İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-26 Liman Tartım Ücretleri Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/65-393                                              Denizli, 03/03/2017

Konu: Liman Tartım Ücretleri Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 26)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Bilindiği üzere ülkemizin de taraf olduğu IMO Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmı'nın 2.Kuralı gereğince Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirim Hakkında Yönerge yayınlandığı,

Söz konusu Yönerge ile 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Denizyolu ile Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespit Edilmesi Uygulaması” nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetler konusunda ihracatçı firmalarımızdan alınan şikayetler TİM Başkanımız Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ öncülüğünde Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar nezdinde dile getirilmiş ve çözülmesi için yoğun girişimler bulunulduğu,

Son olarak, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ tarafından geçtiğimiz hafta Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanımız Sn. Ahmet ARSLAN ile yapılan görüşmeler neticesinde olumlu sonuca ulaşılmış olup bu kapsamda, uygulamada birliğin sağlanması ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasının teminen dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için bir tavan (üst sınır) ücreti belirlenmesi amacıyla 20.02.2017 tarihli ve 15459 sayılı "Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti için Tavan ücreti Belirlenmesine İlişkin Bakanlık Genelgesi (2017/TMKTDGM-01/DBA)” yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

Anılan Genelge ile "Tartım hizmet bedelinin konteyner başına 60 (altmış) TL'yi geçmeyecek şekilde uygulanması” ve söz konusu tavan ücretin her takvim yılı başında geçerli olmak üzere bir önceki yılki tüketici fiyat endeksi (tüfe) oranında artacak şekilde belirlenmesi karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter