İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-97 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/289-1545                                          Denizli, 22/10/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 97)

 

Sayın Üyemiz,

1) Ukrayna / Anti-Damping Önlemi

2) Kurutulmuş Patlıcan Standardı

3) TS 312 Haşhaş Tohumu Standart Tasarısı

4) Kabak Çekirdeği Talebi

5) İran'a İthalatta GMP Uygulaması

6) ABD GTS 2014 Yılı Değerlendirmesi

7) 2. Asya İş Zirvesi

8) Somali, Berbera Limanı'nın Özelleştirilmesi

9) Globus Creditmanagement Firması

10) Duphat 2016 Fuar Duyurusu

11) Emballage 2016 Fuarı

12) "Sleepwell Expo - Yatak Ana Sanayi, Yan sanayi, Makine ve Ekipmanları Fuarı”

13) Reach- CLP Haber Bülteni

 

1) Ukrayna / Anti - Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Ukrayna tarafından ülkemiz menşeli "Düz Cam” (7005.29 GTİP'li) ithalatına yönelik olarak 2012 yılından bu yana %12.96- %23,42 oranları arasında değişen anti-damping önlemleri tatbik edilmekte olduğu belirtilmekte ve Kiev Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atıfla, konuya ilişkin 01 Ekim 2015 tarihinde Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu Kararı çerçevesinde mezkur önlemin ülkemiz için anılan tarihten itibaren 10 gün içerisinde kalkacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ukrayna Resmi Gazetesi nüshası ve Türkçe tercümesi ekte sunulmaktadır.

Ek : Karar ve Tercümesi

 

2) Kurutulmuş Patlıcan Standardı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli "TS 3883 Kurutulmuş Patlıcan” standart/kriter tasarısına ilişkin görüş talep edilmektedir.

Bu çerçevede, ekte yer alan söz konusu tasarıya ilişkin görüş ve değerlendirmelerin ekte yer alan form aracılığıyla en geç 26 Ekim 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Ekonomi Bakanlığı'na gönderilmek üzere, Birliğimize (E-posta: arge@denib.gov.tr ) iletilmesi beklenmektedir.

Ekler : 1) Tasarı   2) Görüş Formu

 

3) TS 312 Haşhaş Tohumu Standart Tasarısı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli "TS 312/tst T1 Haşhaş Tohumu” standart/kriter tasarına ilişkin görüşlerin bildirilmesi istenmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu standart/kriter tasarına ilişkin görüşlerin ekte yer alan form aracılığıyla en geç 30 Ekim 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar, Ekonomi Bakanlığı'na gönderilmek üzere, Birliğimize (E-mail: arge@denib.gov.tr ) iletilmesi beklenmektedir.

Ekler : 1- Tasarı Örneği  2- Görüş Bildirim Formu

 

4) Kabak Çekirdeği Talebi

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı kanalıyla Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; "European Investment Agency” unvanlı bir firmanın ülkemizden doğal kabak çekirdeği alımı talebinde bulunduğu ifade edilmekte olup, Bakanlıklarına iletilen yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

Ek : Firma Talebi

 

5) İran'a İthalatta GMP Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; İran'a ilaç, tıbbi cihaz, gıda, gıda takviyeleri, kozmetik, hijyenik malzemelerin ithalatında İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı - Gıda ve İlaç Kurumu tarafından GMP (Good Manufacturing Practices-İyi Üretim Uygulamaları) belgesinin arandığından bahisle,

Adı geçen kurumun, son dönemlerde İran'daki bazı ithalatçı firmaların GMP ruhsatlarını şartlı uzatma, askıya alma gibi işlemlere tabi tutmuş olmasının işleme muhatap olan İranlı ithalatçı firmaların tedarikçisi pozisyonundaki firmalarımızın şikayetine konu olduğu hususunun Tahran Ticaret Müşavirliği'ne gelen bilgilerden de anlaşıldığı,

