İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-07 Çeşitli Konular

Sayı: TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/13-78                                                               Denizli, 20/01/2015
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 07)

Sayın Üyemiz,

1) Tarım Projeleri / Tacikistan

2) Suudi Arabistan Exportal Uygulaması

3) Rusya Federasyonu-Ortak Sanayi Çalışma Grubu

4) Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması

5) Norveç'e Taşımacılık Yapacak Araçlar

6) Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Toplantısı

7) Gürcistan

8) İngiltere 5.Dönem Jetco Toplantısı

9) Prodexpo Sektörel Ticaret Heyeti

10) İKMİB Web Sitesi

 

1) Tarım Projeleri / Tacikistan

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen; Tacikistan'da tarım alanındaki yatırım projelerine ilişkin olarak Tacikistan Yatırım ve Devlet Mülkü Yönetimi Komitesi tarafından yayınlanan liste ekte sunulmakta olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için Duşanbe Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçilmesi gerektiği bildirilmektedir.

T.C. Duşanbe Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

Adres: Rudaki Cad.17/2, Duşanbe-Tacikistan

Telefon : 00 992 (37) 221 16 09

Faks : 00 992 (37) 221 16 09

E-Posta : dusanbe@ekonomi.gov.tr

Ek : Tacikistan'da Tarım Alanındaki Yatırım Projelerine İlişkin Liste

 

2) Suudi Arabistan Exportal Uygulaması

İlgi : 09.01.2015 tarih (2015-02) sayılı sirkülerimiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınarak ilgi'de kayıtlı yazımızda, Suudi Arabistan'a ihracat yapan firmaların ticari faturalarını ve menşe şahadetnamelerini gümrük sistemine güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletebilecekleri http://www.exportal.com/ adresinden ulaşılabilecek internet portalının test çalışmasına başlanacağı, yeni uygulamaya gümrük işlemlerinin hızlandırılmasının hedeflendiği, uygulamanın 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren fiilen hizmete gireceği, bu tarihe dek kayıt yapmayan ve ürünlerinin kargo bilgilerini, faturalarım ve menşe şahadetnamelerini sistem üzerinden girmeyen firmaların evrakının Suudi Arabistan gümrük kapılarında hiçbir işleme tabi tutulmayacağı bildirilmişti.

Bu defa, Suudi Arabistan Gümrük İdaresi'nden yeni ithalat uygulaması http://www.exportal.com/ ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilen yazının bir örneği iletilmektedir.

Ek : Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Yazısı

 

3) Rusya Federasyonu-Ortak Sanayi Çalışma Grubu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndanTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB)iletilen ilgide kayıtlı yazıda, Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında yürütülen ve son haliyle Türk-Rus Sanayi, Teknoloji, KOBİ ve Standardizasyon Ortak Çalışma Grubu olarak adlandırılan Ortak Sanayi Çalışma Grubu 9 Eylül 1993 tarihinde Moskova'da imzalanan Protokol gereği kurulduğu ve aynı yıl ilk toplantısını gerçekleştirdiği belirtilmiştir.

Günümüze kadar 11 toplantısı gerçekleştirilmiş olan Çalışma Grubunun 12'nci toplantısının Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı V.L. EVTUHOV ve Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Ersan ASLAN eş başkanlığında 2015 yılı Ocak ayı içerisinde Moskova'da yapılması planlanmaktadır.

Toplantılar, iki ülke teknik heyetlerinin metin müzakerelerini takiben oluşturulan Protokolün Heyet Başkanları tarafından Kapanış Toplantısında imzalanması ile son bulmaktadır.

Genel olarak Protokollerde değinilen başlıklar;

· İkili ilişkilerde mevcut durum ve perspektifleri,

· Metalurji, enerji makineleri, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, kimya sanayi, sivil havacılık sanayi, gemi inşaat sanayi, hafif sanayi, inşaat sektörü ve standardizasyon, metroloji ve uygunluk değerlendirilmesi gibi öncelikli işbirliği alanları,

· Türkiye'nin Organize Sanayi Bölgeleri ve Rusya Federasyonu'nun Ayrıcalıklı Ekonomik Bölgeleri,

· Teknoloji ve Ar-Ge İşbirliği,

· Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve

· Diğer Hususlar

olarak sıralanmaktadır.

