalışma toplantısı düzenleneceği,

İlgili yazıda devamla, anılan toplantıda ülkenin elektrik enerjisi alanındaki yetkili kamu ve yerel idare organları ile sektöre ilgi gösteren şirket temsilcileri, potansiyel yatırımcı ve yabancı şirket temsilcileri arasında etkin bir diyalog platformunun oluşturulması, sektörün geliştirilmesine ilişkin konuların tartışılması ve söz konusu alanda kamu-özel sektör ortaklık projelerinin görüşülmesinin amaçlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, enerji sektörünün firmalarımızın Kırgızistan'da yatırım yapmaları açısından potansiyel arz ettiği, ayrıntılı bilgi için Bişkek Ticaret Müşavirliğimizle irtibata geçilmesinde yarar görüldüğü ifade edilmektedir.

 

10) Abidjan Uluslararası Fuar ve Forum Duyuruları

T.C. Abidjan Ticaret Müşavirliği'nden TİM'e ulaşan muhtelif yazılarda, Fildişi Sahili'nin ticari başkenti Abidjan'da Mart ayı sonunda düzenlenecek ticari etkinliklere yer verilmediği bildirilmektedir.

"Afrika IT & Telecom Forum 2015”, 26-27 Mart 2015: Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan forumda konu başlıklarının, e-devlet, internet altyapısı, şirketler ve Afrika'daki kamu kurumları için inovatif teknolojiler olarak sıralandığı; 40'ı aşkın ülkeden, aralarında uluslararası organizasyonlar ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 400'den fazla karar verici konumundaki kişinin iştirak etmesinin beklendiği belirtilmektedir.

Anılan foruma, bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve Afrika'da iş yapmak isteyen Türk firmalarının da davet edildiği ve kişi başı katılım ücretinin 320 Avro olarak belirlendiği; forum programı ve katılım formu Ek'te yer alan söz konusu etkinlik detaylarına aynı zamanda http://www.i-conferences.org/africa-it-telecom-forum/ adresindeki "Télécharger le programme des conférences” ve "Télécharger le bulletin d'inscription” kısmından indirilerek erişim sağlanabildiği belirtilmektedir.

"La Foire Internationale d'Abidjan (FIA), Uluslararası Abidjan Fuarı 26 Mart - 06 Nisan 2015: İlk kez düzenlenecek olan ve partner kuruluşun Fildişi Sahili Ticaret ve Sanayi Odası olduğu fuara her sektörden firmanın katılmasının mümkün olduğu ve organizasyonun detaylarına http://www.fia-ci.com/ adresinden, fuar katılım başvuru formuna ise aynı adresteki "Téléchargement” sekmesi altındaki "Fiche de Participation” kısmından erişim sağlanabildiği ifade edilmektedir.

Ek : Afrika IT & Telecom Forum 2015 program ve katılım formu

 

11) Afrika İş Konseyleri Anketi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, (DEİK)'ten aldıkları yazıya atfen; Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi kapsamında, Afrika ülkelerinde yeni iş konseylerinin kurulması planlandığı,

Yazının devamında Benin, Burkina Faso, Botsvana, Çad, Gine, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Madagaskar, Mozambik, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zambiya ve Zimbabve ülkeleri ile oluşturulacak iş konseylerine ilgiyi tespit edebilmek amacıyla bir ön çalışma yürütüldüğüne değinildiği,

İkili ekonomik ilişkiler bakımından potansiyel pazar teşkil eden söz konusu ülkeler İş Konseyleri kurulması konusunda DEİK tarafından hazırlanan anket formu ekte yer aldığı, firmalarımız tarafından doldurulan formların 02 Mart 2015 Pazartesi gününe kadar DEİK'e (Tel: 0212 339 50 70, E-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr ) iletmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ekler: 1- Anket 2- Afrika Ülkeleri Bilgi Notu

 

12) 2015-2016 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda;

Ülkemizin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı'nın 2015-2016 akademik yılı duyurusunun 26 Ocak 2015 tarihinde yayımlandığından bahisle,

2015-2016 Akademik yılında 210 kişinin Jean Monnet Bursu'ndan yararlanabileceği; kamu sektörüne %60, üniversitelere %30, özel sektöre ise %10 oranında kontenjan ayrıldığı; sivil toplum kuruşu çalışanlarının özel sektör kontenjanından bursa başvuru yapabildiği,