Ayrıca, anılan Müşavirlikçe İran Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimi ile temasa geçilerek, GMP temini hususunda cari mevzuatın ne olduğu, söz konusu ruhsatın temini için yetkilendirilmiş uluslararası denetim kuruluşlarına ilişkin bir listenin bulunup bulunmadığı konularında bilgi talep edildiği,

İlaveten, adı geçen kurumdan alınan şifahi bilgilere göre, GMP verilmesi için ilgili kodifiye edilmiş bir mevzuatın veya sabit yetkilendirilmiş uluslararası denetim firmalarına ilişkin bir listenin olmadığı belirtilerek GMP talebinde bulunacak İranlı ithalatçı firmaların herhangi bir uluslararası denetim/belgelendirme kuruluşuna başvurmadan önce anılan kuruma başvurmaları gerektiği ve başvuru üzerine kurumun belgelendirme için yönlendirme yapacağının (uluslararası bir denetim kuruluşuna yetki verilerek veya İran Sağlık Bakanlığı'ndan görevli bir uzman tayin edilmesi ile yerinde inceleme gerçekleştirilmesi suretiyle) belirtildiği ifade edilmektedir.

 

6) ABD GTS 2014 Yılı Değerlendirmesi

İlgi : 10.09.2015 2015-89 sayılı sirkülerimiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, daha önce Ekonomi Bakanlığınca Vaşington Ticaret Müşavirliği'nin yazısına istinaden, USTR tarafından yayımlanan GTS 2015 yılı değerlendirmesi için belirlenen başvuru tarihleri ve detayları ile "Trade Preferential Extension Act of 2015” Kanunu ile seyahat ürünlerinin GTS kapsamına alınması yönünde başvuru yapılabilmesi imkanına ilişkin bilgilere yer verildiği ifade edilmektedir.

Bu defa; Ekonomi Bakanlığı'nca, Vaşington Ticaret Müşavirliği'nin yazısına istinaden, 2014 yılı "Rekabet İhtiyacı Limitleri”ne (Competitive Need Limits-CNL) ilişkin değerlendirme sonuçlarının 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandığı belirtilmektedir.

- GTS kapsamında Türkiye'den ithal edilen beş üründe; 1- Dondurulmuş domatesler (HTS 0710.80.50), 2- Şam fıstığı (HTS 0802.52.00), 3- Krom sülfat (HTS 2833.29.40), 4- Rafine boraks (HTS 2840.11.00) ve 5- Deri (HTS 4107.11.60) 1 yıllık "de minimis waiver” başvurusunun onaylandığı,

- Türkiye'den ithal edilen 6 ürün için "redesignation” talebinin uygun görülmediği,

- CNL eşiğini aşan ve yeniden CNL istisnası (super CNL) talebine konu olan iki ürünün 1- Bazı bakır teller (HTS 7413.00.10) ve 2- Bazı bakır kablolar (HTS 7413.00.50) GTS kapsamından çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Bahse konu ürünlerin 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren Türkiye'den yapılan ithalatına sırasıyla % 3 ve % 2 MFN oranları uygulanacağı bildirilmektedir.

Ek : Başkanın Açıklaması ve İnceleme Sonuçları

 

7) 2. Asya İş Zirvesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları, Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası tarafından 29-30 Ekim 2015 tarihlerinde Astana'da "Perakende Satış ve Tüketim Mallarının Dağıtımı” konulu 2. Asya İş Zirvesinin düzenleneceği belirtilmekte olup, bahse konu etkinliğe ülkemizden katılımın beklendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Avrasya Gümrük Birliği üyeleri ile Çin başta olmak üzere ihracatçı firmalarını bir araya getirecek bu etkinliğin amacının tecrübe paylaşımı ve yeni ortaklıklar kurulması yolu ile ülkeler arası ticari ilişkilerin geliştirilmesi olduğu belirtilmekte olup, zirveye ilişkin detaylara http://www.b2bcg.ru/en/events/ internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Toplantı Yeri : Hilton Garden Inn Oteli, Kabanbay Batır Caddesi, No:15 Astana