Toplantının ülkemiz menfaatine en iyi şekilde gerçekleştirilmesi adına, Çalışma Grubu kapsamındaki konular dahilinde anılan ülke ile ilişkilere dair bilgiye, Toplantıda görüşülmesi ve toplantı sonrası imzalanacak olan Protokolde yer alması düşünülen metin ve başlık önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede, konuya ilişkin önerilerinizin en geç 26 Ocak 2015 tarihine kadar TİM'e (volkanincekara@tim.org.tr) ve Birliğimize ( arge@denib.gov.tr ) adreslerine iletilmesi beklenmektedir.

 

4) Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Ülkemiz ile İran arasında 29 Ocak 2014 tarihinde imzalanmış bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu ülke Anlaşmanın, ülkemizin Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde gerçekleştirdiği Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında ilk Tercihli Ticaret Anlaşması olması bakımından önemli olduğu; anlaşmanın metnine ve ekindeki taviz listelerine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141104-2.htm adresinden erişim sağlanabileceği,

Ülkemize sağlanan tavizlere ilişkin listede yer alan 125 tarife satırında çoğunluğu %30-40'dan (sadece 2 satırda %20) oluşan marjlarda pazara giriş avantajı elde edildiği ve tümünün sanayi ürünlerinden teşekkül ettiği,

Diğer taraftan, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci'nin, 31 Aralık 2014 tarihinde İran Sanayi, Ticaret ve Madenler Bakanı Sayın Nemetzade ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve söz konusu anlaşma kapsamında ana gündem maddesinin, 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) olduğu,

Bahse konu görüşmede, Sayın Bakanımızca TTA'nın yürürlüğe girişinin iki ülkenin Sayın Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 35 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşması için çok önemli olduğunun vurgulandığı, bununla birlikte, oluşturulacak bir uzmanlar grubunun öncelikle anlaşmanın uygulanmasına ilişkin performans değerlendirmesi yapması ve bununla birlikte, her iki ülkenin taviz listelerine yeni ürünler eklenmesi amacıyla bir araya gelmesi ve anlaşmanın bu kapsamda revize edilmesi önerisinin Sayın Nemetzade tarafından çok olumlu görüldüğü ve desteklendiği, buna göre her iki Bakan tarafından, Ocak ayı sonunda başlamak üzere, her ayın son haftasında teknik heyetlerin söz konusu plan çerçevesinde bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

TİM'e iletilmesini teminen söz konusu Anlaşma kapsamında taviz aldığımız ürünlerde İran'a ihracat gerçekleştiren firmalarımızın söz konusu ürünlerin ihracatında karşılaştıkları sorunlar/pazara giriş engellerinin Ek'li form vasıtasıyla 21 Ocak 2015 tarihine kadar Birliğimizin arge@denib.gov.tr e-posta adresine ulaştırılması beklenmektedir.

Ek : Form (Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması)

 

5) Norveç'e Taşımacılık Yapacak Araçlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Oslo Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları yazıya atfen; 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Norveç'e taşımacılık yapacak 3.500 kilo ağırlığından fazla araçların her birinde Autopass geçiş cihazı bulundurma zorunluluğunun getirildiği iletildiği, daha önce yurt içindeki araçlarda bulundurma zorunluluğu getirilen bu uygulamanın tüm yabancı araçlar için de geçerli olacağı,

Firmalarımızın ekli linkte yer alan Türkçe kayıt formunu doldurup sistem üzerinde göndermeleri halinde FJELLINJEN idaresince doğrudan adreslerine cihaz gönderileceği, denetimlerde araçlarında cihaz bulunmayanlardan 8.000.-NOK tahsil edileceği, Norveç'e taşımacılık yapan firmalarımızın her bir araç için ayrı bir form doldurmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Norveç'e Taşımacılık Yapacak Araçlar

Düzenleme ile ilgili açıklama :

http://www.fjellinjen.no/en/test/compulsory-tag

Türkçe kayıt formu :

http://www.autopass.no/obligatoriskbrikke/tegn-avtale/firmabil?lang=tr

 

6) Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan aldıkları yazıda, DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi 1992 yılında kurulduğundan bu yana Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmekte olduğu, bu bağlamda; bilgilendirme toplantıları, seminerler, ikili görüşmeler, karşılıklı heyet değişimlerinin yapıldığı,

DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi organizasyonunda, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Sayın Archil Khabadze'nin katılımıyla 22 Ocak 2015 Perşembe günü saat 16:00 - 17:30 arasında İstanbul TOBB Plaza'da ekte sunulan taslak program dahilinde, Acara'da önemli yatırım ve iş fırsatları hakkında Türk İşadamlarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleşmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan Katılım Formunu doldurarak 21 Ocak 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK'e (H.Çağla Mazlum, e-posta: avrasya@deik.org.tr / faks: 0212 270 37 84 ) iletmeleri gerekmektedir.