Ülkemizin en uzun soluklu ve prestijli burs programlarından olan Jean Monnet Burs Programı'nın son başvuru tarihinin 06 Mart 2015 olduğu; bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgelerin Avrupa Birliği Bakanlığı (http://www.ab.gov.tr/) ve Jean Monnet Burs Programı (http://www.jeanmonnet.org.tr/) internet sitelerinde yer aldığı,

Jean Monnet bursiyerlerinin AB üyesi ülkelerde, AB müktesebatının çeşitli başlıklarında yüksek lisans öğrenimi gördüğü, araştırma programlarına katıldığı, AB'ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkelerine geri dönerek edindikleri deneyimlerle Türkiye'nin katılım sürecine farklı boyutlarda çok değerlerli katkılar sağladığı

bildirilmektedir.

Söz konusu burstan faydalanılmasının ülkemiz açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

 

13) 2015 Yılı Eğitim Takvimi

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansının "2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları” ilan edilmiştir.

Söz konusu destek programları için ayrıntılı bilgiye http://geka.org.tr/detay/1108/2015-yili-proje-teklif-cagrisi-ilan-edilmistir.html linkinden ulaşabilirsiniz.

Ajansın Teklif Çağrısına ilişkin potansiyel başvuru sahiplerine yönelik düzenlemiş olduğu bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Sizin için uygun tarihteki toplantıya katılımlarınız beklenmektedir.

Bilgilendirme Toplantısı

Tarih : 18/02/2015

Gün : Çarşamba

Saat : 14:00

Yer : Valilik Toplantı Salonu

Tarih : 04/03/2015

Gün : Çarşamba

Saat : 14:00

Yer : Valilik Toplantı Salonu

 

14) EXPO HALAL 2015 Madrid Fuarı

İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 21-22 Ekim 2015 tarihlerinde İspanya'nın Madrid şehrinde Expo Halal 2015 Akdeniz, Gıda, Turizm ve Yaşam Tarzı Fuarı'nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Faaliyet konusu helal ürünler olan ve bu sektörde ihracat yapabilecek kurum ve kuruluşlar fuara katılımları ile ilgili olarak sorularını Carolina de Funes Casellas dikkatine Carolina@ambarconnect.com e-posta adresine gönderilebileceği belirtilmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin detaylı bilgi ve ön kayıt formu ekte sunulmaktadır.

Ek : Fuar Hakkında Bilgi ve Ön Kayıt Formu

 

15) EXIMBANK - Kısa Vadeli İhracat Kredileri

EXIMBANK-Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den alınan bir yazıda aynen; "Firmalarımızın ihracat öncesi finansman ihtiyaçlarının daha uygun maliyetlerde ve koşullarla karşılanabilmesi amacıyla kredi programlarımızda düzenlemeler yapılmıştır.

Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK-Döviz) ve İhracata Hazırlık Döviz Kredilerinde (İHK-Döviz) azami vadenin ihracatçı firmaların finansman ihtiyaçları çerçevesinde gözden geçirilerek 540 güne çıkarılmıştır.

Piyasa faiz oranlarındaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle yeniden belirlenen faiz oranları ile söz konusu kredi programlarının başta KOBİ'ler olmak üzere ihracatçılarımız için daha cazip hale getirilmiştir.

02.02.2015 Tarihinden geçerli olacak düzenlemeler ile KOBİ'lerin SÖİK-Döviz ve İHK-Döviz programlarından LIBOR+1,00/EURIBOR+0,75 gibi oldukça uygun faiz oranları ve 540 güne varan vade seçenekleri ile yararlanabileceği; bankalarının Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası ile alacaklarını garanti alan firmalarımızın ise söz konusu kredi programlarından indirimli faiz oranları ile yararlanmaya devam edecektir.

Uygun maliyeti ile Bankalarının en çok talep gören kredi programı olan Reeskont Kredilerinde ise 360 gün vade seçeneğinde geçerli olan üst limitin tüm firmalar için 50 milyon ABD Doları'na çıkarılmıştır.”

denilmektedir.

 

16) REACH ve CLP Haber Bülteni

Sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ayda gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bültenine http://ab.immib.org.tr/web/eklenti/REACHdokumanlar/Bulten75.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.