İrtibat Görevlisi : Baurjan Bekseitov, 7 7172919 353 e-posta: b.bexeitov@plata

 

8) Somali, Berbera Limanı'nın Özelleştirilmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda aynen; "T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Mogadişu Büyükelçiliğimizce Somalili yetkililer ile gerçekleştirilen görüşmelerde, Somaliland bölgesinin başlıca limanı olan Berbera Limanı'nın işletilmesinin özelleştirilmesi ihalesine Türk firmalarının katılmasından memnuniyet duyulacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

Aynı yazının devamında, Somali yönetiminin ayrılıkçı Somaliand bölgesindeki Berbera Limanı'nın bir Türk firması tarafından işletilmesi projesine onay vereceğinin teyit edildiği, liman ihalesinin 2015 Aralık ayında sonuçlandırılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu ihaleye katılmayı planlayan firmalarımıza Mogadişu Büyükelçiliğimiz ve Hargeysa Başkonsolosluğumuz tarafından gerekli yardım ve destek sağlanabileceği belirtilmiş olup, firmalarımızın konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için anılan temsilciliklerimizle irtibata geçmesinde yarar görüldüğü belirtilmektedir.”

denilmektedir.

 

9) Globus Creditmanagement Firması

Globus Creditmanagement firmasından alınan bir yazıda, Hollanda ve Almanya pazarında bayi(lik) arayan veya faaliyet yapmak isteyen / şube açmak isteyen Türk firmalarına destekte bulunup Mali müşavirlik, Vergi Danışmanlık, Muhasebe ve Denetim alanında çözümler sunduğu,

Dolar'daki yükseliş tahsilat gecikmeleri ve vade uzatımına neden olduğundan, Türk ihracatçılarının tahsilatta zorlandığı nedeniyle,

Globus Creditmanagement firması olarak öncelikle Hollanda ve Almanya pazarlarında faaliyet gösteren / ihracat yapan Türk firmalarına Kredi Yönetimi (Kredi Sigortası, Factoring, Alacak ve Borç tahsili) alanında çözümler sunduğu ifade edilmektedir.

Bahsigeçen hizmetlere ihtiyaç duyan Denizli'deki ihracatçı firması üyelerimize yardımcı olabilecekleri konusunda büyük memnuniyet duyacakları belirtilmektedir.

Drs. Mark Grobbink

Globus Creditmanagement

Postbus 368

NL - 7600 AJ Almelo

T: +31 (0)546-600763

M: +31 (0)6-28087642

www.globus-creditmanagement.com

info@globus-creditmanagement.com

 

10) Duphat 2016 Fuar Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; 15-17 Mart 2016 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan "Duphat 21. Dubai Uluslararası İlaç ve Teknolojileri Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonunun, bu yıl da Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahsigeçen fuara son başvuru tarihi 15 Ocak 2016 olup, ayrıntılı bilgilere ve katılım şartlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulan linkten ulaşılması mümkündür.

http://www.akib.org.tr/tr/akib-gundem-duphat-2016-fuar-duyurusu.html

 

11) Emballage 2016 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Paris / Fransa' da 14-17 Kasım 2016 tarihleri arasında "EMBALLAGE 2016” Uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun adıgeçen Birlik tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-emballage-2016-fuari.html

 

12) "Sleepwell Expo - Yatak Ana Sanayi, Yan sanayi, Makine ve Ekipmanları Fuarı”

22 - 25 Ekim 2015 tarihleri arasında Voli Fuar tarafından "Sleepwell Expo - Yatak Ana Sanayi, Yan Sanayi, Makine ve Ekipmanları Fuarı”nın düzenleneceği bildirilmiştir.

Sözkonusu fuara ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

http://sleepwellexpo.com/e-bilet/

 

13) Reach- CLP Haber Bülteni

Sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ayda gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bültenine http://ab.immib.org.tr/Portals/1/Bulten83.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.