Ekler :

1) Katılım Formu

2) Taslak Program

3) Heyet Listesi

 

7) Gürcistan

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; ülkemiz ile Gürcistan arasında gümrük alanındaki tüm konuların en üst düzeyde ele alınabilmesini teminen Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin CANİKLİ tarafından 28-29 Ocak 2015 tarihlerinde Gürcistan/Tiflis'e resmi bir ziyaret gerçekleştirileceği ve Gürcistan Maliye Bakanı Sayın Nodar KHADURİ ile ikili temaslarda bulunulacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede bahse konu toplantıda ele alınmasında fayda görülen hususlara ilişkin olarak hazırlanacak bilgi notunun ilgili Bakanlığımıza iletilmek üzere en geç 22 Ocak 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar TİM'e volkanincekara@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

8) İngiltere 5.Dönem Jetco Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıda, Türkiye/Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 5.Dönem Toplantısı'nın Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci ve Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Sayın Lord Livingston eş başkanlıklarında 23 Şubat 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirileceği,

Bahse konu toplantıda dile getirilmek üzere ihracatçılarımızın İngiltere pazarında karşılaştıkları sorunlar ile anılan toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede iki ülke arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik olası önerilerin (sorun bildirim formlarıyla birlikte) 21 Ocak 2015 tarihine kadar TİM'e e-posta ile bestecoskuner@tim.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek : Form (İngiltere 5.Dönem Jetco Toplantısı)

 

9) Prodexpo Sektörel Ticaret Heyeti

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda aynen; "09-13 Şubat 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Prodexpo 2015” Fuarı eş zamanlı olarak Ekonomi Bakanlığ'ınca onaylı ve kendilerinin koordinasyonunda İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Organizasyonunda 08-13 Şubat 2015 tarihleri arasında Moskova/Rusya Federasyonu'na yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Organize edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Ülkemiz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörünün Rusya Federasyonunda tanıtılması amacıyla düzenlenecek söz konusu Ticaret Heyeti Programı kapsamında, fuarla eş zamanlı ikili iş görüşmeleri yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu Ticaret Heyeti program katılım payı: Tek kişi / 4.500 Euro ; aynı firmadan ikinci kişi / 1500 Euro ; olup katılım payına; İstanbul-Moskova-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti, 5 yıldızlı Otel'de 5 gece konaklama (oda + kahvaltı) Fuar alanında firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri otel-havalanı-otel transferleri, basılı malzemeler ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariçtir. Ayrıca organizasyona İstanbul dışından katılacak üyelerimizin iç hat uçuşları ve yurt dışı çıkış harç bedelleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Adı geçen heyet "2011 / 1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği'ne İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirilecek ve katılımcı firmalarınız ulaşım ve konaklama ile tanıtım harcamaları üzerinden %50'ye yakın devlet desteğinden faydalanabilecektir.

Bu bağlamda, işbu yazımızın üyelerinize duyurulması, etkinliğe katılmak isteyen üyelerinizin aşağıda detayları verilen İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği hesabına katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte, ek'te yer alan kesin kayıt formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, en geç 22 Ocak 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya e-posta hububat@iib.org.tr adresine göndermeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.”

denilmektedir.

Banka Bilgileri:

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği Euro Hesabı

VAKIFBANK Şirinevler Şubesi

IBAN NO: TR64 0001 5001 5804 8012 7682 75

EK:

Prodexpo Sektörel Ticaret Heyeti başvuru formu

http://www.iib.org.tr/files/downloads/PageFiles/%7B42d5a8ac-c8b8-4911-9076-f90ffe220fb9%7D/Files/Ek1_BasvuruFormu.doc

 

10) İKMİB Web Sitesi

İMMİB- İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) genel tanıtımı yapmak ve üyelerine bilgi sağlamak amacıyla bir web sitesi yaptırıldığı, İKMİB ve üyelerine ilişkin bilgilerin, İKMİB tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ve sektöre ilişkin bilgi ve raporların da yer aldığı web sitesine http://www.ikmib.org.tr/ adresinden ulaşılabilineceği ifade edilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.